top of page
Elegant Abstract Background

Despre noi

Calitate, profesionalism, rigurozitate, actualitate.

Acest site are ca obiective stabilirea bazelor înțelegerii corecte a noțiunilor de Analiză Comportamentală și Criminal Profiling și de a identifica principalele discipline ce oferă o imagine de ansamblu în practica de specialitate.

Analiza Comportamentală vizează identificarea și interpretarea cât mai precisă a principalelor trăsături comportamentale verbale și non-verbale prin care se face distincția între o persoană de încredere și o altă persoană care deține sau ”fabrică” informații importante. 

În investigația polițienească, Analiza Comportamentală constă în realizarea profilului psihocomportamental al "actorilor penali” (suspect, victimă, autor, martor) priviți în interacțiunea lor cu mediul, pe continuumul definit de conduitele ante-delictum, în timpul comiterii infracțiunii și post-delictum. 

Criminal Profiling este o "unealtă aflată în trusa de scule a investigatorilor”, ceea ce înseamnă că activitatea în sine nu rezolvă cazul dar poate grăbi capturarea agresorului. 

În mod unitar, F.B.I. definește criminal profiling drept” procesul de analiză a unei crime sau serii de crime și dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra comportamentului unui autor necunoscut” (McGrary2004).

Cine suntem:

Foto-Dumitran-1.jpg.webp

Cms. Sef Dr. Psih.

 Dorin Dumitran

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - Direcția de Investigații Criminale – Serviciul de Analiză Comportamentală –București.

Competențe în: psihologia clinică, & psihologie aplicată în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, formator ANC.

 

Formări:

 

AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII- Federal Bureau of Investigation. (FBI).

Training: Statement Analysis – Project S.I.X. for Law Enforcement.

 

Studii doctorale

 

ACADEMIA DE POLIȚIE ”AL. I. CUZA”– București, România.

* Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5745 din 28.12.2018-titlul științific de DOCTOR în domeniul ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ. Titlul tezei de doctorat: Analiza comportamentală în investigarea infracțiunilor.

 

Curs intensiv de formare: Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – București

 

Workshop ”Tehnicile proiective-psihodiagnostic clinic”.

PENITENCIARUL VASLUI. 

POLIȚIA NAȚIONALĂ SPANIOLĂ & GUARDIA CIVIL. Madrid, Spania. 

* Training: Analiză comportamentală & Criminal Profiling.

POLIȚIA NAȚIONALĂ SPANIOLĂ. Brașov, România.

* Training: Tehnici de interogatoriu.

POLIȚIA NAȚIONALĂ FRANCEZĂ & JANDARMERIA FRANCEZĂ. Paris, Franța. 

* Training: Analiză comportamentală & Criminal Profiling.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE- FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS & F.B.I. ACADEMY- Washington DC, Quantico –VA.

* Training: Analiză comportamentală, ViCAP & Criminal Profiling

M.A.I.-I.S.O.P. & C.N.P.- București, România.

* Training: Negociere în situații de risc.

M.A.I.-I.S.O.P. CATEDRA DE MISIUNI INTERNAȚIONALE - București, România.

* Training: Instituții Europene și Cooperare în domeniul Justiției și Afacerilor Interne. 

ITSC-CNFPA- Train the Trainers. Tg. Mureș, România.

* Educația adulților/Formator de formatori.

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE PSIHODIAGNOZĂ PROIECTIVĂ - București, România.

* Evaluarea clinică a adultului şi vârstnicului cu ajutorul tehnicilor proiective de desen şi testul Bender-Gestalt.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI POLSKA- POLICIJA K.P.B.- București, România.

* Forme și metode de conducere a negocierilor polițienești (luare de ostatici, răpiri de persoane, deturnări de avioane).

E.V.D. NETHERLANDS - Câmpina, România.

* Train the Trainers. Psihosociologie aplicată în domeniul managementului instituțional și al conducerii.

INTERCULTURAL ICELAND & SOCRATES NATIONAL AGENCY- Reykjavik, Iceland

* Training- Sensitisation training in migration, racism, discrimination, culture and diversity.

A.I.P.C.-Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Roma, Italia. 

Curs de perfecţionare şi schimb de experienţă în domeniul psihologiei abuzului și psihologia

Infractorului - profiling.

 

Studii masterale

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

* Devianța, criminalitate, prevenție și intervenție socială.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Cluj-Napoca.

* Curs postuniversitar: Psihologie Judiciară.

 

UNIVERSITATEA DIN PLOIEȘTI.

* Curs intensiv postuniversitar: Psihopedagogie.

PENITENCIARUL PLOIEȘTI.

Asistent Psiholog.

Voluntariat

SPITALUL DE PSIHIATRIE “ALEXANDRU OBREGIA”- Secția. IX – Resocializare.

Asistent Psiholog.

SPITALUL DE PSIHIATRIE “ALEXANDRU OBREGIA”- S. IX -RESOCIALIZARE Psihodiagnoza proiectivă a personalității și psihoterapie szondiană. Psihodiagnoză proiectivă și terapie analitică szondiană - Program de perfecționare continuă acreditat și cuantificat în cadrul Colegiului Psihologilor din România. 

 

* Psihoterapeut formator în Szondi Test și psihoterapie analitică szondiană.

 

Redactarea de articole cu tematică psihologică, simbolism, societăți inițiatice, în Revista Trivium-revistă de gândire simbolică, Gnosis, etc.

Co-autor:  

·       ”OSWALD WIRTH-Portretul unui maestru spiritual”, volum îngrijit de Gheorghe Buluță.  Editura Bibliotheca: Târgoviște, 2014.

·        ”Philosophia perennis” în ”Guenon şi Tradiţia finală”, volum îngrijit de Ahile Verescu. Editura Civitas: Bucureşti, 2015.

*Multiple participări cu lucrări de specialitate la manifestările științifice naționale și internaționale.

 

Distincţii

 

* Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/1484 din 15.07.2019- Brevetul de Onoare al Ministerului Afacerilor Interne pentru activitatea profesională desfășurată și ca apreciere a rezultatelor profesionale obținute.

* Decretul Prezidențial nr. 991 din 28.11.2019, Președintele României, domnul Klaus- Werner Johannis- Ordinul național ”Pentru Merit” în grad de ”Cavaler” cu însemn pentru civili, în semn de apreciere pentru contribuția adusă la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne.

 

* membru al ICAA – International Crime Analysis Association.

* membru al INPROL- The International Network to Promote the Rule of Law.

* membru al Colegiului Psihologilor din România. Dețin atestat de liberă practică în specializările ”Psihologie aplicată în domeniul securității naționale” și în specialitatea - ”Psihologie clinică și psihoterapie”. Cod Registrul Unic al Psihologilor-05598.

* membru al Asociaţiei Szondi din România.

* Membru fondator al proiectului "Analiză Comportamentală & Criminal Profiling".

Untitled design.png

Expert comunicare

Corina C. Gheorgheza

 • Expert informare și comunicare - proiecte educaționale - în cadrul proiectului "EDURIGHTS4GIRLS - Acces egal la educație".

 • Expert în comunicare al Fundației Culturale "Remember Enescu".

 • Copywriter, Contentwriter & Financial Liaison Officer în cadrul UNTOLD & Neversea.

 • Licențiată în Științe Administrative, Facultatea de Litere și Științe - Secția Administrație Publică, U.P.G. Ploiești.

 • Licențiată în Psihologie - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, București.

 • Masterand - Psihologie Clinică și Intervenție Psihologică - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, București.

 • Absolventă a Formării Profesionale cu durată de 2 ani – Analiză Comportamentală & Criminal Profiling în cadrul Asociației FormaPsy.

 •  Formator

 •  Consilier de Dezvoltare Personală

 • Redactor de articole cu tematică psihologică, simbolism la ALTCulture Magazine.

 • Workshop "Analiza Comportamentului Simulat. Psihologia Interogatoriului." susținut în cadrul Asociației FormaPsy de către Cms. Șef. Dr. Psih. Dorin Dumitran.

 • Workshop "Introducere în Psihodiagnoza Proiectivă a Personalității", susținut în cadrul Asociației FormaPsy de către Cms. Șef. Dr. Psih. Dorin Dumitran.

 • Membru fondator al proiectului "Analiză Comportamentală & Criminal Profiling".

Copy of Untitled Design.png
 • Asistent de cercetare și student-doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

 • Absolvent al Facultății de Sociologie și Psihologie, specializarea Psihologie, din cadrul Universității de Vest din Timișoara.(2017)

 • Absolvent al programului de formare complementară„Analiză Comportamentală și Criminal Profiling”, organizat de către asociația FormaPsy.

 • Membru al Societății de Psihologie Militară.

 • Psiholog practicant în domeniul securității naționale și în domeniul psihologiei clinice.

 • În prezent susține seminariile de psihologie militară, statistică psihologică și psihologia muncii și a personalului în cadrul Departamentului de Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

 • Interesele sale profesionale se centrează pe abordarea și cercetarea științifică a fenomenelor psihologice din sfera judiciară, penitenciară și militară.

 • Membru fondator al proiectului "Analiză Comportamentală & Criminal Profiling".

bottom of page