top of page

#1 Familiile gay, lesbiene, bisexuale și transsexuale

Titlul original: ”Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families”


Raportul a fost pregătit de Elizabeth Short, Damien W. Riggs, Amaryll Perlesz, Rhonda Brown și Graeme Kane, pentru Societatea Australiană de Psihologie.


Traducere: Dorin Dumitran


Intro:


Confuzi în ceea ce privește identitatea de gen și orientarea sexuală, foarte competenți în așa-zise explicații de împrumut, îngrijorător de mulți se grăbesc să creeze legături fantasmagorice între realități despre care nu știu nimic: caută gena homosexualității, psihiatrizează sexualitatea umană, aduc în sanatorii oameni care nu au absolut nicio problemă. Acești vorbitori cedează la un test simplu: întreabă-i, de exemplu, ce cunosc despre termenii pe care îi folosesc. Și, evident, le poți spune că nu vor intra în Templu ”până ce nu își va fi definit mai întâi termenii” și până ce ”nu este geometru”. De aici și până la ura cultuală (sacerdotală), culturală și de grup nu mai este decât foarte puțin.

Infracțiunile motivate de ură își trag seva din societățile în care dogma, ignoranța și mândria inconsistentă de neam excită orgasmic înspre o nouă dezordine mintală.

Textul de mai jos nu este tradus integral din considerente obiective. Cei care refuză dogma, ignoranța și mândria, îl vor citi singuri, pe de-a întregul.Prezentare generală


Această recenzie oferă o imagine de ansamblu și un rezumat al principalelor repere de cercetare despre parenting prin persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transsexuale (LGBT), informații relevante despre domeniul studiilor familiei, precum și informații de bază despre mediul australian. Această trecere în revistă îi va ajuta pe psihologi să ofere servicii eficiente și adecvate persoanelor din astfel de familii. Revizuirea va ajuta, de asemenea, psihologii să contribuie, acolo unde este cazul, la elaborarea unor dezbateri publice în legătură cu reforma juridică și a politicilor publice de tipul celor care au avut loc pe scară largă în ultimii cinci ani, în Australia, (de exemplu, cu privire la ce relații de familie ar trebui să fie recunoscute de lege și cine ar trebui să poată avea acces la serviciile de fertilitate sau să adopte copii) și care se poate aștepta să continue și în viitor. Având în vedere importanța psihologilor de a promova înțelegeri corecte ale cercetării științifice, un obiectiv principal al acestei analize este rolul pe care cercetarea psihologică îl poate juca în astfel de dezbateri, precum și contribuția psihologilor la promovarea bunăstării copiilor, părinților, familiilor și a comunității în general.

Cercetările indică faptul că practicile parentale și rezultatele copiilor în familiile în care părinții sunt lesbiene și homosexuali sunt cel puțin la fel de favorabile ca și cele din familiile de părinți heterosexuali, în ciuda realității că persistă o discriminare și o inechitate juridică considerabile și provocări semnificative pentru aceste familii.

Societatea australiană de psihologie (APS) se angajează să contribuie la cunoașterea psihologiei în interes public și să promoveze un mediu social în care toți copiii și familiile lor să beneficieze de sprijin, recunoaștere și să fie apreciați, un mediu în care discriminarea și prejudecățile nu își au locul.

 

Context

            În ultimii patruzeci de ani, am asistat la o diversificare semnificativă a formelor de familie în Occident, iar acest lucru a fost însoțit de o literatură aflată în expansiune rapidă cu privire la diversele forme pe care le iau familiile.


Diversitatea crescută a familiilor

            Asistăm din ce în ce mai mult la diversificarea și recunoașterea unei game mai largi de tipuri de familie decât simpla familie nucleară cu părinți heterosexuali, inclusiv familii fără copii, familii cu părinți separați, familii monoparentale, familii vitrege, familii mixte, familii cu persoane de același sex, precum și familii în care copiii sunt concepuți cu gameți donați și/sau cu tehnologii de reproducere (de exemplu, a se vedea de Vaus, 2004; McNair, 2004; Wise, 2003). Un aspect al acestei diversificări a avut loc ca urmare a ceea ce este denumit uneori „boom-ul bebelușilor de lesbiene” sau „gay baby boom", care a avut loc și s-a intensificat începând cu anii 1970. În plus, față de numeroasele persoane care au copii în cadrul unei relații heterosexuale și care ulterior se identifică ca fiind lesbiene, homosexuali, bisexuali și/sau transsexuali, există un număr din ce în ce mai mare de copii care se nasc într-o familie cu unul sau mai mulți părinți atrași de persoane de același sex. Aceste familii sunt conduse, în principal, de cupluri de femei.

O estimare australiană recentă sugerează că 50-70% dintre copiii crescuți în familii cu părinți lesbiene sunt copii care s-au născut în acestea (Millbank, 2003). În multe dintre familiile cu părinți lesbiene, fiecare membru al cuplului dă naștere la unul sau mai mulți copii. Astfel de familii sunt, de asemenea constituite din părinți micști și vitregi și pot implica mai mulți părinți. Gross (2006) face o distincție importantă între ceea ce ea numește familii „biparentale” și „multiparentale”, primele fiind constituite prin unul sau doi părinți primari, iar cea de-a doua implicând mai mulți părinți. Astfel de forme de familie se pot schimba în timp și se vor dezvolta adesea atât ca răspuns la relațiile dintre membrii adulți, cât și ca urmare a nevoilor membrilor adulți și ale copiilor (așa cum este cazul familiilor de heterosexuali).

Unele femei lesbiene și bărbați homosexuali sunt, de asemenea, părinți de copii prin plasament și adopție, deși aceasta din urmă este rară, deoarece există în continuare restricții considerabile în cea mai mare parte a Australiei în ceea ce privește persoanele atrase de persoane de același sex și care adoptă copii (a se vedea Duffey, 2007, pentru un rezumat al legilor privind adopția în toată Australia). Unii bărbați homosexuali au devenit, de asemenea, mai recent, părinți prin aranjamente de surogat și prin acorduri de co-parenting cu femei singure sau cupluri de lesbiene. După cum a afirmat Ruth McNair, ”se pare că, din punct de vedere anecdotic, tot mai mulți bărbați homosexuali caută acum să aibă un rol principal, însă sunt încă foarte puțini în această poziție în Australia” (2004, p. 55).

La fel ca restul populației, familiile cu părinți LGBT sunt diverse, iar membrii familiei provin dintr-o varietate de grupuri etnice, rasiale, culturale și de clasă. Principala diferență între familiile cu părinți LGBT și familiile cu părinți heterosexuali este că primele trăiesc într-un mediu juridic, de politici publice, social și context discursiv în care discriminarea și prejudecățile pe baza genului sau sexualității părinților sunt o caracteristică a vieții de zi cu zi.


Creșterea cercetărilor în domeniul studiilor familiei

În mare parte ca răspuns la vizibilitatea crescută a diverselor forme de familie, cercetarea în domeniul familiei a luat amploare. În parte, aceasta a fost întreprinsă pentru a explora și documenta un număr tot mai mare de forme de familie nou apărute, precum și pentru a investiga preocupările exprimate de unii cu privire la alte familii decât cele conduse de cupluri heterosexuale căsătorite care coabitează și care sunt părinții biologici ai copiilor lor. Cercetarea a examinat modul în care acest tip particular de familie a fost promovat în mod repetat ca fiind „ideal” și a fost adesea descris ca fiind singurul tip de familie „real”, în contrast cu alte tipuri de familie care sunt construite ca fiind mai puțin dezirabile și mai puțin capabile să satisfacă nevoile copiilor (de exemplu, a se vedea Biblarz & Stacey, 2006; Millbank, 2003; Rickard, 2002). În Australia, de la sfârșitul anilor 1990 (ca și în alte țări, de exemplu, a se vedea Biblarz & Stacey, 2006), noțiunea că toți copiii „au nevoie” sau „se descurcă mai bine” atât cu o mamă cât și cu un tată a fost folosită în mod repetat ca justificare pentru menținerea sau chiar extinderea discriminării în domeniul legilor și politicilor legate de familie, cum ar fi cine ar trebui să aibă acces la servicii de fertilitate și cine ar trebui să se poată căsători (a se vedea Flood, 2003; Short, 2007a, 2007b). După cum a remarcat Jenni Millbank (2003): ”O mare parte din recentele obiecții deschise față de familiile formate din mame lesbiene, de exemplu, au marșat pe absența tatălui mai degrabă decât pe orientarea sexuală a lesbienelor în sine” (p. 545) și” rămâne o prezumție în mare parte a politicii juridice și sociale că părinții lesbiene și homosexuali sunt suspecți de mâna a doua sau dăunători pentru copii” (p. 541-542).

În acest context, un volum foarte mare de cercetări a fost realizat de psihologi și cercetători în discipline înrudite, comparând diferite tipuri de familii în ceea ce privește practicile parentale și „rezultatele” copiilor. Critici substanțiale și justificate ale cercetării comparative ale familiei au evidențiat modul în care această cercetare: a) a urmat agenda stabilită de cei care au prejudecăți față de părinții LGBT și față de familiile lor; b) a reafirmat sau reîncadrat anumite întrebări de cercetare ca fiind preocupări legitime sau rezonabile, mai degrabă decât prejudecăți; și c) a minimalizat constatările din cercetare cu privire la nivelurile mai bune de funcționare ale părinților de același sex sau ale copiilor părinților de același sex (de exemplu, a se vedea Clarke, 2000a; Kitzinger & Wilkinson, 2004; Stacey & Biblarz, 2001). Cu toate acestea, un rezultat pozitiv al acestei cercetări comparative este că ipotezele negative cu privire la alte familii decât cele ale părinților căsătoriți heterosexuali au fost pe larg investigate în mod empiric, iar cercetătorii au reușit să facă distincția între factorii familiali care contribuie într-adevăr la rezultatele și bunăstarea copiilor și cei care, în sine, nu contribuie.

 

Contexte juridice, de politici publice, sociale și discursive ale familiilor cu părinți LGBT

            În ultimii zece ani, în multe părți ale lumii au avut loc schimbări legislative semnificative pentru recunoașterea relațiilor de familie ale persoanelor gay și lesbiene, precum și ale copiilor acestora. În multe țări, inclusiv, de exemplu, Belgia, Canada, Olanda, Africa de Sud, Spania și unele părți ale Statelor Unite ale Americii, oamenii au acum posibilitatea de a se căsători cu partenerul ales de ei, indiferent de sex. Multe alte țări, printre care, de exemplu, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Israel, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Suedia, Elveția, Republica Cehă, Islanda, Israel, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Suedia, Elveția, Republica Cehă și Regatul Unit, au modificat legile astfel încât să recunoască cuplurile de același sex și să le ofere tuturor, majoritatea beneficiilor și privilegiilor care sunt acordate cuplurilor de sex diferit. În Australia, toate guvernele statelor și teritoriilor au modificat legislația astfel încât să recunoască cuplurile de același sex ca fiind de cupluri de facto în toate sau în multe scopuri, iar în multe jurisdicții există capacitatea de înregistrare a relațiilor.

            În Australia de Vest, Teritoriul Capitalei Australiene, Teritoriul de Nord și Țara Galilor de Sud, au fost adoptate legi care permit ca partenera de sex feminin a unei mame naturale să fie recunoscută și înregistrată ca părinte legal al unui copil născut de partenera sa, în același mod în care partenerul de sex masculin al unei femei poate fi recunoscut, la nivelul întregii Australii, indiferent dacă este sau nu părintele biologic (de exemplu, după inseminare cu donator).

În ultimii zece ani, în multe țări și state, legile și politicile care anterior restricționau accesul la serviciile de fertilitate pentru femeile cu un partener de sex masculin au fost modificate, astfel încât să ofere femeilor acces la serviciile de fertilitate și care au nevoie de acestea, fără a lua în considerare sexualitatea lor sau sexul partenerului lor (sau, dacă au sau nu au un partener). Persoane de același sex, cuplurile de același sex și persoanele singure pot fi acum evaluate ca părinți adoptivi potriviți în cea mai mare parte a Australiei.

Modificările de mai sus au fost solicitate de guverne, organisme de reformă juridică, organisme pentru drepturile omului, grupuri de protecție a copilului, cadre universitare și persoane din familii cu părinți de același sex din întreaga lume, iar astfel de schimbări sunt de așteptat să fie din ce în ce mai solicitate și adoptate în următorii zece ani. Se recunoaște din ce în ce mai mult faptul că discriminarea legată de familie și nerecunoașterea pentru mulți copii, părinți și membri ai familiei extinse duce la dezavantaje practice și financiare semnificative și la potențiale dificultăți sociale, suferințe emoționale care nu pot fi justificate în niciun fel de constatările din literatura de specialitate privind studiile despre familie. În plus, o astfel de discriminare nu respectă obligațiile și principiile drepturilor omului, cum ar fi cele stabilite în Declarația Drepturilor Omului, în Convenția internațională a drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și Convenția privind drepturile copilului. Ca un exemplu al impulsului de a elimina discriminarea, de a recunoaște drepturile omului și de a spori bunăstarea familiilor și a copiilor, în 2007, două anchete juridice australiene au recomandat o reformă semnificativă a legislației legate de familie. Comisia pentru drepturile omului și egalitate de șanse (2007a) a identificat un număr mare de „probleme federale” care discriminează cuplurile de același sex și copiii acestora” (p. 2).

Comisia pentru drepturile omului și egalitatea de șanse a recomandat continuarea „modificărilor la legile federale, de stat și teritoriale pentru a recunoaște relația dintre un copil și ambii părinți într-un cuplu de același sex", menționând că acest lucru «ar proteja mai bine interesul superior al copilului», și că discriminarea actuală „încalcă drepturile omului” (p. 2-3). În mod similar și cu un accent mai specific pe legile statului Victorian, Comisia de reformă legislativă din Victorian a documentat pe larg modalitățile în care copiii cuplurilor de același sex „nu beneficiază de multe dintre drepturile și protecțiile acordate tuturor celorlalți copii” (2007, p. 7). După ce a trecut în revistă legile legate de familie, efectele negative ale legilor, drepturile omului, precum și cercetările din studiile privind familia, au recomandat o legislație semnificativă referitoare la familie, inclusiv că „[l] recunoașterea egală a mamelor care nu sunt mame naturale ar trebui să fie realizată în același mod ca și pentru părinții nonbiologici ai copiilor concepuți prin donare și născuți de cupluri heterosexuale: prin intermediul prezumției legale automate” (p. 7).

Cu toate acestea, în Australia persistă o discriminare semnificativă. De exemplu, căsătoria este limitată la persoanele de sex opus. În conformitate cu legislația statului, în unele părți ale Australiei, dacă o femeie care naște, are o parteneră femeie, aceasta nu primește încă nicio recunoaștere ca părinte, chiar dacă un partener de sex masculin fără o parteneră biologică ar fi recunoscut și înregistrat ca părinte al copilului. Mai mult, Victoria și Australia de Sud au încă o legislație care restricționează sau refuză accesul la serviciile de fertilitate dacă femeile nu au un partener de sex masculin, în același timp făcând ca inseminarea artificială sau alternativă, în alte contexte decât serviciile de fertilitate, să fie infracțiune (inclusiv inseminarea de către partenerul unei femei).


Psihologia și interesul public

În ultimii zece ani, multe organisme de experți și profesionale au făcut declarații publice cu privire la rezultatele cercetărilor în legătură cu educația parentală în familii diverse și, în special, cu educația parentală de către femei și bărbați homosexuali, cu accent pe abordarea reprezentărilor eronate, sau a ceea ce Biblia și Stacey (2006) numeau „abuzurile din literatura de științe sociale” (p. 8) și au solicitat modificarea legilor și politicilor discriminatorii legate de familie. Astfel de declarații sunt deosebit de necesare în climatele politice în care drepturile grupurilor marginalizate continuă să fie negate. De exemplu, principalul motiv invocat (de către factorii de decizie legislativă) pentru a nu permite oamenilor să se căsătorească cu persoana aleasă, dacă persoana respectivă este de același sex, a fost afirmația inexactă că acest lucru nu este în cel mai bun interes al copiilor și că copiii „au nevoie” sau „se descurcă mai bine” într-o familie cu un părinte de sex diferit.

După cum indică analizele, declarațiile și recomandările scrise de aceste organisme nu sunt susținute de cercetările din domeniul studiilor familiei și, de fapt, promovarea acestei noțiuni, precum și legile și politicile publice care o întruchipează, sunt în mod clar contrare bunăstării copiilor. După cum a remarcat profesorul Judith Stacey, de la Universitatea din New York: "Rareori există un consens atât de mare în orice domeniu al științelor sociale ca în cazul părinților homosexuali, motiv pentru care Academia Americană de Pediatrie și toate marile organizații profesionale cu expertiză în domeniul bunăstării copilului au emis rapoarte și rezoluții în sprijinul drepturilor parentale ale homosexualilor și lesbienelor” (citat în Cooper & Cates, 2006, p. 36).

Academia Americană de Pediatrie (2002), de exemplu, a raportat că „nu există date care să indice vreun risc pentru copii ca urmare a creșterii într-o familie cu unul sau mai mulți părinți homosexuali" și afirmă că „copiii care se nasc sau sunt adoptați de un membru al unui cuplu de același sex merită siguranța a doi părinți recunoscuți legal” (p. 339).

Societatea americană de medicină a reproducerii (American Society for Reproductive Medicine) a documentat preocupările exprimate în mod obișnuit cu privire la bunăstarea copiilor din familiile cu homosexuali și părinți lesbiene, inclusiv că: „copiii au nevoie de un tată”; copiii de tați homosexuali și mame lesbiene „se vor confrunta cu izolare socială și probleme de identitate de gen sau de orientare sexuală”; bărbații sunt „puțin mai grijulii și mai grijulii decât femeile"; și” copiii bărbaților singuri sau ai cuplurilor de bărbați homosexuali prezintă un mai mare risc de abuz sexual, pedofilie sau alte rele tratamente". Ei au raportat că „cu toate acestea, dovezile de până acum, nu pot fi interpretate în mod rezonabil pentru a susține astfel de temeri” (2006, p. 1334). Aceștia au remarcat că deși există mai puține cercetări privind copiii bărbaților homosexuali, „literatura de specialitate care există, nu a găsit totuși nicio dovadă că a fi crescut de un tată homosexual ar avea vreun efect negativ asupra copiilor...

Într-adevăr, diferențele identificate tindeau să favorizeze tații homosexuali” (p. 1334). Unele organisme profesionale au revocat calitatea de membru a persoanelor care sunt considerate că promovează discriminarea împotriva familiilor cu părinți lesbiene și homosexuali, făcând afirmații depreciative despre familiile conduse de homosexuali și lesbiene și făcând afirmații false, astfel afirmând în mod eronat că cercetările susțin o astfel de poziție (de exemplu, a se vedea Cooper & Cates, 2006; Herek, 2006).

Asociația Americană de Psihologie (APA) a contribuit de mult timp cu expertiza sa în acest domeniu de interes public. De exemplu, în 1975, APA a denunțat „toate discriminările publice și private împotriva homosexualilor și lesbienelor” și a îndemnat la «abrogarea tuturor legislațiilor discriminatorii împotriva lesbienelor și a homosexualilor» (Conger, 1975, citat în Paige, 2005, p. 498). În 2004, APA a hotărât să „își asume un rol de lider în opoziția față de orice discriminare în ceea ce privește beneficiile legale, drepturile și privilegiile împotriva cuplurilor de același sex” și” în probleme de adopție, custodie și vizitare a copiilor, îngrijire în centre de plasament și servicii de sănătate reproductivă". Ei au hotărât să „furnizeze resurse științifice și educaționale care să informeze discuțiile publice și dezvoltarea de politici publice în ceea ce privește orientarea sexuală și căsătoria” și «discriminarea bazată pe orientare sexuală custodie și vizitare a copiilor, îngrijire în centre de plasament și servicii de sănătate reproductivă, orientare sexuală în materie de adopție" (Paige, pp. 498-500).

În Australia, în ciuda dezbaterilor și anchetelor importante care au avut loc în întreaga țară de la mijlocul anilor 1990, organismele profesionale legate de bunăstarea copilului au fost relativ lente în a-și aduce contribuția la expertiză. După cum a remarcat Millbank (2003) într-o analiză a literaturii relevante din domeniul studiilor de familie, în timp ce „numărul de adulți și sexul adulților dintr-o gospodărie nu are o influență semnificativă asupra copiilor bunăstarea copiilor - un adult sau doi, femeie sau bărbat, heterosexual sau homosexual... fericirea și relația dintre adulții din gospodărie, deschiderea, căldura și comunicare dintre adult/i și copii au un impact major asupra copilului” (p. 571, sublinierea originală).

Aceste cunoștințe, sugerează ea, „rămân subutilizate în politica socială și în forurile juridice din Australia” (p. 561). Acest lucru este extrem de problematic, având în vedere că, așa cum a concluzionat ea,” nu mai este posibil să se formuleze sau apăra regimuri discriminatorii - cum ar fi restricționarea accesului la serviciile de fertilitate sau la adopție - pe baza faptului că acest lucru este în interesul superior al copiilor. Această poziție este pur și simplu de nesusținut în niciun sens empiric” (p. 571). Mai mult, după cum rezumă O'Hanlon, Dibble, Hagan și Davids (2004), cercetările indică faptul că „atitudinile publice discriminatorii și statutul juridic de clasa a doua cauzează fizic, emoțional și financiar lesbienele, familiile lor și pe copii lor” (p. 227).

Situația actuală îi obligă pe psihologi, considerați pe scară largă drept experți în bunăstarea copiilor și a familiilor, să contribuie cu expertiza disciplinei lor în interes public. Cu toate acestea, după cum a afirmat Kelly (2003), mulți profesioniști, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății mintale, nu sunt familiarizați sau actualizați cu literatura relevantă privind dezvoltarea copilului: "De prea multe ori, ceea ce știu ei este simplist sau vechi și nu a fost actualizat de cunoștințe mai fiabile și diferențiate” (p. 52). Restul acestei analize prezintă, prin urmare, o prezentare actualizată a cercetărilor relevante pentru familiile cu părinți LGBT. Principalul obiectiv al acestei revizuiri este cercetarea privind planificarea familială cu părinți de același sex, mai degrabă decât familiile de același sex cu copii născuți în relații heterosexuale anterioare, deoarece aceste lucrări anterioare au fost analizate mai pe larg în altă parte (de exemplu, a se vedea APA, 1995; 2005; Patterson, 1995b; 2000; 2005; Tasker, 2000; 2005).


 Cercetarea în domeniul studiilor familiei

Începând cu anii 1970, a devenit din ce în ce mai clar că procesele familiale (cum ar fi calitatea relațiilor de parentalitate, bunăstarea psihosocială a părinților, calitatea și satisfacția relațiilor în cadrul familiei și nivelul de cooperare și armonie între părinți) contribuie la determinarea bunăstării și a „rezultatelor” copiilor, mai degrabă decât structurile familiale, în sine, cum ar fi numărul, sexul, sexualitatea și statutul de coabitare al părinților (de exemplu, a se vedea Chan, Brookes, Raboy și Patterson, 1998; Chan, Raboy și Patterson, 1998; Clarke-Stewart, Vandell, McCartney și alții). După cum au afirmat Walker și McGraw (2000, p. 563) afirmația frecventă potrivit căreia toți copiii „au nevoie” sau vor „face mai bine” cu implicarea unui tată (la fel ca și a unei mame),” deși ar putea exista o bază ideologică pentru această presupunere, acesteia îi lipsește sprijinul empiric". În mod similar, după cum rezumă Biblarz și Stacey (2006), "studiile nu au demonstrat că idealul este acela în care un copil este crescut de propria mamă căsătorită și tată”. Nu există dovezi care să susțină opinia că mixul ideal de genuri al părinților este format dintr-un bărbat și o femeie” (p. 43). În mod specific și indiferent de structura familiei, copiii au șanse să se descurce bine într-un mediu familial caracterizat prin absența conflictelor; niveluri ridicate de cooperare, încredere, ușurință și coeziune; niveluri ridicate de căldură și îngrijire; și niveluri ridicate de conexiune și sprijin social. Principalii factori familiali legați de rezultatele slabe pentru copii sunt nivelurile ridicate de conflict, cu un nivel compromis sau slab de sănătate și bunăstare, săracia sau trăsăturile deficitare ale îngrijitorilor primari fiind, de asemenea, un factor-cheie (de exemplu, a se vedea Amato & Keith, 1991; Depner, 2002 și alții).

Constatările studiilor care compară în mod specific copiii proveniți atât din familii de lesbiene, cât și din familii heterosexuale, precum și copii din familii cu unul sau doi părinți, oferă o greutate suplimentară la concluzia că procesul, mai degrabă decât structura, este cheia rezultatelor pozitive. Bazându-se pe un eșantion de 80 de familii din registrele Băncii de Spermă din California și folosind instrumente standardizate (completate de părinți, copii și profesori) pentru a compara copiii care au fost concepuți cu spermă donată în patru tipuri de familii (familii monoparentale și familii biparentale, familii de lesbiene și familii heterosexuale), Chan, Raboy și Patterson (1998) au constatat că nici numărul, nici mixul de gen al părinților nu au influențat adaptarea psihologică a copiilor. Cu toate acestea, pentru toate familiile, nivelurile crescute de stres parental, conflictul și insatisfacția relațională au fost asociate cu creșterea problemelor de comportament.

În cadrul Studiului național longitudinal privind sănătatea adolescenților (un studiu bazat pe un eșantion reprezentativ de 1200 de adolescenți americani de diferite etnii și familiile acestora), cercetătorii au comparat adolescenții din familii atent selectate, conduse de cupluri de femei, cu cele conduse de cupluri heterosexuale și nu au constatat nicio diferență în ceea ce privește toate măsurile de adaptare și bunăstare, inclusiv stima de sine, anxietatea, mediile la învățătură, abuzul de substanțe raportat, delincvența și victimizarea de către colegi. Cercetătorii au constatat o diferență în ceea ce privește modul în care copiii se simțeau conectați cu oamenii de la școală, în care copiii în relație cu copii de același sex au arătat o conexiune mai mare. Cu toate acestea, în toate tipurile de familie, calitatea relațiilor a fost legată de bunăstarea și rezultatele adolescenților (Wainright et al., 2004; Wainright & Patterson, 2006).

Într-un studiu care a comparat copiii din 39 de familii cu părinți lesbiene (inclusiv familii cu un singur părinte, familii cu părinți vitregi, cât și familii lesbiene), 60 de familii cu o mamă singură heterosexuală și 74 de familii cu părinți heterosexuali cupluri, folosind interviuri standardizate și chestionare standardizate cu părinții, copiii și profesorii, cercetătorii au constatat că, orientarea sexuală sau structura familiei nu au fost legate de nivelul de adaptare psihologică a copiilor iar copiii mamelor care au dat dovadă de mai multă căldură și de niveluri mai scăzute de stres parental au prezentat mai puține tulburări emoționale și de comportament (Golombok et al., 2003). Cercetătorii au constatat, de asemenea, că nivelurile mai ridicate de egalitate în ceea ce privește îngrijirea copiilor între părinții lesbiene, precum și nivelurile mai ridicate de satisfacție față de distribuția îngrijirii copiilor, s-a asociat cu scoruri mai mari la măsurătorile de evaluare ajustării psihologice a copiilor (Chan, Brooks et al., 1998; Patterson, 1995a). Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că modalitățile de desfășurare a vieții de familie nu sunt fără legătură cu sexualitatea și genul părinților și nici fără legătură cu eforturile pe care părinții le depun pentru a-și avea copiii.

După cum indică următoarele secțiuni ale acestei analize, este bine documentat faptul că părinții de același sex (cele mai multe fiind cercetările despre cupluri de femei) și în special acele cupluri care au planificat să aibă un copil împreună, organizează viața de familie și îngrijirea copiilor mult mai echitabil decât o fac de obicei partenerii heterosexuali și că persoanele (inclusiv cuplurile de același sex și persoanele atrase de același sex) care au recurs la fertilizare asistată formează un grup de potențiali părinți foarte motivați. Prin urmare, nu este surprinzător și este în concordanță cu concluzia că procesele familiale, mai degrabă decât structurile familiale, sunt mai importante pentru rezultatele și bunăstarea copiilor, iar cercetările indică din ce în ce mai mult că avem unele beneficii pozitive și pentru copiii concepuți prin intermediul mamelor surogat sau al reproducerii asistate, precum și pentru cei din familiile cu părinți de același sex. De exemplu, în cadrul marelui Studiu european longitudinal al familiei, care a comparat rezultatele parentale și ale copiilor în familiile în care aceștia au fost concepuți în mod convențional, concepuți cu spermă donată, concepuți cu FIV, dar nu cu gameți donați și adoptați în copilărie, s-au constatat mai multe avantaje în ceea ce privește calitatea educației parentale, relațiile familiale și a rezultatelor comportamentale pentru copii.


Literatura despre părinți și familii LGBT

Trei domenii principale de cercetare și investigație critică au fost efectuate în legătură cu parentingul de către persoane LGBT: 1) cercetări comparative privind rezultatele parentale și ale copiilor în diferite tipuri de familii; 2) studii care cartografiază, explorează și documentează aspecte ale vieții de familie, cu o anumită atenție acordată la contextul legislativ, politic și social; și 3) critici discursive și teoretice în jurul discursurilor sociale și presupunerilor despre „familie” ca și despre rolul de părinte al persoanelor non- heterosexuale.


Cercetare comparativă

Cercetările comparative au evaluat mamele lesbiene față cu mamele heterosexuale (atât singure, cât și partenere) și tați și, într-o măsură mai mică, cu normele cunoscute ale populației. Un număr redus de cercetări au comparat tații homosexuali cu cei heterosexuali și cu părinții lesbiene. În ultimii zece ani, o serie de studii mari, bine controlate, privind educația parentală în diverse forme de familie (inclusiv în cazul familiilor de același sex), au aruncat o lumină semnificativă asupra modului în care genul, sexualitatea, numărul de părinți, dacă părinții sunt sau nu înrudiți biologic cu copiii și dacă asistența prin metode de fertilizare asistată au fost sau nu utilizate, au afectat practicile parentale și rezultatele copiilor. Aceste constatări sunt rezumate în următoarea secțiune principală.

Cercetătorii care efectuează cercetări comparative au utilizat o mare varietate de tehnici, inclusiv observații, interviuri standardizate, o gamă largă de teste sociale și psihiatrice standardizate, rapoarte ale copiilor, părinților și profesorilor, evaluări ale psihiatrilor și jurnale de analiză. Atât studiile la scară mică, cât și cele la scară largă, precum și cele populaționale, prospective, transversale și longitudinale, precum și meta-analize au fost întreprinse. Deși unele și în special studiile mai timpurii, s-au bazat pe eșantioane de voluntari și de conveniență (la fel ca o mare parte din cercetările privind studiile familiale și, în special, cele privind grupurile stigmatizate), din ce în ce mai mulți cercetători au comparat cu atenție grupurile, folosind un grup de comparație din populații cunoscute (cum ar fi utilizatorii aceleiași clinici de fertilitate) sau au extras eșantionul dintr-un eșantion reprezentativ sau de populație. Judith Stacey a spus următoarele despre studiul său din 2001 (Stacey & Biblarz, 2001) despre creșterea copiilor de către părinți de același sex: deoarece multe lesbiene și bărbați gay rămân în secret, nu putem ști dacă participanții din studii sunt reprezentativi pentru toate persoanele gay. Cu toate acestea, studiile pe care le-am analizat sunt la fel de fiabile și respectate ca și studiile din majoritatea celorlalte domenii ale dezvoltării copilului și ale psihologiei. Acestea compară, în general, grupuri bine asortate de copii cu părinți heterosexuali și lesbiene sau homosexuali.

Studiile pe care le-am analizat au fost publicate în reviste de specialitate riguroase și foarte selective ale căror standarde reprezintă consensul experților asupra unor opinii general acceptate în domeniul științelor sociale pentru cercetarea dezvoltării copilului. Printre aceste reviste se numără Child Development și Developmental Psychology, cele două reviste emblematice în domeniul dezvoltării copilului. Prima este publicată de Societatea pentru Cercetare în Dezvoltarea Copilului, care numără 5.000 de membri academici, iar revista a doua este publicată de Asociația Americană de Psihologie (citat în Cooper & Cates, 2006, p. 35).

 

Cartografiere și studii exploratorii

În paralel și, parțial, pe baza cercetării comparative, cercetătorii din multe țări au explorat și documentat o gamă largă de aspecte ale vieții în familiile cu părinți lesbiene, inclusiv: deciziile cu privire la a avea un copil, precum și modelele și motivele alegerii unor donatori persoane cunoscute și necunoscute (de exemplu, Almack, 2006; Short, 2007b; Touroni & Coyle, 2002); descrieri ale vieții de familie în contextul juridic și politic (de exemplu, Benkov, 1994; 1998; Lewin, 1993; 1998; Nelson, 1996); modalități de formare a familiilor în diferite contexte, inclusiv impactul legilor și politicilor asupra formării familiei (de exemplu, Griffin, 1998; Ryan-Flood, 2005; Short, 2007b); obiectivele de creștere a copiilor (de exemplu, Bos, van Balen & van den Boom, 2004); negocierea și discursuri de gen privind viața de familie (de ex, Dalton & Bielby, 2000; Donovan, 2000; Dunne, 2000; Hequembourg, 2004; Hequembourg & Farrell, 1999); semnificația numelor de familie și a limbii (de exemplu, Almack, 2005; Brown & Perlesz, 2007; Gabb, 2005); experiența de a găsi donatori cunoscuți și relațiile cu aceștia (de exemplu, Dempsey, 2005; Ripper, 2007; Short, 2006; Touroni & Coyle, 2002); moduri de „a face familie” și de a comunica în familie rolurile și relațiile familiale atât în privat, cât și în public (de exemplu, Perlesz et al. 2006a; 2006b); sprijinul social (de exemplu, Bos et al. 2004); modul în care femeile lesbiene vorbesc cu copiii lor despre concepție și familie (de exemplu, Dundas & Kaufman, 2000; Mitchell, 1998); experiențele familiale ale adulților care au crescut cu mame lesbiene și/sau tați homosexuali (de exemplu, Tasker & Golombok, 1997; Barrett & Tasker, 2001); modalități în care persoanele care au crescut cu familii de lesbiene și/sau homosexuali vorbesc despre familiile lor (de exemplu, Goldberg, 2007); relațiile copiilor cu membrii familiei extinse (de exemplu, Patterson, Hurt & Mason, 1998); interacțiunile membrilor familiei cu furnizorii de servicii medicale și cu școlile (de exemplu, Perlesz et al. 2006b; Ray & Gregory, 2001); experiențele legate de asistența medicală în timpul sarcinii și nașterii (de exemplu, Ross, Steele & Epstein, 2006); punctele forte și sursele de mândrie (de exemplu, McNair, Dempsey, Wise & Perlesz, 2002; Perlesz & McNair, 2004; Short, 2007b); sprijinul social (de exemplu, Speziale & Gopalakrishna, 2004); beneficiile pentru copii ale legilor care permit părinților unui copil să fie recunoscuți legal ca părinți, indiferent de sex (de exemplu, Short, 2007a); aspecte ale organizării și experienței vieții de familie, cum ar fi rolurile și experiențele părinților biologici și non-biologici în îngrijirea copiilor (de exemplu, Ciano-Boyce & Shelley-Sireci, 2002; Dunne, 1998; 2000; McCandish, 1987; Sullivan, 1996; van Dam, 2004); și părinți lesbiene vitrege (de exemplu, Erera & Fredriksen, 1999; Hall & Kitson, 2000; Wright, 1990).

În ceea ce privește părinții de sex masculin homosexuali sau părinții intenționați, cercetătorii au explorat aspecte interconectate cum ar fi: dorința și decizia de a fi părinte (de exemplu, Beers, 1996; Sbordone, 1993); aranjamentele parentale și satisfacția (de exemplu, McPherson, 1993); sprijinul social și parentingul în familiile care urmează adopției (de exemplu, Erich, Leung, Kindle & Carter, 2005); bărbații homosexuali care negociază sistemul juridic în calitate de părinți (de ex, Violi, 2004); relațiile cu femeile care dau naștere în urma inseminării cu sperma bărbatului (de exemplu, Dempsey, 2005; van Reyk, 2004); experiențele de evaluare în vederea adopției, plasament familial (de exemplu, Hicks, 1996) și de mamă surogat (de exemplu, Lev, 2006); aranjamentele parentale (de exemplu, Beers, 1996); experiențele copiilor bărbaților homosexuali (de ex. Barrett & Tasker, 2001; Mallon 2004); practicile de paternitate (de ex, Schacher, Auerbach & Silverstein, 2005; Silverstein, Auerbach & Levant 2002); bărbații homosexuali părinți postdivorț heterosexual (Benson, Silverstein & Auerbach, 2005; Hicks, 2004); bărbații gay care negociază parenting (Crosbie-Burnett & Helmbrecht, 1993; Current-Juretschko, 2005); experiențele specifice bărbaților homosexuali care sunt părinți după divorțul heterosexual (de exemplu, Violi, 2004); și rezumate ale acestor cercetări (Barrett & Tasker, 2002).

În timp ce cercetările privind creșterea copiilor de către persoanele bisexuale și transsexuale sunt puține, ele sunt totuși în creștere și evidențiază nevoile speciale ale acestor părinți și ale familiilor lor (de exemplu, Arden, 1996; Morris, Balsam & Rothblum, 2002; Orel & Fruhauf, 2006). Cercetările existente au explorat și documentat experiențele de tranziție de la un gen la altul și modul în care acest lucru afectează relațiile de familie (de exemplu, Hines, 2006; Israel, 2005), iar o cantitate mică de cercetări a fost realizată cu privire la experiențele copiilor cu părinți transsexuali (Green, 1978; 1998). Hines (2006), de exemplu, sugerează că cercetările privind educația parentală a persoanelor transsexuale trebuie să ia în considerare nu numai relațiile dintre părinți și copii, ci și dinamica schimbătoare din cadrul relației parentale, dacă aceasta implică doi sau mai mulți părinți, în special atunci când tranziția are loc în cadrul unității familiale. Așa cum cercetările privind persoanele bisexuale în sens larg a evidențiat, există o tendință comună de a presupune că nonmonogamia este o caracteristică a vieții persoanelor bisexuale. Nu numai că aceasta este o presupunere problematică, dar este și negativă.


Urmează partea a 2-a în curând!Comments


bottom of page