top of page

INCEST: TATĂ-FIICĂ_Partea 2


Părinții endogami și familiile lor.

Există un grup de trăsături care par să caracterizeze marea majoritate a taților incestuoși care au fost investigați. Aceștia se încadrează într-o categorie numită în mod diferit "dependent", "endogamic", "endogamic și simbiotic". Atunci când se oferă informații cantitative despre proporția bărbaților care se încadrează în diverse categorii de infractori, tații endogamici reprezintă aproximativ 70% până la 80%, în special dintre cei care molestează copii mai mici (Gebhard e^al., 1965; Justice & Justice, 1979; Meiselman, 1981). Caracteristica definitorie a acestui tip de infractor este orientarea intrafamilială puternică a tatălui, adică el limitează contactele sociale și sexuale în cadrul familiei și se așteaptă ca membrii familiei să îi satisfacă majoritatea sau toate nevoile sexuale și interpersonale (și, de obicei, impune, de asemenea, cereri pentru alte servicii). Această orientare poate fi impusă de condiții exterioare (Reimer, 1940). În mod obișnuit, totuși, tatăl impune o izolare sau o izolare semnificativă a sa și a familiei sale (Weinberg, 1966; Gebhard et al*, 1965; Justice & Justice, 1979; Lustig et al., 1966; Herman, 1981). Comportamentul tatălui endogam în cadrul familiei sale este, de obicei, dominator și exigent, în încercarea de a-și forța familia să îi satisfacă toate nevoile sale de atașament emoțional și servicii domestice. În plus față de controlul autoritar direct exercitat de mulți tați, însă, alți cercetători au descris părinți dependenți, manipulatori care au obținut servicii de la familii profitând de slăbiciune și jucând pe simpatia și loialitatea membrilor familiei (Gebhard et al, 1965; Lukianowicz, 1972; Justice & Justice, 1979). În oricare dintre cele două stiluri, nevoile tatălui domină interacțiunile din familie, iar nevoile celorlalți membri ai familiei sunt ignorate în acest proces.

Ca urmare a deprivării și nesiguranței, problemele legate de putere și autonomie sunt importante pentru acești bărbați. Persoanele crescute în familii în care se așteaptă ca odraslele să se adapteze la pretențiile unor adulți capricioși, neglijenți, posibil abuzivi și cu abilități parentale inadecvate cresc sentimentul de control asupra vieții lor. Prin urmare, ca adulți, tații incestuoși se văd pe ei înșiși ca victime cărora li se întâmplă lucruri, mai degrabă decât ca agenți activi care provoacă și controlează evenimentele. Dominanța afișată de acești bărbați în cadrul familiilor lor este un efort de a compensa sentimentele de inadecvare și slăbiciune (Hersko, Halleck, Rosenberg și Pacht, 1961; Forward și Buck, 1978). "Poziția de victimă" a acestor bărbați este deosebit de bine afișată în special prin faptul că le consideră pe fiice ca țapi ispășitori, ca fiind seducătoare sau încurajatoare și, prin urmare, responsabile pentru incest. Tendința lor generală este aceea de a da vina pe alte persoane, în special pe membrii familiei, atunci când lucrurile merg prost (Gebhard ^ al., 1965; Maisch, 1968/1972). În plus față de conflictul intrapsihic care apare din cauza tulburărilor parentale, tații incestuoși învață comportamentele problematice prin observarea unor modele adulte slabe. Tații incestuoși provin adesea din familii și subculturi care au ca model exploatarea femeilor și a copiilor, de comportament sexual extrem, precum și din subculturi care susțin diferite tipuri de neglijare, abuz, alcoolism și violență (Gebhard et al., 1965; Justice & Justice, 1979; Meiselman, 1981; Eist & Mandel, 1968). Astfel de experiențe îi fac pe acești bărbați să știe cu greu sau să le fie imposibil să știe cum să stabilească un model diferit, chiar și atunci când doresc acest lucru.

Summit și Kryso (1978) subliniază că infractorul incestuos este mai inhibat, mai convențional și mai rigid devotat rolului său de familist; el este hotărât să își îndeplinească nevoile sexuale în cadrul căsătoriei sale. Dacă fanteziile sale de împlinire nu s-au împlinit cu soția/partenera sa, el este din ce în ce mai frustrat și potențial furios, (pagina 243). Incestul apare din astfel de sentimente, în încercarea de a se răzbuna pe o soție dezamăgitoare, de a recâștiga o semnificație, plăcere sau intensitate semnificativă, de a găsi un partener atotcuprinzător și/sau de a ușura tensiunea și durerea. Tulburările în relațiile de familie joacă un rol major în pregătirea terenului pentru incest (deși cu siguranță nu provoacă incestul - majoritatea persoanelor cu relații de familie perturbate evită aparent să abuzeze sexual de copii).

Relația maritală este probabil să fie tensionată într-o familie incestuoasă. În unele familii, mama este absentă fizic sau incapabilă să își îndeplinească rolul (Herman, 1981; Gebhard et al, 1965; Maisch, 1968/1972). Incestul apare adesea atunci când căsătoria nu reușește să ofere în mod esențial hrană parentală pentru părinți. Eist și Mandel (1968) oferă o descriere izbitoare a relațiilor familiale care se dezvoltă atunci când două persoane dependente se întrec în privința persoanei care va trebui să preia rolul responsabil în căsnicie și care va fi îngrijită. Formula tradițională a dinamicii familiale este că mama se retrage din rolul matern, ambii părinți încurajează fiica să îndeplinească acest rol, iar relația tată-fiică devine sexualizată de către tată cu complicitatea mamei după ce fiica a devenit soție preluând îndatoririle casnice și consolarea tatălui (Weiner, 1962, 1964; Machotka, Pittman și Flomenhaft, 1966; Lustig et a} ^, 1966; Henderson, 1972). În timp ce această formulare se potrivește în anumite privințe unor familii incestuoase, multe familii nu prezintă această imagine completă. În special, cochetăria unei fiice și afecțiunea nu sunt semne că aceasta este interesată de o relație sexuală cu tatăl ei. Summit și Kryso subliniază destul de clar că flirtul sau comportamentul afectuos al unei fiice nu este responsabil pentru comportamentul incestuos:

” Tatăl este cheia dinamicii perturbate și este responsabil pentru alegerea de a erotiza relația cu fiica... Un tată ar trebui să fie inofensiv la flirt... Nu este treaba [fiicei] să își refuze tatăl, iar ea nu are experiența sau informația necesară pentru a recunoaște toate implicațiile excitării sale crescânde. Acceptarea încrezătoare și curiozitatea sunt roluri adecvate pentru ea în timp ce așteaptă ca tatăl ei să definească limitele acestui nou joc." (paginile 242-243).”

Mamele au, de asemenea, mai mult decât partea lor de vină pentru incest. În timp ce mamele pot tolera relații speciale tată-fiică și pot rata indicii de incest, multe, probabil majoritatea mamelor nu "se sesizează" de sexualizarea acestei relații. Herman (1981) subliniază faptul că, chiar și atunci când mama știe că are loc incestul, este mai probabil ca toleranța ei să provină mai degrabă din temerile sale față de alternative decât din conlucrarea intenționată cu incestul.


Procesarea paranoică la tații incestuoși.

În studiile în care a fost evaluată funcția psihologică, s-a constatat că gândirea paranoică și apărările intelectualizate asociate caracterizează gândirea majorității sau a tuturor taților incestuoși. Weinberg (1966) a descris modelele de comportament paranoic ale taților în 159 de cazuri incestuoase. Cavallin (1966) a constatat că proiecția și gândirea paranoică erau simptome majore la toți cei 12 bărbați pe care i-a evaluat într-un mediu carceral. Meiselman (1981) a concluzionat, în urma analizei literaturii despre incest, că atunci când s-a pus un diagnostic "oficial" în cazul taților incestuoși care nu sunt psihotici sau psihopați [adică majoritatea taților incestuoși], termenul de tulburare de personalitate paranoică a părut să acopere ostilitatea, suspiciunea și structura de apărare intelectuală care sunt frecvent descrise în aceste cazuri. (pagina 102). Weiner (1962), în cel mai detaliat studiu al funcționării psihologice a taților incestuoși realizat până acum, a constatat că aceștia au demonstrat "o testare adecvată a realității, controale cognitive și comportamentale eficiente și o investiție salutară în evenimentele din mediu" (pagina 621). Într-un articol ulterior (1964), el a descris modul în care aceste apărări intelectuale contribuie la capacitatea tatălui de a acționa în urma impulsurilor incestuoase:

”Acești tați demonstrează o capacitate neobișnuită de a-și raționaliza comportamentul incestuos și de a evita astfel sentimentele de vinovăție. Mulți chiar susțin că ar fi fost neglijenți ca tați dacă nu și-ar fi implicat sexual fiicele... Capacitatea de a evolua și de a apăra astfel de raționalizări flagrante poate fi de o importanță centrală în influențarea unui bărbat nepsihotic, cu un control al impulsurilor dealtfel bun, să acționeze conform impulsurilor sale incestuoase, (pagina 144)”.

Gândirea paranoică a fost evidentă în datele testului Rorschach al lui Weiner, care a arătat atât o sensibilitate acută la amănuntele din mediul înconjurător, cât și o neîncredere în aspectele evidente, ușor de interpretat, ale experienței lor. Ostilitatea față de oameni și proiecția ostilității asupra mediului au fost, de asemenea, invocate. Acești oameni îi depreciază pe ceilalți, atât ca o expresie a ostilității, cât și ca mijloc de a diminua puterea celor cărora le atribuie impulsuri ostile (pagina 623). Weiner a concluzionat că identificarea pozitivă cu copiii lor în timpul activității incestuoase a oferit gratificarea fantasmatică pe care acești bărbați și-o doreau, dar pe care nu o putuseră obține din alte relații mai amenințătoare.

Studiile privind incestul indică, în general, că tații incestuoși prezintă rareori deliruri paranoice sau psihoze paranoice acute, dar gândirea lor este aproape întotdeauna caracterizată de distorsiuni cognitive cronice, adesea alunecoase, tipice tulburării paranoice de personalitate. Experiența clinică indică faptul că acest tip de gândire îi caracterizează chiar și pe acei bărbați care nu îndeplinesc toate criteriile pentru diagnosticul de tulburare paranoică de personalitate. Înțelegerea acestui stil cognitiv poate fi foarte utilă pentru a obține o înțelegere a tiparelor de gândire care încurajează sau permit bărbaților să acționeze în mod impulsiv incestuos și pentru dezvoltarea unor intervenții de tratament eficiente.


Stilul cognitiv paranoic.

Shapiro și Millon au oferit descrieri detaliate ale acestui stil cognitiv. O trecere în revistă a descrierilor lor este utilă în dezvoltarea unor ipoteze specifice despre stilul cognitiv al taților incestuoși. Shapiro (1965) descrie gândirea paranoidă ca fiind rigidă și îngustă, concentrată într-un mod intenționat, gata să perceapă orice amenințare din mediul înconjurător. Această focalizare rigidă are ca rezultat o pierdere a capacității de a percepe realitatea cu acuratețe - nu atât în percepția greșită a faptelor, ci în pierderea proporțiilor și a judecății. Paranoicul ratează sau interpretează greșit ceea ce este evident în căutarea amenințării și exagerează tot ceea ce se potrivește cu ideile sale suspecte.

Principala preocupare a paranoicului este de a-și menține autonomia și de a evita vulnerabilitatea la amenințare. Deoarece se află mereu într-o stare de mobilizare tensionată, el pierde o mare parte din experiența subiectivă, în special experiența afectivă, pasivă, tandră. El este extrem de sensibil la problemele de putere și rang (și, prin urmare, la anxietate și rușine) și nu este capabil să "cedeze" nici în fața propriei experiențe subiective, nici în fața nevoilor sau cerințelor celorlalți. Prin urmare, autonomia sa este fragilă, iar stilul său paranoic îi incrementează de fapt "nevoia" de vigilență. Paranoicul face față acestei fragilități prin mecanismul proiecției. După cum îl descrie Shapiro, atunci când tensiunea internă crește sau când se relaxează într-un grad neobișnuit, sentimentul de vulnerabilitate și tensiunea defensivă a paranoicului crește. Pentru a se proteja, el răspunde cu o atenție suspicioasă la lumea exterioară și o contracție a experienței afective, proiectându-și experiența internă în lumea exterioară. Pentru că se află sub presiunea continuă a impulsurilor și afectelor nemodulate, sentimentul de vulnerabilitate al paranoicului, garda alertă și proiecția ulterioară sunt procese continue. Mai mult, unele proiecții specifice pot deveni părți mai mult sau mai puțin permanente ale psihologiei individuale sub forma unor iluzii încapsulate și convingeri fanatice. Acest stil defensiv nu oferă o bază solidă pentru securitatea și competența personală, ci mai degrabă exacerbează amenințarea interpersonală. Astfel, paranoicul se hrănește pe el însuși într-un mod care întreține și exacerbează procesul.

Millon (1981) descrie procesul paranoic în termeni similari. El subliniază, de asemenea, neîncrederea paranoicului în ceilalți și teama de pierdere a autonomiei. El subliniază consecințele sociale ale acestui stil în care persoana se luptă să evite relațiile în care ar putea pierde autodeterminarea. Pentru a se apăra de o posibilă amenințare, paranoicul este hipervigilent și hipersensibil la potențialul de coerciție, înșelăciune și trădare. Afectivitatea este restricționată de acest accent pus pe vigilență și informare. Cu toate acestea, el nu își cântărește experiența în mod obiectiv, ci scade faptele care nu se potrivesc cu teoriile sale despre amenințare și exagerează semnificația celor care se potrivesc. Ostilitatea și agresivitatea servesc la menținerea hotărârii sale, pentru a obține recompensa și pentru a se descărca de resentimente.

Paranoicul își menține stima de sine prin proiecție (atribuind eșecurile sale altora) și, atunci când propriile neajunsuri și vulnerabilitățile sunt prea intense, prin retragerea în fantezie. La niveluri mai mici de suferință emoțională, este posibil ca gândirea dezordonată să nu fie evidentă, deoarece paranoicul este precaut și viclean în ceea ce privește dezvăluirea de sine. Atunci când apărarea sa este copleșită, totuși, este probabil ca o gândire grav deteriorată să izbucnească temporar până când paranoicul poate restabili controlul rațional. Materialul delirant poate fi reținut ulterior ca o componentă permanentă a acestei gândiri.

Pentru a se proteja, paranoicul menține distanța față de toți, cu excepția celor în care are încredere absolută, rezistă atașamentului și cooperării și adoptă o atitudine de invincibilitate și mândrie. El își exagerează importanța de sine și autosuficiența. El amplifică jignirile și îi critică pe ceilalți, evitând în același timp să dea vina și să critice propria persoană. Este invidios și gelos pe persoanele care au putere sau succes, disprețuitor față de cei slabi sau imperfecți. Refuză să facă compromisuri. Când percepe o amenințare, este predispus la contraatac. Comportamentul paranoicului creează probleme sociale și îi sporește izolarea față de ceilalți într-un mod care îi confirmă și îi întărește suspiciunile. Abilitățile sale de adaptare sunt rigide. Afectivitatea este restricționată de accentul pe care îl pune pe vigilență și informare. Semnificațiile sale interioare sunt impuse lumii, iar lui îi lipsesc contactele sociale care ar corecta distorsiunile. Ca urmare, atât izolarea, cât și distorsiunile sunt sporite de acest stil.

Deși experiența clinică indică faptul că toți tații incestuoși împărtășesc unele caracteristici ale gândirii paranoice, nu toți sunt diagnosticați corect ca având o tulburare paranoică de personalitate (și foarte puțini sunt diagnosticați cu simptome psihotice paranoice).

Shapiro descrie două tipuri de persoane care se încadrează în categoria paranoicilor: "indivizi fugitivi, constrânși, suspicioși și aprehensivi și indivizi rigid aroganți, agresiv suspicioși, megalomanici" (pagina 54). El adaugă că aceste tipuri nu se disting în mod clar și că ele variază de la stări franc delirante, la stări moderat-severe de distorsiuni ale caracterului. Aceste tipuri reflectă gama de stiluri cognitive ale taților incestuoși, de la dependența pasivă la agresivitatea vădit autoritară.

Mulți tați incestuoși prezintă, de asemenea, comportamente pasiv-agresive atunci când sunt văzuți în tratament. Comportamentul incestuos în sine este adesea o exprimare pasivă a furiei împotriva soției sau a mamei. Această descriere este utilă pentru a sugera modalitățile prin care gândirea paranoică poate contribui la evoluția și punerea în practică a impulsurilor incestuoase.

Deși își reneagă în mod conștient nevoia de ceilalți, paranoicii pasiv-agresivi caută în continuare afecțiune din partea acestora. Cu toate acestea, în loc să admită aceste dorințe, ei le vor proiecta defensiv, interpretând remarcile și acțiunile întâmplătoare ale celorlalți ca fiind semne subtile de intenții amoroase. Cu toate acestea, ei sunt incapabili să tolereze aceste "atenții", deoarece se tem de o nouă trădare și exploatare. În consecință, acești paranoici vor insista că trebuie să fie "protejați" împotriva seducției erotice din partea altora. Victimele nevinovate pot fi acuzate de comiterea unor intruziuni, de sugestii obscene sau de molestare. (Millon, 1981, pagina 389). Tații incestuoși prezintă de obicei un model similar de gândire. Având nevoie disperată de hrană din partea altora, dar incapabili să admită aceste sentimente față de ei înșiși, ei traduc dorința de dependență în sentimente sexuale, își proiectează propriile nevoi asupra fiicelor lor și apoi (în loc să caute protecție) acționează pentru a le satisface prin comportament incestuos. Măsura în care apărarea lor ecranează conștientizarea altor factori (cum ar fi judecățile morale și suferința fiicei) pare să determine gradul în care acest comportament este o sursă suplimentară de suferință pentru tată. Acești bărbați pot fi capabili să acționeze în urma impulsurilor lor, mai degrabă decât să caute "protecție", deoarece gândirea lor paranoică nu este atât de severă încât să facă intolerabil orice contact intim. Alegerea unui comportament sexual și a unei fiice ca parteneră scad ambele riscurile prin menținerea activității în cadrul rolului masculin prescris, minimizând în același timp amenințarea respingerii. Astfel, gândirea paranoică poate încuraja în mod direct comportamentul incestuos în timp ce scade atractivitatea comportamentului alternativ.

Gândirea paranoică la tații incestuoși.

Tații incestuoși împărtășesc cu paranoicii o atitudine negativă generalizată, atât prin ușurința pierderii afectivității pozitive, cât și prin concentrarea pe amenințare, suspiciune și pesimism. Ei se așteaptă ca lucrurile să meargă prost, exagerează dificultățile și anticipează maltratarea din partea celorlalți. În cazul taților incestuoși, acest lucru are ca rezultat absența așteptării ca nevoile sale să fie satisfăcute în moduri aprobate de societate și așteptări distorsionate cu privire la posibilitățile fiicei sale. Astfel, el se simte justificat - sau cel puțin scuzat - să acapareze plăcerea acolo unde poate și este insensibil la impactul negativ al comportamentului său asupra altor persoane, inclusiv asupra fiicei sale. Această viziune paranoică asupra lumii este permisă și menținută de modele de gândire distorsionate, pe lângă conținutul paranoic. Tatăl incestuos nu include întreaga gamă de informații de care dispune în evaluarea unei situații și nici nu gândește analitic și logic cu privire la situație și nici la opțiunile sale de a reacționa la ea. Mai degrabă, el gândește în moduri excesiv de simpliste care își potrivesc observațiile și concluziile cu așteptările sale. La fel ca paranoicul, gândirea tatălui incestuos este ușor distorsionată de emoții, deși distorsiunile pot merge atât spre sentimentul romantic, cât și spre suspiciune. El se concentrează asupra propriilor dorințe și resentimente, mai degrabă decât să evalueze disponibilitatea informațiilor, opțiunilor și consecințelor disponibile, rezultând conexiuni ilogice între idei și comportament. Astfel, el este capabil să se convingă că un comportament dăunător este acceptabil sau chiar o idee bună. Astfel, o decizie de a avea relații sexuale cu fiica sa ar putea apărea, de exemplu, din conjuncția dintre ideea că nevoile sexuale trebuie satisfăcute în cadrul familiei și disponibilitatea unei fiice care caută contactul fizic afectiv.

Așa cum era de așteptat având în vedere acest tip de gândire, tații incestuoși au puțină empatie față de alte persoane, în special față de persoanele de care depind pentru a-și satisface nevoile (deși ei pot genera o mare cantitate de sentimente în legătură cu anumite evenimente care le atrag atenția). Tații incestuoși minimalizează importanța nevoilor altor persoane în raport cu propriile nevoi sau își denaturează percepția asupra sentimentelor celorlalți pentru a se potrivi cu ceea ce își doresc. În loc să vadă evenimentele din punctul de vedere al altor persoane, ei îi învinovățesc pe ceilalți pentru orice problemă care apare, nu reușesc să ofere sprijin emoțional sau comportamental familiei și așteaptă ca alții să le satisfacă nevoile fără a lua în considerare reciprocitatea sau costul pentru ceilalți. Astfel, tatăl incestuos își supraapreciază propria dorință în ochii fiicei sale, nu reușește să recunoască unde sentimentele ei diferă de ale lui și minimalizează importanța consecințelor negative pentru ea. Această gândire acționează pentru a se apăra împotriva vinovăției și pentru a raționaliza comportamentul ca fiind pozitiv atât pentru fiica sa, cât și pentru el însuși.

O varietate de caracteristici paranoice - sensibilitate la înșelăciune și trădare, sentimente de vulnerabilitate, concentrarea pe menținerea propriei invincibilități și apărarea prin proiecție - contribuie la tendința tatălui incestuos de a transfera responsabilitatea pentru probleme (și soluțiile lor) către alte surse externe. El proiectează atât controlul, cât și responsabilitatea asupra altora în aceste situații și minimizează sau ignoră propria sa contribuție la probleme. De asemenea, el se poate convinge pe sine însuși că ceilalți oameni percep situațiile așa cum le percepe el sau în avantajul său, în ciuda altor dovezi în sens contrar. Astfel, tatăl incestuos își percepe fiica - sau soția sau circumstanțele - mai degrabă decât pe el însuși ca fiind responsabilă pentru problemele și comportamentul său inadecvat. Externalizarea responsabilității îi permite atât să cedeze impulsurilor pe care știe că sunt greșite, cât și să evite vina și rușinea pentru acest comportament. Ideile sale sunt adesea stereotipuri derivate din experiența trecută și neadaptate la parametrii situațiilor actuale. El nu le evaluează eficacitatea și nici nu caută opțiuni mai eficiente. Opțiunile pe care le folosește includ puține obiective pozitive, puține comportamente concrete utile și o gamă mai largă de opțiuni dăunătoare (cum ar fi răzbunarea sau retractarea) care decurg din perspectiva sa paranoică și sunt apreciate pentru capacitatea lor de a oferi o ușurare imediată, indiferent de costurile pe termen lung. Activitatea sexuală cu un partener sigur are o valoare evidentă în acest scop. Pentru un bărbat disperat după afecțiune și reasigurare, sexul cu o fiică poate părea să se potrivească acestei nevoi.

Comportamentul incestuos este adesea un tip de răspuns stereotip învățat din trecut pe care tații incestuoși îl folosesc în momente de stres. Pentru toți tații incestuoşi, abuzul sexual asupra unui copil este o extensie a utilizării obișnuite a sexului pentru a face față dificultăților. Pentru mulți dintre ei, abuzul sexual asupra unui copil este, de asemenea, repetarea stereotipă a comportamentului învățat în copilărie sau în adolescență prin experiența directă ca victime ale abuzului sexual sau prin experiența indirectă prin cunoștința despre abuzul sexual comis în cadrul familiei.


Rezumat și concluzii.

Dinamica incestului.

Problema centrală a acestui studiu a fost aceea de a descoperi modalitățile prin care tații incestuoși diferă de tații care nu și-au abuzat sexual copiii, în ideea că aceste diferențe pot oferi orientări utile pentru înțelegere, evaluare și tratament.

Acest studiu a furnizat mai multe rezultate care pot fi utile în acest sens.

Tații non-incestuoși s-au diferențiat de tații incestuoși, așa cum s-a emis ipoteza, în ceea ce privește mai multe variabile de stil cognitiv. Aceștia au gândit mai logic în relaționarea evenimentelor cu cauze și consecințe. Aveau tendința de a lua în considerare problemele din mai multe perspective.

Tații incestuoși au demonstrat o gândire mai ilogică și mai simplistă. Acest lucru susține ipoteza că procesul de gândire ar fi diferit între tații incestuoși și cei non-incestuoși. Tații din grupul de control se caracterizează printr-un proces de gândire mai clar și mai echilibrat.

A fost susținută și ipoteza conform căreia tații incestuoși ar avea un repertoriu comportamental mai limitat.

Tații non-incestuoși au generat mai multe idei despre situațiile problematice și obiective mai satisfăcătoare spre care să se îndrepte. Tații incestuoși au generat mai puține idei, iar obiectivele lor implicau eliminarea comportamentului problematic sau luarea de măsuri pentru rezolvarea problemelor, mai degrabă decât atingerea unui rezultat personal satisfăcător. Cu toate acestea, tații din grupul de control nu au fost diferiți de tații incestuoși în ceea ce privește numărul de comportamente utile și dăunătoare la care s-au gândit. Acest lucru sugerează că diferențele în repertoriul comportamental rezidă în primul rând în gama de opțiuni luate în considerare și în optimismul privind satisfacțiapersonală, mai degrabă decât în diferențele de conținut.

Aproximativ jumătate dintre tații incestuoși, pe de altă parte, au raportat experiențe din copilărie sau din adolescență ca victime ale abuzului sexual și/sau au asistat la abuzul sexual familial. Acest lucru indică faptul că sensibilizarea la opțiunea abuzului sexual în copilărie poate predispune un bărbat la abuz sexual ca adult. Cu toate acestea, faptul că peste jumătate dintre tații incestuoși nu au raportat nicio experiență de acest gen și că multe victime nu au devenit molestatori, indică faptul că un astfel de trecut nu este o cauză necesară sau suficientă pentru un astfel de comportament.


Amploarea molestării.

Tații incestuoși au fost împărțiți în trei grupe în funcție de faptul dacă comportamentele sexuale făcute cu copiii au fost invazive pentru părțile intime ale corpului și, în caz afirmativ, dacă penisul bărbatului a fost obiectul de penetrare.

Atribuțiile cauzale și așteptările față de schimbare s-au diferențiat între aceste grupuri, dar au contrazis direcția ipotetică. Incestuoșii, se bazează pe atribuiri crescute ale problemelor către soții. Acești bărbați se așteptau, de asemenea, ca soțiile lor să se schimbe în aproape toate situațiile, fie individual, fie împreună cu el. Prin urmare, această externalizare nu pare să reflecte un model sănătos, ci mai degrabă o poziție de dependență puternică față de soție.


Minimizarea și negarea.

Bărbații care au minimizat amploarea comportamentului lor sexual cu copiii lor erau de așteptat să obțină scoruri mai mari și la alte tulburări ale procesului de gândire, în special cele care reflectă defensivitatea. Cu toate acestea, acest lucru a fost contrazis de constatarea că aceștia au dat semnificativ mai puține răspunsuri tangențiale decât ceilalți infractori.

Această diferență a fost interpretată ca indicând funcționarea a cel puțin două stiluri diferite de gândire defensivă, caracterizate, pe de o parte, de o autoprezentare pozitivă nerealistă și, pe de altă parte, de opozabilitate și neatenție la cerințele mediului.


Coerciție.

Tații incestuoși care au folosit diferite niveluri de constrângere cu victimele lor au fost comparați în ceea ce privește variabilele stilului cognitiv. Grupurile au inclus bărbați care nu au folosit nicio constrângere, bărbați care au folosit amenințări sau au continuat molestarea.

După ce copilul a indicat că nu-i place (altfel decât prin rezistență fizică) și bărbați care au folosit forța fizică activă sau au continuat molestarea după ce copilul a opus rezistență fizică, grupul celor care au folosit forța activă a obținut scoruri mai mari la o măsurătoare pe o scară Likert a egocentrismului, care a fost considerat un factor necesar în dorința lor de a-și impune dorințele asupra celorlalți.


Relația cu victima.

Tații care și-au molestat copii biologici au fost comparați cu răspunsurile taților care și-au molestat copiii vitregi (dar nu și copii biologici) în încercarea de a identifica diferențele de stil cognitiv asociate cu aceste relații diferite. S-a emis ipoteza că grupul de tați biologici ar avea modele de gândire mai puțin sănătoase, deoarece încălcaseră un tabu mai strict.

Tații vitregi au dat într-adevăr răspunsuri mai sănătoase, așa cum s-a prezis, la o singură măsură; au făcut mai multe declarații empatice și au declarat mai multe obiective pozitive. Cu toate acestea, deoarece marea majoritate a variabilelor nu au reușit să arate diferențe între aceste grupuri, este inadecvat să acordăm prea multă importanță acestui rezultat.


Vârsta victimei când a fost inițiată molestarea.

Vârsta celei mai tinere victime cu care un bărbat a inițiat activitatea sexuală a fost folosită ca o măsură aproximativă a gradului de regresie în alegerea obiectului sexual reprezentat de molestare. S-a prezis că imaturitatea alegerii obiectului sexual este asociată cu un stil cognitiv mai perturbat. Aceste grupuri nu au prezentat diferențe pe nicio variabilă în acest studiu.”

Traducere Dorin DumitranRecent Posts

See All

Comments


bottom of page