top of page

#2 Familiile gay, lesbiene, bisexuale și transsexuale

Titlul original: ”Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families”


Raportul a fost pregătit de Elizabeth Short, Damien W. Riggs, Amaryll Perlesz, Rhonda Brown și Graeme Kane, pentru Societatea Australiană de Psihologie.


Traducere: Dorin Dumitran


Familiile cu părinți lesbiene, gay, bisexuali și transsexuali (LGBT)


            O analiză a literaturii pregătită pentru Societatea Australiană de Psihologie aplicată la discuțiile (cel mai adesea legale) despre părinții bisexuali (Tye, 2003) arată că va fi important ca cercetările viitoare să continue să exploreze experiențele părinților bisexuali. O astfel de cercetare trebuie să conteste presupunerea adesea făcută că părinții bisexuali sunt non-monogami; cu toate acestea, ar trebui să recunoască faptul că părinții bisexuali, la fel ca toți părinții, pot să nu se identifice ca fiind monogami (a se vedea Pallotta Chiarolli, 2006, pentru o discuție pe această temă în legătură cu parentingul și non-monogamia).

Au existat, de asemenea, numeroase culegeri de interviuri sau relatări autobiografice și de familie scrise de părinți de același sex și de copii ai părinților lesbiene și homosexuali (de exemplu, Borthwick & Bloch, 1993; Drucker, 1998; Pollack & Vaughan, 1987; Rosier & Hauschild, 1999; Saffron, 1996; Riggs, 2007a; Wakeling & Bradstock, 1995; Wells, 2000). În multe dintre aceste studii apar, direct sau indirect, dovezi ale greutăților, discriminării și dificultăților cu care se confruntă, în special în ceea ce privește politicile și legile publice, precum și lipsa de recunoaștere a relațiilor familiale. De asemenea, sunt evidente în aceste studii, ca și în cercetarea comparativă, resursele utilizate și punctele forte dezvoltate și demonstrate în fața acestor dificultăți, în special în ceea ce privește calitatea relațiilor de familie, angajamentul față de familie și părinți și bogăția legăturilor sociale. Prin urmare, cercetătorii și-au îndreptat din ce în ce mai mult atenția către problema rezilienței și a prosperității și au explorat modul în care și de ce este posibil ca persoanele din aceste familii să funcționeze adesea la un nivel relativ ridicat, în ciuda unor discriminări foarte mari (de exemplu, a se vedea Connolly, 2005; Hequembourg, 2004; Hequembourg & Farrell, 1999; Johnson & O'Connor; Kershaw, 2000; Lambert, 2005; McNair, 2004; Perlesz & McNair, 2004; Short, 2007b).

 

Cercetări discursive și teoretice


În lucrarea sa vastă despre părinții lesbiene și homosexuali, Clarke (de exemplu, 2000b, 2000c, 2002) demonstrează modul în care noțiunea de asemănare (adică faptul că părinții lesbiene și homosexuali sunt „la fel ca” părinții heterosexuali) funcționează pentru a promova parentingul de către persoanele heterosexuale ca fiind „standardul de aur”. Această temă a similitudinii reduce astfel potențialul diferențelor pe care le poate genera creșterea copiilor de către lesbiene și homosexuali, iar implicațiile acestui fapt fiind provocarea heterosexismului în cadrul practicilor parentale. În mod similar, Clarke și Kitzinger (2004) sugerează că această negare a diferenței încurajează părinții lesbiene și homosexuali să adopte fie o atitudine defensivă, fie una apologetică atunci când vorbesc despre practicile lor parentale. Aceștia sugerează că acest lucru promovează o „a doua abordare de tip second best”, prin care părinții lesbiene și homosexuali trebuie să își dovedească abilitatea de a fi părinți „la fel de bine” ca părinții heterosexuali. Clarke (2001) sugerează, de asemenea, că acest lucru încurajează femeile lesbiene și bărbații gay să își minimalizeze opiniile politice și personale și, în schimb, să accepte practicile parentale pe care le ei înșiși le-ar fi putut găsi opresive.

Malone și Cleary sugerează, de asemenea, că respingerea sexualității în cercetările privind educația parentală a părinților lesbiene și homosexuali funcționează pentru a promova un model al „lesbienei perfecte sau părintele gay", ceea ce descurajează părinții lesbiene și gay să vorbească despre aspectele negative pe care le pot avea.


Familii cu părinți lesbiene, gay, bisexuali și transsexuali (LGBT)


Această „desexualizare” a părinților lesbiene și homosexuali este, de asemenea, raportată în cercetările privind adopția de către lesbiene și homosexuali și de plasament familial. Hicks (1996; 2000) raportează, în cercetarea sa privind evaluarea plasamentului familial în Marea Britanie, că femeile lesbiene și bărbații homosexuali sunt încurajați să minimalizeze opiniile lor politice și să sublinieze modalitățile în care pot oferi o îngrijire „la fel de bună” ca cea oferită de părinții adoptivi heterosexuali.

Acest lucru duce la o mentalitate prin care femeile lesbiene și bărbații gay sunt considerați ”înlocuitori pentru familiile adevărate”. Acest aspect este explorat în cercetarea realizată de Riggs (2004; 2005; 2006a; 2007b), care sugerează că sistemul de plasament familial din Australia este structurat în jurul unui set de ipoteze despre ceea ce constituie o „familie reală”, și anume familia albă, din clasa de mijloc, cu părinți heterosexuali. Riggs (de exemplu, 2005) sugerează că cunoștințele psihologice sunt adesea folosite în cadrul sistemului de plasament pentru a consolida persoane heterosexuale ca fiind norma și, astfel, pentru a poziționa implicit lesbiene și homosexuali ca fiind devianți.

În ansamblu, cercetările psihologice recente privind educația parentală a persoanelor LGBT s-au îndepărtat de la explicarea sau dovedirea adecvării persoanelor LGBT ca părinți și a căutat în schimb să exploreze de ce au fost puse astfel de întrebări în primul rând.

În special, această cercetare sugerează că disciplina Psihologie trebuie să continue să răspundă la experiențele persoanelor LGBT și să facă acest lucru prin valorificarea acestor experiențe, mai degrabă decât să impună un set de convingeri bazate pe experiențele părinților heterosexuali.

În cele din urmă, această cercetare a demonstrat necesitatea de a continua cercetările privind parentingul persoanelor LGBT care să examineze parentingul nu doar în ceea ce privește identitatea sexuală, ci și să exploreze intersecțiile altor identități, cum ar fi cele legate de rasă, gen, clasă și etnie (Riggs, 2006b). Altfel se sugerează că cercetarea privind parentingul LGBT poate risca să promoveze o concentrare în primul rând pe experiențelor părinților LGBT din clasa de mijloc albă (Riggs, 2007c).


Constatări specifice din cercetările privind creșterea copiilor de către persoanele LGBT

           

De exemplu, rezumatul din recenziile recente includ:

-       familiile de lesbiene și homosexuali sunt, în anumite privințe, mai bune pentru copii decât familiile heterosexuale... Cercetările privind împărțirea sarcinilor parentale și a muncii în gospodărie în rândul co-părinților lesbiene și al co-părinților homosexuali au arătat un model distinct de egalitate și de partajare în comparație cu părinții heterosexuali, cu o bunăstare pozitivă corespunzătoare pentru relația dintre parteneri și adaptarea copilului. (Millbank, 2003, pp. 546-547)

-       sugerează că părinții homosexuali și lesbiene tind să fie mult mai receptivi față de copiii lor, mai orientați spre copii și mai egalitari în împărțirea responsabilităților, volumului de muncă, caracteristici asociate cu rezultate mai pozitive pentru copii. (Johnson & O'Connor, 2002, p. 67)

 

Dovezi științifice sociale semnificative și fiabile indică faptul că părinții lesbiene și homosexuali sunt cel puțin la fel de potriviți, eficienți și de succes ca și părinții heterosexuali. Cercetările arată, de asemenea, că copiii cuplurilor de același sex sunt la fel de sănătoși din punct de vedere emoțional și adaptați social și cel puțin la fel de succes ca și copiii crescuți de părinți heterosexuali. Nicio știință socială nu poate susține contrariul. (Stacey, în Cooper & Cates, 2006, p. 34) Dincolo de mărturia lor despre simpla existență a vieții de familie a lesbienelor și homosexualilor, rezultatele studiilor existente, luate împreună, oferă, de asemenea, o imagine a familiilor care prosperă chiar și în mijlocul discriminării și opresiunii. (Patterson, 2000, p. 1064)

Cuplurile de lesbiene se confruntă cu un mediu care le dezavuează uniunile, le contestă dreptul și aptitudinea de a fi părinte și le refuză protecția civică și juridică de bază pentru a se bucura de protecție individuală și securitatea familiei. Cu toate acestea, ele au reușit să creeze familii hrănitoare și egalitare în care nasc și cresc copii bine funcționali, bine adaptați și toleranți din punct de vedere social. (Parks, 1998, p. 376).

 

Diviziunea îngrijirii în diferite tipuri de cupluri de părinți

 

Cercetările care au investigat această problemă în cazul cuplurilor de părinți homosexuali de sex masculin au constatat, de asemenea, că aceștia își asumă rolul de părinte mai echitabil decât partenerii heterosexuali, deși nu la fel de echitabil ca cuplurile de lesbiene (Johnson & O'Connor, 2002; McPherson, 1993; Patterson & Chan, 1999). Unele cercetări au constatat că atât cuplurile de lesbiene, cât și cele de homosexuali sunt mai egalitare în împărțirea sarcinilor decât cuplurile heterosexuale.

Diferența dintre aceste modele de îngrijire a copiilor și modelul predominant de îngrijire a copiilor pentru copii în familiile conduse de cupluri heterosexuale (în care marea majoritate a sarcinilor practice este asigurată de mamă) este izbitoare. De exemplu, în recenta sa analiză, Flood (2003) a raportat că, în cuplurile heterosexuale de părinți, femeile continuă să suporte „covârșitoarea responsabilitate” pentru îngrijirea copiilor și munca domestică și că bărbații” împart în mod egal îngrijirea fizică a copiilor în doar 1-2% din familii și sunt foarte implicați în îngrijirea zilnică în doar 5-10% din familii".

În cazul părinților heterosexuali care s-au despărțit, mamele, de asemenea, își asumă în continuare marea majoritate a activităților parentale, cu mai mult de o treime din tați australieni separați care nu au niciun contact față în față cu copiii (Flood, 2003, p. viii).

Spre deosebire de rapoartele mamelor din ambele tipuri de familii cu părinți heterosexuali și mai ales cu cele în care copiii fuseseră concepuți în mod convențional, marea majoritate a mamelor biologice din cuplurile de femei au raportat că partenerul lor era cel puțin la fel de implicat ca și ele în activitatea de părinte (Tasker & Golombok, 1998). În mod similar, un studiu efectuat în Belgia asupra acestor trei tipuri de familii (n=98), cu copii cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani ani, a constatat, de asemenea, că mamele care nu sunt mame biologice erau mai implicate decât ambele tipuri de tați și, în special, mai mult decât tații care erau rude biologice cu copiii lor (Brewaeys et al. 1997). Chiar și într-un studiu în care toți participanții își concepuseră copiii prin inseminare cu donator, (care, prin urmare, a inclus doar cupluri cuplurile de femei au împărțit sarcina de a fi părinte în mod mult mai egal decât cuplurile heterosexuale, iar mamele lesbiene care nu au născut copii au fost mai implicate în îngrijirea copiilor decât tații din cuplurile heterosexuale (Chan, Brooks et al.,1998).

În cadrul unei cercetări efectuate în SUA cu 360 de mame din 180 de familii cu două mame, care au inclus familii vitrege, precum și familii cu două mame în care s-au născut copiii, s-a constatat că în jumătate din fiecare tip de familie, mamele aveau roluri egalitare în îngrijirea copiilor. În cealaltă jumătate, în care una dintre mame și-a asumat o proporție mai mare de îngrijire, acest lucru nu a fost legat de faptul că era mama naturală.

 

Practicile și calitatea parentalității

Având în vedere ceea ce știm despre părinții care se ocupă de obicei de creșterea copiilor în diverse cupluri, precum și faptul că părinții din familiile cu părinți de același sex trebuie să depășească adesea multe obstacole pentru a deveni părinți, poate că nu este surprinzător faptul că cercetătorii care au comparat mamele lesbiene cu mamele și/sau tații heterosexuali, sau cu normele populației, sau homosexuali cu tați heterosexuali, au constatat fie că nu există nicio diferență, fie că cantitatea sau calitatea practicilor, atitudinilor, cunoștințelor sau abilităților parentale examinate este mai mare în cazul lesbienelor sau al homosexualilor. Declarațiile rezumative recente ale examinatorilor privind calitatea parentalității includ următoarele:

Rezultatele unor studii sugerează că abilitățile parentale ale mamelor lesbiene și ale taților homosexuali pot fi superioare celor ale părinților heterosexuali pereche. Părinții gay și lesbiene prezintă puncte forte în ceea ce privește siguranța atașamentului față de copiii lor în ceea ce privește stilurile parentale, inclusiv modul în care își disciplinează copiii.

 

Practici parentale: Cuplurile de lesbiene în comparație cu cuplurile heterosexuale

Diferența cea mai des întâlnită în această literatură care este legată de calitatea generală a parentingului este cea dintre mame (inclusiv heterosexuale și lesbiene, singure și în parteneriat) și tați heterosexuali în familiile biparentale (de exemplu, a se vedea Baetens & Brewaeys, 2001; Biblarz & Stacey, 2006; Brewaeys et al., 1997; Millbank, 2003; Patterson & Chan, 1999; Stacey & Biblarz, 2001; Vanfraussen et al., 2003).

După cum au raportat Stacey & Biblarz, „în aceste studii de cupluri de lesbiene și heterosexuale asortate, femeile din fiecare categorie - mamă naturală heterosexuală, mamă naturală lesbiană, mamă socială lesbiană care nu este mamă naturală - toate au scoruri aproximativ egale între ele, dar au scoruri semnificativ mai mari decât bărbații la măsurile care au legătură cu îngrijirea copiilor” (p.175).

Flaks și colegii săi (1995) au utilizat sondajul Briklin Parent Awareness Skills pentru a compara 30 de cupluri de părinți lesbiene și heterosexuali în ceea ce privește abilitățile de conștientizare parentală. Aceștia au raportat că „cuplurile de lesbiene aveau mai multă conștientizare a abilităților parentale decât părinții heterosexuali... cuplurile de lesbiene erau mai conștienți de abilitățile necesare pentru parenting, mai capabile să recunoască problemele în parenting și să prevadă soluții pentru acestea” (pp. Diferența fiind legată de gen: "Atât mamele heterosexuale, cât și cele lesbiene au demonstrat o conștientizare a abilităților parentale care a fost superioară celei a taților heterosexuali” (p. 112). Vanfrauseen și colegii (2003) au constatat că „spre deosebire de familiile de lesbiene, unde copiii nu au arătat nicio preferință pentru niciunul dintre părinți, majoritatea copiilor din familiile heterosexuale au preferat să discute despre lucruri emoționale cu mama lor, potrivit atât părinților, cât și copiilor” (p. 88).

În comparație cu tații heterosexuali (precum și cu mamele heterosexuale), părinții lesbiene au fost mai puțin predispuși să folosească sau să aprobe folosirea pedepselor fizice (Gartrell, Deck, Rodas, Peyser & Banks, 2005; Gartrell et al., 2006; Golombok et al., 2003; Johnson & O'Connor, 2002); să se angajeze în jocuri mai imaginative și mai casnice (Golombok et al., 2003); și să fie mai puțin stereotipate din punct de vedere al genului în alegerea și aprobarea jucăriilor și îmbrăcămintei (Green, Mandel, Hotvedt, Gray & Smith, 1986; Hoeffer, 1981).

Cercetătorii care au întreprins un studiu longitudinal britanic asupra familiilor cu părinți lesbiene au constatat că, la vârsta de 10 ani, copiii din cele 78 de familii fuseseră abuzați sexual la rate „izbitor mai mici decât ratele naționale, niciunul dintre ei nefiind abuzat sexual de membrii familiei (Gartrell et al..., 2005, p. 523; Gartrell et al., 2006).


Practicile parentale: Mamele lesbiene în comparație cu mamele heterosexuale.


Chiar dacă majoritatea studiilor au constatat că calitatea parentingului tinde să nu difere între diferite tipuri de mame (cum ar fi mamele heterosexuale singure, heterosexuale în parteneriat, mamele naturale lesbiene și lesbiene non-mamă naturală), unele diferențe au fost raportate de cercetători, iar în fiecare dintre acestea s-a constatat că mamele lesbiene se compară în mod favorabil cu grupul de mame heterosexuale în ceea ce privește aptitudinile, atitudinile sau calitatea parentală examinată (de exemplu, a se vedea Stacey & Biblarz, 2001). Pentru exemplu, cercetătorii care au comparat mamele lesbiene cu mamele heterosexuale (fie direct, fie cu normele populației) au constatat că:

 - Diadele mamă lesbiană/copil au manifestat mai multă expresivitate în comunicarea lor decât o diadă mamă/copil heterosexual (Kunin, 1998);

 - Femeile lesbiene care au avut copiii într-o relație heterosexuală anterioară sau care erau mame vitregepentru copiii biologici ai partenerei lor au fost apreciate ca fiind mai orientate spre copil în anumite activități de îngrijire a copilului și în tehnicile lor de disciplinare (Miller, Jacobsen & Bigner, 1981);

 - Mamele lesbiene par a fi mai puțin stereotipate în ceea ce privește alegerea și aprobarea jucăriilor și activităților (Green et al., 1986; Hoeffer, 1981); și

 - Mamele lesbiene să fie mai puțin predispuse să folosească sau să aprobe folosirea pedepselor fizice (Gartrell et al., 2005, 2006; Johnson & O'Connor, 2002; Golombok et al., 2003).

Aceste constatări pot fi legate de o serie de factori, inclusiv: faptul că femeile lesbiene care devin părinți alcătuiesc un grup de părinți foarte motivați; faptul că mamele lesbiene sunt mai susceptibile decât multe mame singure heterosexuale singure să fi ales în mod activ structura familială specifică; faptul că lesbienele partenere au mai multe șanse de a avea o parteneră care își asumă o parte echitabilă din rolul de părinte decât femeile heterosexuale partenere.

Imaginea care se conturează este destul de complexă și este nevoie de mai multe cercetări pentru a o explora în continuare. Unele cercetări par să indice că femeile sunt părinți oarecum diferite în funcție de faptul că sunt sau nu cu un bărbat și dacă sunt sau nu ajutate în această activitate parentală de prezența unui bărbat. De asemenea, este nevoie de mai multe cercetări cu privire la părinți lesbiene singure, prin alegere.

Într-un studiu despre ceea ce au numit „familii fără tată”, cercetătorii au folosit „o baterie” de teste standardizate cu copiii, interviuri și chestionare standardizate cu părinții și profesorii pentru a compara 113 familii în funcție de prezența sau absența unui tată. Familiile „fără tată” au inclus mame heterosexuale singure și mame lesbiene singure și în parteneriat, toate acestea fiindcă își crescuseră copiii fără tată sau figură paternă, încă din primul an de viață al copilului. S-a constatat că „copiii crescuți în familii fără tată încă din copilărie au experimentat mai multă căldură și interacțiune cu mama lor și au fost mai sigur atașați de ea” (Golombok et al., 1997, p. 783). Atunci când mamele lesbiene au fost comparate cu mamele singure heterosexuale, s-a constatat că mamele lesbiene interacționau mai mult cu copiii lor. Acest lucru nu este poate surprinzător, având în vedere că grupul „mamelor lesbiene” a inclus mame în parteneriat, precum și mame singure și că, spre deosebire de femeile singure, co-părinții lesbiene în parteneriat sunt susceptibile de a avea o parteneră cu care împarte sarcinile implicate de creșterea copiilor, inclusiv obținerea unui venit.


Practicile parentale: Parenting de către tații homosexuali


            Un studiu care a folosit măsuri de auto-raportare cu un eșantion de 33 tați homosexuali și 33 tați heterosexuali a constatat că deși cele două grupuri s-au evaluat ca fiind similare în ceea ce privește nivelul de intimitate și implicare în viața copiilor, tații homosexuali au raportat că comportamentul lor era caracterizat de un nivel mai mare de implicare în viața copiilor, receptivitate și căldură, mai mult raționament și mai multă stabilire de limite decât tații heterosexuali (Bigner & Jacobson, 1989). S-a constatat că cuplurile de bărbați homosexuali împart în mod mai echitabil sarcinile parentale și cu o mai mică polarizare în ceea ce privește nivelurile și tipul de interacțiuni decât cuplurile heterosexuale, deși într-o măsură mai mică decât cuplurile de părinți de sex feminin (Biblarz & Stacey, 2006; Johnson & O'Connor, 2002; McPherson, 1993).

            Constatările pozitive cu privire la cuplurile parentale homosexuale intenționate par a fi probabil legate nu doar de modelele diferite de organizare a vieții de familie care apar atunci când ambii membri ai unui cuplu sunt de același gen, ci și la faptul că bărbații gay care aleg să fie părinți trebuie să aibă un nivel ridicat de motivație pentru a fi părinte, împreună cu o serie de competențe necesare pentru a solicita și a fi evaluați cu succes pentru adopție sau încredințare, pentru a negocia acorduri de coparenting cu femeile care doresc să conceapă sau pentru a asigura un surogat. Mai mult, aceștia aleg să fie părinți într-o situație în care nu există o altă persoană care să se poate presupune că este posibil să își asume o proporție mai mare de sarcini parentale zilnice.

           

Satisfacția față de responsabilitatea partajată și modelele de practici parentale


            Poate că, având în vedere cele de mai sus, nu este surprinzător faptul că cercetătorii care au analizat această chestiune au constatat că mamele lesbiene sunt mai mulțumite decât mamele heterosexuale cu partenerul lor ca persoană cu care să co-părintească (de exemplu, a se vedea Bos et al., 2004). S-a observat că această satisfacție, poate fi un factor de protecție pentru mamele lesbiene care nasc, având în vedere că povara și nemulțumirea față de diviziunea inechitabilă a muncii după nașterea unui copil sunt factori de risc pentru suferința post-partum (Ross, 2005). Legat de acest aspect, părinții lesbiene raportează că sunt conștienți și mulțumiți de modelele de responsabilitate partajată în îngrijirea copiilor, adoptate în mod obișnuit de către cuplurile de lesbiene în comparație cu cuplurile heterosexuale, precum și despre punctele forte experimentate adesea în capacitatea lor de a comunica și de a negocia eficient distribuirea sarcinilor legate de familie (de exemplu, Dunne, 2000; Perlesz & McNair, 2004; Short, 2007b). În analiza sa a literaturii despre cupluri, Kurdek a raportat că „aproape toate dovezile disponibile indică nu numai că bărbații homosexuali și lesbienele, sunt, în medie, satisfăcuți cu relațiile lor, ci și că nivelul lor de satisfacție este cel puțin egal cu cel raportat de către soții din cuplurile heterosexuale căsătorite” (2005, p. 252). Kurdek (2007) a raportat că satisfacția față de diviziunea muncii casnice în cadrul cuplurilor de lesbiene și homosexuali este legată de satisfacția relațională și de stabilitatea relației.

Pe lângă angajamentul mai mare documentat față de practicile parentale echitabile și un nivel relativ ridicat de satisfacție, alți factori care pot sta la baza practicilor parentale echitabile și care susțin atât practicile cât și să fie susținute de acestea includ caracteristici comune ale cuplurilor de lesbiene care au fost raportate în literatura de specialitate, inclusiv niveluri ridicate de intimitate, coeziune, angajament pentru egalitate, cooperare și comunicare (de exemplu, a se vedea Dunne, 2000; Kurdek, 1998; 2001; Kurdek & Schmitt, 1986; Patterson, 1995a, Patterson, 1998; Tjaden, Thoennes & Allison, 1999). De exemplu, comparând două familii cupluri de lesbiene și cupluri heterosexuale, folosind o măsură a adaptării diadice, Flaks și colegii (1995) au constatat că cuplurile de lesbiene au obținut scoruri mai mari „în fiecare domeniu al adaptării diadice” (p. 112). După cum s-a menționat anterior, bărbații homosexuali au împărțit îngrijirea copiilor în mod mult mai egal decât cuplurile heterosexuale, fiind mai mulțumiți de această egalitate (McPherson, 1993).

Aceste caracteristici și practici pot sta la baza faptului că dovezile de până acum sugerează că cuplurile de părinți de același sex au rate similare de dizolvare a relației ca și cuplurile de părinți heterosexuali. De exemplu, Gartrell și colegii (2006) au explorat problema stabilității relațiilor cuplurilor de părinți. Aceștia au comparat relațiile cuplurilor de mame lesbiene din eșantionul lor (n=78) cu cele ale surorilor heterosexuale căsătorite ale acelor mame. Aceștia au raportat că „stereotipurile despre scurtimea relațiilor în cuplurile de lesbiene nu au fost confirmate atunci când mamele NLFS au fost comparate cu surorile lor heterosexuale căsătorite care aveau copii” (2006, p. 187).


 Cercetări privind copiii bărbaților homosexuali și ai femeilor lesbiene


Potrivit profesorului Judith Stacey și în conformitate cu concluziile altor cercetători care analizează literatura de specialitate, nu există „nici măcar un singur om de știință care să efectueze și să publice cercetări în domeniul dezvoltării copiilor și care să pretindă că a descoperit că părinții homosexuali și lesbiene dăunează copiilor” (citat în Cooper & Cates, 2006, p. 29).

Studiile efectuate până în prezent indică faptul că, deși de obicei nu se constată diferențe între copiii de femei lesbiene și copiii femeilor heterosexuale în majoritatea domeniilor care au fost cercetate, există unele diferențe, iar atunci când acestea există, de obicei favorizează copiii femeilor lesbiene.

De exemplu, McNair (2004) a raportat că o serie de studii riguroase au constatat că copiii din familiile de lesbiene se descurcă cel puțin la fel de bine ca și copiii din familiile heterosexuale... Există dovezi solide că rezultatele sunt egale sau mai pozitive pentru copiii născuți în familii cu părinți non-biologici, părinți de același sex și prin contracte de surogat. Acestea se aplică atât la nivelul emoțional, social și psihologic al copiilor, cât și în ceea ce privește stilurile parentale și funcționarea familiei. (p. 7, p. 9).


Bunăstarea psihologică și comportamentul


Un număr mare de studii au comparat aspecte precum caracteristicile, comportamentele, emoțiile, comportamentul și sănătatea psihologică, orientarea de gen, sexualitatea, rezultatele școlare, relațiile sociale, popularitatea și stima de sine ale copiilor cu părinți lesbiene cu copiii cu părinți heterosexuali (de exemplu, a se vedea recenziile lui Anderssen, Amlie & Ytteroy, 2002; Brewaeys & Van Hall, 1997; Fitzgerald, 1999; Kershaw, 2000; McNair, 2004; Millbank, 2003; Parks, 1998; Patterson & Chan, 1999; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999; 2000). Acestea nu au raportat nicio diferență în eșantioanele lor în funcție de mixul de gen sau de sexualitate a părinților copiilor în ceea ce privește: capacitatea cognitivă (de exemplu, Kirkpatrick, Smith & Roy, 1981; Green et al., 1986; Flaks et al., 1995); competența socială și nivelul problemelor de comportament (Patterson, 1994); evaluarea psihiatrică (Kirkpatrick et al., 1981); și stima de sine (Huggins, 1989). Recent, studii controlate recente în SUA, Marea Britanie și Europa cu copii din familii cu părinți lesbiene nu au constatat nicio diferență în ceea ce privește, de exemplu, anxietatea, adaptarea psihologică și adaptarea școlară (de exemplu, MacCallum & Golombok, 2004; Vanfraussen, Ponjaert-Kristoffersen & Brewaeys, 2002; Wainright et al., 2004).

De exemplu, în studiul lor care a implicat copii adolescenți timpurii din ceea ce au numit familii cu „tată prezent” (doi părinți heterosexuali, n=38) și familii cu „tată absent” (care au inclus 25 familii de mame lesbiene și 38 de familii de mame heterosexuale singure), MacCallum și Golombok (2004) nu au constatat nicio diferență în ceea ce privește adaptarea psihologică, măsurată printr-o baterie de teste de măsurători standardizate, inclusiv un interviu standardizat cu mamele, interviuri cu copiii folosind Child and Adolescent Functioning and Environment Schedule (1991), completarea chestionarului Social Adjustment Inventory for Children and Adolescents (1987) de către copii și completarea de către copii a chestionarului Strengths and Difficulties Questionnaire (1994) de către mame și profesori. La utilizarea chestionarului Child Behaviour Checklist, Gartrell și colegii (2005, 2006) nu au constatat diferențe în ceea ce privește adaptarea psihologică între copiii din familiile planificate cu părinți lesbiene care au fost concepuți cu spermă de la un cunoscut și cei care au fost concepuți cu spermă de la un donator necunoscut.

Într-un studiu spaniol care a comparat 28 de familii cu copii fie de tați homosexuali, fie de mame lesbiene, cu copii cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, cu două eșantioane de colegi de clasă cu părinți heterosexuali, cercetătorii au raportat că „băieții și fetele care cresc în familii cu părinți homosexuali au un nivel mediu sau peste media scorurilor în ceea ce privește competența academică și socială și stima de sine” (Gonzalez, Morcillo, Sanchez-Angeles & Chacon, 2004, p, 327). Diferiți cercetători au constatat că eșantioanele lor de copii de mame lesbiene au fost evaluate de copiii înșiși, de părinții lor și/sau de profesorii lor ca fiind mai puțin agresivi, mai „iubibili”, afectuoși, veseli, sociabili, receptivi, cu o viziune largă, toleranți, empatici, mai puțin agresivi, mai puțin dominator, mai puțin negativiști, mai verbali și mai protectori față de copiii mai mici decât copiii părinților heterosexuali (de exemplu, a se vedea Patterson, 1994; 1996; Steckel, 1987; Vanfraussen et al., 2002). Pentru exemplu, un sondaj anonim efectuat în rândul a 107 cadre didactice a constatat că acestea credeau că copiii părinților homosexuali și părinți lesbiene erau mai maturi, mai toleranți și mai autonomi decât alți elevi (Bliss & Harris, 1999).

Deși majoritatea constatărilor din cercetarea comparativă indică posibile avantaje sau sunt pozitive pentru copiii persoanelor gay și lesbiene, nu toate sunt de acord. Spre deosebire de Flaks și colegi (1995), care nu au constatat nicio diferență în aprecierile profesorilor între copiii din cuplurile heterosexuale, cercetătorii belgieni Vanfraussen și colegii (2002), care au adunat informații de la copii, părinți și profesori au constatat că profesorii au evaluat copiii de lesbiene ca având mai multe probleme de atenție și de comportament decât copiii celor două cupluri heterosexuale. Cercetătorii au observat că acest lucru era oarecum în contradicție cu celelalte evaluări ale profesorilor cu privire la copii, iar acest lucru nu a fost indicat în evaluările completate nici de copii, nici de părinții. Un studiu australian realizat de Sarantakos (1996) pe 174 de copii născuți în relații heterosexuale și crescuți ulterior de părinții lor heterosexuali căsătoriți sau de părinți heterosexuali care coabitează sau de către familii vitrege sau mixte de lesbiene sau homosexuali, a constatat că, deși copiii care au fost crescuți de lesbiene sau cupluri de homosexuali au obținut rezultate ușor mai bune la studii sociale și au fost considerați mai politicoși și mai rezervați, în timp ce copiii crescuți de cupluri căsătorite au obținut rezultate mai bune la limbă, matematică și sport. Recenzenții au subliniat faptul că acest studiu este în dezacord cu ansamblul dovezilor privind copiii crescuți de părinți lesbiene și homosexuali dar este oarecum în concordanță cu alte studii care compară copiii care au avut parte de conflicte familiale cu cei care nu au avut conflicte. Ca și autorul însuși, acești recenzenți au îndemnat la prudență cu privire la modul de interpretare a rezultatelor studiului (de exemplu, APA, 2005; VLRC, 2007).


Comportamente și preferințe despre care se crede în mod obișnuit că sunt legate de sex


S-au constatat unele diferențe între copiii crescuți de părinți de același sex și cei crescuți de părinți heterosexuali, care indică diferențe potențial favorabile sau avantajoase pentru cei dintâi. În general, tema acestor diferențe este aceea de a fi mai puțin rigid sexotipate decât copiii care trăiesc cu părinți heterosexuali. Cercetătorii au constatat că fiii femeilor lesbiene din eșantioanele lor sunt mai conștienți de sine, mai pricepuți la a-și comunica sentimentele, mai sensibili la ceilalți, mai atenți și mai cumpătați, mai puțin agresivi din punct de vedere fizic, mai puțin „sexuali” în alegerea jucăriilor și a jocurilor și manifestă mai multă empatie față de oameni decât grupurile comparative de fii de părinți heterosexuali (Brewaeys et al., 1997; Drexler & Gross, 2005; Green et al., 1986; Sarantakos, 1996; Vanfraussen et al., 2002).

Drexler, care a comparat băieții crescuți de cupluri de lesbiene și băieții crescuți de cupluri hetero-sexuale, a raportat diferențe în acest sens și, în special, că băieții din mame lesbiene demonstrează niveluri relativ mai ridicate de sensibilitate și de orientare relațională decât băieții care sunt crescuți de un cuplu bărbat/femeie (Drexler, 2002; Drexler & Gross, 2005).

În studiul din Marea Britanie care a comparat „tatăl prezent” și „tatăl absent” din familii (n=101 familii), băieții adolescenți care fuseseră crescuți din copilărie doar de mame (fie femei singure heterosexuale sau lesbiene, fie cupluri de femei) au fost găsiți ca fiind la același nivel pe o scală de „masculinitate” ca și băieții care au avut un tată și mai mult la itemii „feminitate” (MacCallum & Golombok, 2004).

Unii cercetători au constatat că fiicele mamelor lesbiene au aspirații mai mari la nonocupații tradiționale de gen și o joacă ceva mai puțin „sexotipată” (Green et al., 1986; Steckel, 1987). Cercetările întreprinse asupra fiilor de tați homosexuali divorțați sugerează că astfel de tați promovează, de asemenea, o oarecare flexibilitate în aderarea la comportamente și moduri de relaționare stereotipizate în funcție de gen (Bigner, 1999).

În ceea ce privește orientarea sexuală, cercetările sunt destul de puține. Constatările par să sugereze că descendenții care au fost crescuți de un părinte atras de persoane de același sex se pot simți mai confortabil fie să ia în considerare posibilitatea de a avea o relație cu persoane de același sex, de a se simți mai confortabil cu sexualitatea lor, fie mai capabili să discute cu părinții lor despre problemele legate de sexualitate (a se vedea Golombok & Tasker, 1997; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 2005, 1997).

 

Calitatea relațiilor cu colegii copiilor din familiile conduse de persoane LGBT


S-au efectuat cercetări comparative și exploratorii în ceea ce privește relațiile sociale și cu colegii copiilor cu părinți lesbiene și homosexuali. Aceste cercetări au fost întreprinse în mare parte ca răspuns la opinia conform căreia copiii vor avea de suferit din cauza discriminării cu care se confruntă părinții lor și, astfel, a fost considerat necesar să se evalueze opinia conform căreia copiii care nu au o mamă și un tată vor avea de suferit din punct de vedere social.

Într-un oarecare contrast și posibil legat de faptul că copiii au fost supuși unor prejudecăți, cei 107 profesori care au răspuns la sondajul anonim realizat de Bliss și Harris (1999) au indicat că, deși au considerat că acești copii sunt mai maturi, mai toleranți și mai autonomi decât alți copii, ei îi vedeau ca întâmpinând mai multe probleme în interacțiunile sociale.

Într-un studiu australian, chiar dacă faptul de a avea părinți lesbiene a fost văzut ca fiind oarecum „cool” de către adolescenți, 44% dintre copiii din clasele 3-6 (cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani) au avut parte de tachinări, intimidări sau un limbaj depreciativ în legătură cu familia lor, iar în clasele 7-10 (cu vârste cuprinse între 12-16 ani), 45% au fost hărțuiți (Ray & Gregory, 2001). Astfel de comportamente „au variat de la abuz verbal, tachinări și glume până la violență fizică și sexuală” (p. 8).

Astfel de dificultăți au fost raportate ca fiind mai puțin probabile să apară în zonele urbane, cosmopolite și în zonele în care există o prezență vizibilă a familiilor care au ca părinți cupluri de același sex, inclusiv în școală.

Cercetările indică faptul că copiii cu părinți lesbiene sau homosexuali, la fel ca și părinții lor, folosesc o serie de strategii în încercarea de a diminua probabilitatea ca ei să fie tratați într-un mod discriminatoriu sau plin de prejudecăți, inclusiv faptul că sunt selectivi în a vorbi despre și/sau a-i lăsa pe oameni să afle despre sexualitatea părinților din familie sau din structura familiei, sau faptul că nu corectează presupunerile incorecte ale oamenilor cu privire la familie și căutarea de contacte cu alți copii și familii care au părinți de același sex (de exemplu, Barrett & Tasker, 2001; Bozett, 1987; O'Connell, 1993; Ray & Gregory, 2001; Perlesz et al., 2006b; Lindsay et al. al., 2006; Vanfraussen, et al., 2002).


Probleme legate de donatorii de spermă și copii


Deoarece această trecere în revistă a literaturii privind familiile cu părinți LGBT s-a concentrat în primul rând asupra copiilor concepuți în contextul unor astfel de familii, este important să se sublinieze complexitatea asociată cu utilizarea spermei de la donator și implicațiile acesteia pentru copii.


Cunoașterea identității donatorului


După cum remarcă McNair, (2004, p. 60), copiii concepuți cu donator ai părinților de același sex „nu sunt cu nimic diferiți de orice alt copil de donator în sensul că unii vor dori să cunoască identitatea [donatorului], iar alții nu". Unii sugerează că copiii, la fel ca și părinții lor, pot găsi complex și nu neapărat atrăgător să știe despre sau să își cunoască donatorul. La fel cum multe persoane adoptate nu au niciun interes sau nicio înclinație să afle despre sau să își cunoască părinții biologici sau să îi cunoască (de exemplu, Roche & Perlesz, 2000). Acest lucru ar părea să fie cazul copiilor concepuți cu donator. De exemplu, mai puțin de un sfert dintre copiii concepuți cu donator au contactat până în prezent Banca de Spermă din California pentru a afla identitatea bărbatului care a donat sperma pentru conceperea lor, de când acest lucru a devenit o posibilitate în 2005. Puțini au contactat efectiv sau au organizat o întâlnire cu donatorul, chiar dacă majoritatea urmași sunt conștienți de faptul că au fost concepuți cu donator și că sunt în măsură să afle identitatea donatorului dacă doresc acest lucru (Sperm Bank of California, 2007).


Nivelul de contact și relația cu donatorii cunoscuți


Cercetările indică faptul că rolul unui donator cunoscut în familiile femeilor lesbiene este, de obicei, destul de limitat, bărbatul fiind văzut mai degrabă ca un donator decât ca un părinte, iar contactul cu acesta este de obicei redus sau, în multe cazuri, inexistent (de exemplu, a se vedea Almack, 2005; Dempsey, 2005; Dunne, 2000; Gartrell et al., 1999; 2000; 2005, 2006; Gross, 2005; Haimes & Weiner, 2000; Hare & Richards, 1993; McNair, 2004; Patterson, 1998; Short, 2006; 2007b).

De exemplu, în cadrul Bay Areas Family Study care a inclus 37 de familii de părinți lesbiene, majoritatea au conceput cu spermă de la o clinică. Din cei 27% care au conceput cu sperma unui donator cunoscut, mai mult de jumătate nu avuseseră niciun contact în anul precedent, iar mai puțin de o treime îl văzuseră pe bărbat de două sau mai multe ori (Patterson, 1998).

Patterson a raportat că „donatorii de spermă nu erau de obicei considerați ca membri ai familiei nucleare sau extinse ale familiilor de mame lesbiene sau ale copiilor acestora, chiar dacă legăturile biologice erau recunoscute” (1998, p. 171). În cadrul studiului național al SUA privind familiile de lesbiene din 78 de familii, 27 de copii fuseseră concepuți cu ajutorul unor donatori cunoscuți (Gartrell et al., 2005, 2006). Majoritatea acestor copii nu au avut contact cu furnizorul de spermă (13% și-au văzut donatorii în mod regulat, iar 14% dintre aceștia ocazional).

În Australia, un sondaj realizat în rândul femeilor la Conferința Lesbienelor din Sydney din 2000 privind creșterea copiilor (la care majoritatea mamele și-ar fi conceput copiii într-o perioadă în care accesul femeilor la clinicile de fertilitate care nu aveau un partener de sex masculin rezident era fie foarte restricționat, fie total restricționat, în funcție de locul unde femeile locuiau) a constatat că 68% dintre acestea au conceput în afara sistemului clinic cu un donator cunoscut și 8% cu un donator necunoscut de ele personal.

Dintre acestea, 31% nu au avut niciun contact, 33% au avut „un oarecare contact”, 22% au avut un contact „regulat” (de exemplu, dădacă), iar 13% au avut un contact „extins” cu furnizor de spermă cunoscut. Majoritatea au descris relația ca fiind una de „prietenie” (a se vedea Millbank, 2003, pp. 560-561). Un sondaj realizat în rândul femeilor lesbiene din Victoria a indicat că 34% dintre donatori erau necunoscuți, 8% erau cunoscuți de părinții lesbiene, dar nu și de copil, 18% erau cunoscuți de către părinții lesbiene și copilul, dar nu erau implicați cu aceștia, iar în 40% dintre familii, exista un anumit nivel de implicare, variind de la puțin frecvent la frecvent (raportat în McNair, 2004, p. 61).

În cercetări recente cu 56 de femei lesbiene australiene, aproximativ jumătate dintre acestea își concepuseră sau își concepeau copiii cu sperma unui donator cunoscut (fie acasă, fie la o clinică de fertilitate). Doar într-o minoritate, furnizorul de spermă a fost considerat ca un membru al familiei sau ca un părinte, sau a oferit vreo îngrijire pentru copii sau orice alt element al unei relații parentale (Short, 2006; 2007b).

 

Concluzii

            Această trecere în revistă a oferit o imagine de ansamblu și un rezumat al principalelor lucrări de cercetare privind parentingul de către persoanele LGBT și a localizat cercetarea în cadrul domeniului mai larg al studiilor de familie. În concordanță cu literatura de specialitate mai largă din domeniul studiilor de familie, literatura discutată aici indică faptul că factorii familiali care sunt importanți pentru rezultatele și bunăstarea copiilor sunt procesele familiale și calitatea interacțiunilor și a relațiilor.    Cercetările indică faptul că educația parentală, practicile parentale și rezultatele copiilor în familiile cu părinți lesbiene și homosexuali sunt susceptibile de a fi cel puțin la fel de favorabile ca și cele din familiile cu părinți heterosexuali, în ciuda faptului că există un număr considerabil de discriminare și inechitate juridică rămân provocări semnificative pentru aceste familii.

În special, această analiză a furnizat informații care îi pot ajuta pe psihologi să adopte o abordare informată a unor dezbateri importante care vor continua să apară în Australia, deoarece persoanele din familii de același sex și alții pledează pentru eliminarea discriminării care persistă în legi, în sistemul public, în politicile publice și atitudinile sociale. La fel ca multe alte organisme de experți și profesionale, APS se angajează să contribuie la cunoașterea psihologiei în interesul public și să promoveze un mediu social în care toți copiii și familiile lor să beneficieze de sprijin, recunoaștere și să fie apreciați și în care discriminarea și prejudecățile nu își au locul.
 

 

bottom of page