top of page

Brent TURVEY-Criminal Profiling

PARTEA 2


Inducția.

După cum s-a explicat deja, construirea unui profil criminal constă în efectuarea de deducții; este vorba despre construirea unor argumente raționale. Există, în esență, două categorii generale de raționamente care stau la baza procesului de elaborare a profilurilor criminale, ca în cazul majorității formelor de logică și argumentare.

Una poate fi descrisă drept raționament inductiv, referindu-se la un proces comparativ, corelațional sau statistic, care se bazează adesea pe expertiza subiectivă, care este cel mai mult asociat cu dezvoltarea sindroamelor psihologice.

Celălalt a fost descris de autori ca raționament deductiv și se referă la un raționament bazat pe dovezi medico-legale, orientat spre procesare, metodă de raționament investigativ cu privire la modelele de comportament ale unui anumit infractor. Aceasta a fost explorată în mod formal în prima ediție a acestui text (Turvey, 1999) și a fost inspirată în parte de infractorii sexuali și de modelele de cercetare publicate în Knight și Prentky (1990, p. 26). Thornton (1997b, p. 13) oferă cea mai clară explicație a relației dintre raționamentul inductiv și deductiv:

Inducția este un tip de inferență care pornește de la un set de observații specifice care tind spre o generalizare numită premisă. Această premisă este o ipoteză de lucru, dar este posibil ca ea să nu fie întotdeauna valabilă.

O deducție, pe de altă parte, pornește de la o generalizare spre un caz specific, iar aceasta este în general ceea ce se întâmplă în practica criminalistică. Cu condiția ca premisa să fie valabilă, deducția va fi valabilă. Dar a ști dacă premisa este validă este numele jocului aici; nu este dificil să fii păcălit să crezi că premisele tale sunt valide când nu sunt.

Oamenii de știință din domeniul criminalisticii au tratat, în cea mai mare parte, inducția și deducția cu destulă ușurință. Ei nu au reușit să recunoască faptul că inducția, nu deducția, este echivalentul testării ipotezelor și revizuirea teoriei. Aceștia au avut tendința de a asimila o ipoteză cu o deducție, ceea ce nu este adevărat. După cum se arată prin consecințe, prea des o ipoteză este declarată ca fiind o concluzie deductivă, când de fapt este o afirmație care așteaptă să fie verificată prin testare. Prin urmare, un argument inductiv este acela în care concluzia este făcută probabilă, o chestiune cu o anumită probabilitate, oferind concluzii de susținere. În cel mai bun caz, este o predicție despre ceea ce ar putea fi adevărat. După cum explică Burch (2003, p. 7),

Există mai multe tipuri comune de argumente inductive, inclusiv predicții despre viitor, argumentele prin analogie, generalizările inductive, (multe) argumente de autoritate, argumente bazate pe semne și inferența cauzală. Un bun argument inductiv oferă un sprijin puternic pentru concluzia oferită, dar acest lucru încă nu face argumentul să fie infailibil.

Un profil criminal constă într-un set de caracteristici ale infractorului (concluzii) bazat pe premise care ar trebui să fie articulate în corpul profilului propriu-zis. După cum s-a sugerat deja, raționamentul deductiv trimite la concluzii care decurg în mod logic din premisele enunțate. Acesta este de așa natură încât, dacă premisele sunt adevărate, atunci concluzia ulterioară trebuie să fie, de asemenea, adevărată. Raționamentul inductiv implică generalizări ample sau statistici raționament statistic, în care este posibil ca premisele să fie adevărate în timp ce concluzia ulterioară este falsă.

Argumentele inductive conduc la elaborarea de ipoteze și se prezintă sub diverse forme (Lee et al., 1983, p. 2). Cu toate acestea, două tipuri de argumente inductive par a fi mai răspândite în profilurile criminale decât altele. Primul este generalizarea inductivă, care argumentează de la specific la general (mulți dintre cei pe care autorul i-a întâlnit consideră că aceasta este singura caracteristică definitorie a raționamentului inductiv, după ce au mers până la dicționarul lor pentru a cerceta această chestiune). În acest caz, se formează concluzii despre caracteristici pornind de la observațiile unui singur eveniment sau individ sau de la un număr mic de evenimente sau indivizi (Walton, 1989, p. 198). Apoi se face o generalizare pripită care sugerează că evenimente sau indivizi similari întâlniți în viitor vor împărtăși aceste eșantioane sau caracteristici observate inițial. În lucrarea Logica Descoperirii Științifice, Karl Popper argumentează împotriva folosirii generalizărilor, notând (Popper, 2003, p. 4):

Este departe de a fi evident, din punct de vedere logic, faptul că suntem îndreptățiți să deducem afirmațiile universale din cele singulare, oricât de numeroase ar fi acestea; pentru că orice concluzie trasă în acest fel poate întotdeauna să se dovedească a fi falsă: indiferent de câte cazuri de lebede albe am fi observat, acest lucru nu trimite la concluzia că toate lebedele sunt albe. [n.tr. în anul 1777, în Australia a fost descoperită o lebădă neagră, deci, nu toate lebedele sunt albe !]

Cel de-al doilea tip de argument inductiv comun în profilarea criminală este argumentul statistic. Veridicitatea argumentelor statistice este o chestiune de probabilitate (Walton, 1989, p. 199). Ele pot suna bine, chiar convingător și tind să joace în favoarea stereotipurilor noastre de "bun simț". Acestea sunt o parte dintre motivele pentru care sunt atât de seducătoare. Dar ele sunt în mod inerent nesigure și problematice.

De asemenea, este important de reținut că un argument inductiv poate conține atât generalizări inductive cât și argumente statistice; acestea nu se exclud reciproc. Pentru claritate și acuratețe, argumentele inductive ar trebui să conțină calificativele necesare, cum ar fi în mod normal, probabil, deseori, multe, rareori, cele mai multe, unele, probabil, de obicei, întotdeauna, niciodată și așa mai departe. Problema este că mulți profileri au încetat să mai folosească astfel de calificative în rapoartele lor, deoarece știu că raționamentul inductiv este mult mai slab și mult mai puțin precis decât raționamentul deductiv. Alte motive majore pentru eșecul de a gândi concluziile și premisele deopotrivă, includ orgoliul și ignoranța; mulți profileri nu doresc cu adevărat să împărtășească slăbiciunea argumentelor lor cu utilizatorii finali, sau să se deschidă la întrebările și criticile care ar urma. Și, poate cel mai periculos dintre toate, mulți alții ignoră diferența.

Un exemplu obișnuit de argumentare inductivă în profilarea criminalistică poate fi găsit în problema deducerii sexul infractorului.

Cifrele privind criminalitatea din Statele Unite în 2002 (Federal Bureau of Investigation, 2002) sugerează că 90% dintre persoanele care au comis o crimă în acel an au fost bărbați. Biroul Federal de Investigații (FBI) profilerii (care în prezent se numesc analiști de investigații criminale) folosesc aceste informații și altele similare pentru a face deducții în profilurile lor. Acest limbaj este preluat direct dintr-un document al FBI scris de SSA James McNamara (2000):

Comportamentul de la acest loc al crimei indică faptul că infractorul este un bărbat mai matur. Ne-am putea aștepta să aibă cel puțin 20 sau 30 de ani. Trebuie remarcat faptul că ne referim la vârsta emoțională a infractorului, nu neapărat la vârsta sa cronologică. Din punct de vedere statistic, în absența oricărui indiciu medico-legal sau probe criminalistice sau de martori oculari care să demonstreze contrariul, credem că infractorul este un bărbat alb. În cele mai multe cazuri, violența interpersonală este intra-rasială.

Niciun suspect nu ar trebui eliminat doar pe baza vârstei sau a rasei. FBI Uniform Crime Report pentru 1998 (cea mai recentă ediție) indică pentru victimele albe și de sex feminin ale omuciderii faptul că bărbații albi au fost agresorii în 86% din cazuri.

Calificativele inductive din acest exemplu includ "statistic vorbind", "majoritatea" și "86%". Chiar dacă această statistică specifică este relativ convingătoare, iar multe argumente nu sunt nici pe departe atât de sigure, aceasta nu înseamnă că toate omuciderile comise într-un anumit an vor fi comise de un bărbat. Prin urmare, argumentul inductiv final de mai sus oferă un grad de certitudine care depinde în mare măsură de o singură variabilă extrasă din datele contextuale. Procentul va fi diferit, de exemplu, în funcție de tipul de omucidere, de arma folosită și de o întreagă serie de variabile care complică situația. Știm, de asemenea, fără a fi nevoie să ne uităm la studii oficiale, că și femeile săvârșesc, de fapt, infracțiuni de omucidere. Deducând că majoritatea omuciderilor sunt comise de un bărbat și, prin urmare presupunând și deducând ulterior că infractorul din cazul de față trebuie să fie bărbat, ne aflăm la limita non- etică - fără o calificare explicită - lasă o impresie falsă în mintea celor care citesc profilul. Lipsa de siguranță pe care o are profilerul cu privire la concluziile sale ar trebui să se reflecte în produsul final prin limbajul folosit pentru a circumscrie trăsăturile. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și, ocazional, se întâmplă ca un profiler să se poată rătăci în a oferi caracteristici incerte ca și cum acestea ar fi fost stabilite fără echivoc. Acest lucru poate fi denumit oferirea unei concluzii inductive în mod deductiv sau, în funcție de structura și de formarea argumentului, o deducție falsă.

După cum s-a sugerat deja, profilurile inductive pot implica, de asemenea, argumente în care însăși premisele au fost presupuse. Altfel spus, prea mulți autori de profiluri inductive nu se obosesc să verifice validitatea concluziilor lor sau pur și simplu presupun o premisă de dragul argumentării unei concluzii.

Acest lucru se întâmplă mult mai des decât majoritatea profilerilor vor să recunoască, adesea pentru că nu posedă cunoștințele sau capacitatea de a verifica veridicitatea premiselor lor. Vom reveni asupra acestei teme de mai multe ori pe parcursul acestui text.

Deși această secțiune poate părea că pledează pentru renunțarea la metodele inductive sau la argumentare, autorii sunt de acord că inducția are multe utilizări adecvate atunci când este aplicată în contextul metodei științifice. Cel mai important, inducția oferă un punct de plecare util în generarea de teorii care pot fi supuse testării înainte de a dezvolta o concluzie deductivă.


Deducția.

Raționamentul deductiv, strict vorbind, implică argumente prin care, dacă premisele sunt adevărate, atunci concluziile trebuie să fie, de asemenea, adevărate. Într-un argument deductiv, concluziile decurg direct din premisele date (Walton, 1989, p. 110). Sau, așa cum o descrie Lee et al. (1983, p. 2), în logica deductivă, o concluzie rezultă în mod inevitabil din una sau mai multe dintre premise. În cazul în care premisele sunt adevărate, atunci concluzia trasă este validă.

Burch (2003, p. 6) ne amintește:

"În cazul deducției, este posibil să se ajungă la o concluzie: Atunci când argumentatorul susține că este imposibil concluzia să fie falsă, având în vedere că premisele sunt adevărate, atunci argumentul este considerat cel mai bine un argument deductiv. Atunci când argumentatorul susține doar că este cel mai bine considerat improbabil concluzia să fie falsă, având în vedere că premisele sunt adevărate, atunci argumentul este considerat cel mai bine, un argument inductiv”.

Un argument deductiv este structurat astfel încât concluzia să fie conținută implicit în premise; cu excepția cazului în care raționamentul nu este invalid (cum ar fi o deducție falsă sau un non sequitur), concluzia rezultă ca o chestiune de la sine înțeleasă. Acesta este concepută astfel încât să ne ducă de la adevăr, la adevăr. Altfel spus, un argument deductiv este valid dacă: (Alexandra, Matthews și Miller, 2002, p. 65)

- Nu este posibil din punct de vedere logic concluzia să fie falsă dacă premisele sale sunt adevărate. - Concluziile sale trebuie să fie adevărate, dacă premisele sale sunt adevărate. - Ar fi contradictoriu să se afirme premisele sale, dar să se nege concluziile sale.

Din aceste motive, este de datoria profiler-ului să stabilească veridicitatea și validitatea fiecărei premise înainte de a încerca să tragă concluzii din ele. Inferențele fără acest nivel de atenție nu sunt deductive.

Un profil criminal care rezultă dintr-un argument deductiv nu este în niciun caz static. În orice raport medico-legal, raportul său și concluziile ar trebui reexaminate atunci când devin disponibile noi fapte și informații. Altfel spus, un profil criminal care rezultă din acest proces nu este deloc static și poate fi actualizat în lumina noilor informații. Alte considerente legate de probe, cum ar fi noi probe fizice, pot fi încorporate în procesul decizional pentru a actualiza concluzia. De asemenea, noi progrese în domeniul științei și a înțelegerii pot pune la îndoială ipoteze de lungă durată și pot pune sub semnul întrebării ipoteza actuală. Aceasta nu reprezintă o problemă a procesului, deoarece o deducție poate funcționa doar în cadrul legilor și principiilor stabilite.

Farber (1942, p. 48) clarifică acest lucru prin principiul argumentării:

Fiecare "sistem logic" este guvernat de principii de structură și semnificație. Un sistem care pretinde să fie o "logică", adică, care operează formal cu una dintre diferitele definiții ale implicației, posibilității etc., se supune legilor de construcție ale gândirii ordonate și anume, legilor fundamentale ale logicii. Această cerință este impusă tuturor sistemelor și nu poate echivala cu o altă lege. Aplicarea specifică este asigurată de regulile fiecărui sistem.

Atunci când legile sau principiile unui sistem logic, cum ar fi un loc al crimei, se schimbă din cauza unor noi cunoștințe provenite din teste sau observații suplimentare, la fel trebuie să se schimbe și natura deducțiilor făcute.


Falsificări ale logicii.

Poate că cel mai revelator indicator al absenței logicii analitice și a metodei științifice într-un caz penal este prezența erorilor logice. Eșecurile logice sunt erori de raționament care, în esență, înșală pe cei pentru care sunt menite să îi convingă. Acest lucru nu înseamnă că profilul criminalist este în curs de a deveni înșelător în mod intenționat. Ceea ce înseamnă este că, unii creatori de profiluri criminale, nu au dexteritatea intelectuală necesară pentru a cunoaște dacă și când raționamentul lor este eronat. Acest aspect este discutat în continuare în secțiunea următoare.


Metacogniția.

Examinatorii criminaliști din toate disciplinele ar face bine să învețe mai multe despre erorile de logică și raționament pentru a le evita în propria lor activitate, precum și pentru a le identifica în activitatea altora. Greșelile logice comune în profilarea criminalistică și în disciplinele criminalistice în general includ, dar cu siguranță nu se limitează la următoarele:

Probele suprimate sau suprapunerea cărților.

Acesta este un argument unilateral care prezintă doar dovezi în favoarea unei anumite concluzii și ignoră sau minimalizează dovezile care o contrazic. Acesta poate implica distorsiuni, exagerări, afirmații eronate ale faptelor sau direct minciuni. Aceasta nu este o practică acceptabilă pentru niciun practician din domeniul criminalistic.

Exemplu:

Unuia dintre autori (Turvey) i s-a cerut să examineze două cazuri distincte de omucidere sexuală în scopul de a face legătura între cazuri în cadrul procedurii de post-condamnare (Illinois v. Anthony Mertz, 2003). Acest lucru a inclus revizuirea mărturiilor din proces ale expertului acuzării în profilarea criminalității, James Wright, expert FBI în profilare, pensionat, de la Park Dietz and Associates. Așa cum este descris în raportul autorului.

Conform propriei mărturii a domnului Wright în ceea ce privește omuciderile lui Amy Warner (1999) și Shannon McNamara (2001) (pp. 1964-1965): "Scenele au fost diferite în multe privințe, dar... au existat unele asemănări. Cu siguranță una a fost atacul gâtului și, de asemenea, că brațele erau întinse deasupra capului, ceea ce este, de asemenea, ceva care este destul de consistent cu ceea ce unii dintre martori au spus despre momentul în care au fost atacați de dl Mertz și anume că brațele erau întinse deasupra capului și în jos. Acestea sunt cele două lucruri cele mai importante, este atacul gâtului și al brațelor”.

Numeroasele diferențe admise nu sunt discutate sau explicate în mărturia domnului Wright... Atunci când se compară dovezile comportamentale în aceste două cazuri, de cea mai mare importanță sunt diferențele distinctive dintre ele. Acestea includ următoarele:

1. Lipsa probelor de sânge în altă parte în locuința ei sugerează că Amy Warner (AW) a fost atacată și a murit în același loc - în sufrageria ei, pe canapea.

2. Potrivit investigatorului de la locul crimei, Richard Caudell, Shannon McNamara (SM) a fost aparent atacată în timp ce dormea. Probele sugerează că lupta a început în dormitorul ei și a continuat în baie, unde a fost în cele din urmă învinsă. Apoi, moartă sau muribundă, ea a fost mutată în camera de zi a apartamentului ei, unde a fost așezată sau "expusă".

3. AW a suferit o "rană incizată masivă" la nivelul gâtului; SM a suferit câteva răni incizate mai mici la gât și strangulare manuală, inclusiv o fractură a osului hioid.

4. SM a avut o cârpă de spălat îndesată ghem în gură.

5. AW a fost descoperită pe canapeaua din sufragerie atârnând cu capul în jos și sprijinit pe o pernă de pe podea; SM a fost găsită întinsă pe spate în sufragerie, pe podea, într-o poziție ce a permis descoperirea ei de către prima persoană care a deschis ușa de la intrare. 6. AW a fost descoperită purtând "o bluză roz cu mâneci scurte, fără sutien", dezbrăcată de la talie în jos; SM era dezbrăcată, însă avea brațele deasupra capului, cu cămașa trasă peste capul ei, pe brațe.

7. AW a fost descoperită cu fața la vedere; SM a fost descoperită cu fața acoperită de brațe și cămașă, evidențiind o depersonalizare (Burgess et al., 1992; p. 352).

8. SM a suferit o rană incizată postmortem "larg deschisă" în partea superioară a abdomenului, expunând o porțiune din intestinul ei.

9. SM a suferit o rană incizată la nivelul organelor genitale externe.

10. SM a suferit multiple răni prin înjunghiere și incizii la nivelul fesei și al anusului.

11. SM a suferit trei răni incizate paralele pe spate.

12. SM a suferit o rană incizată pe toată lungimea spatelui.

13. Motivul pentru uciderea lui AW este în concordanță cu furia sau răzbunarea, după cum reiese din brutalitatea și exagerarea rănilor, precum și lipsa altor dovezi de motivare.

14. Motivul pentru uciderea lui SM este în concordanță cu o agresiune sexuală în combinație cu o dorință de a se angaja într-o mutilare post-mortem erotizată, după cum o dovedesc numeroasele dovezi post-mortem de mutilare extensivă a zonelor sexualizate ale corpului, precum și expunerea post-mortem.

Trebuie menționat că Wright a declarat că i s-a cerut să prezinte o opinie în instanță cu privire la faptul dacă Mertz, acuzatul, era sau nu responsabil pentru ambele cazuri descrise aici. Aceasta este, cu siguranță, o formă de urmărire penală folosind profilarea; indicarea persoanei responsabile redă nu doar unele, ci toate caracteristicile infractorului. În plus, a depune mărturie dacă un anumit individ este responsabil pentru o anumită infracțiune invadează direct competența juriului.

Este o chestiune de a compara comportamentul infracțional și de a conecta scenele sau infracțiunile într-un cadru comportamental sau chiar în sensul probatoriului. Mărturia lui Wright a mers mai departe; el a numit persoana responsabilă. Acest lucru nu este doar un expert non-etic în multe cercuri profesionale, ci este de obicei inadmisibil. Făcând acest lucru în timp ce se construiește probatoriul, sau suprimând dovezi clare care sunt nefavorabile poziției preferate de clientul său, elimină logica și rațiunea din efortul investigativ.


Apelul la autoritate.

Apelul la autoritate apare atunci când cineva oferă o concluzie bazată pe autoritatea sau expertiza declarată a sa sau a altora. Un astfel de raționament poate fi eronat atunci când autoritatea nu are expertiza sugerată; atunci când autoritatea este expertă într-un anumit domeniu, dar nu și în cel în cauză; atunci când subiectul este controversat și implică interpretări multiple, cu argumente bune de ambele părți; atunci când autoritatea este părtinitoare; atunci când domeniul de expertiză este inventat; atunci când autoritatea este neidentificată; și atunci când autoritatea este oferită ca dovadă în locul unui fapt științific justificabil.

Exemplu: Atunci când agenții FBI scriu rapoarte de profil criminal (cunoscute și ca rapoarte de analiză a investigațiilor penale), nu este neobișnuit ca aceștia să ofere opinii colective în numele întregului Centru Național de Analiză a Crimelor Violente al FBI (NCAVC) sau al Unității de analiză comportamentală (BAU), ca și cum fiecare membru ar fi analizat toate dovezile din caz și ar fi fost de acord în mod independent. Opiniile tind să fie exprimate în acest mod atunci când profilerul nu are suficientă educație, formare sau experiență într-o anumită problemă - sau în crearea de profile în general. Un raport recent al unui profiler BAU spune în primul paragraf: "Este opinia colectivă a BAU". În alte rapoarte se citește: "credem" sau "credem" sau "concluzionăm" - pentru a invoca sprijinul pentru opinii în virtutea autorității colective a agenției, autoritate care nu poate fi niciodată cu adevărat măsurată, testată sau contrazisă. Este obișnuit ca experții criminaliști să-și ofere anii lor de experiență ca dovadă de fiabilitate și de acuratețe. Cu toate acestea, experiența, fiabilitatea și acuratețea nu sunt neapărat legate între ele. Deși îndemânarea și abilitatea sunt beneficii potențiale ale vârstei și experienței, nu rezultă că cei cu experiență vor dobândi în mod necesar îndemânare sau abilități, cu atât mai puțin să fie fiabili și exacți în examinările lor. După cum explică Thornton (1997b, p. 17), invocarea experienței în locul logicii și raționamentului pentru a susține o concluzie este o recunoaștere a lipsei ambelor:

Experiența nu este nici o datorie, nici un dușman al adevărului; ea este un bun valoros, dar ar trebui să nu poate fi folosită ca o mască pentru a devia examinarea științifică legitimă, tipul de examinare care, de obicei, se aplică la dovezile științifice de orice fel. A face acest lucru este falimentar din punct de vedere profesional și lipsit de legitimitate, iar instanțele ar face bine să refuze mărturii de acest fel. Experiența ar trebui să fie folosită pentru a permite expertului să reactualizeze când și cum, de ce, cine și ce. Experiența ar trebui să nu trebuiască să facă expertul mai puțin responsabil, ci mai degrabă mai responsabil pentru a justifica o opinie cu fapte științifice justificabile.

Cu alte cuvinte, cu cât cineva are mai multă experiență de calitate și substanță, cu atât mai puțin va trebui să le spună oamenilor despre ea pentru a le câștiga încrederea - calitatea experienței cuiva este demonstrată prin calitatea inerentă a metodelor și a rezultatelor sale. În plus, experiența în găsirea, colectarea sau ambalarea probelor (cunoscută și ca procesare a locului faptei) nu are legătură cu experiența în interpretarea semnificației probelor în contextul lor (de exemplu, reconstituirea infracțiunii și stabilirea profilului criminal). Aceasta ar fi un apel la o autoritate falsă. După cum a explică O'Hara (1970, p. 667), rolul investigatorului de la locul faptei și rolul de interpretare a probelor ar trebui să nu se intersecteze: Nu este de așteptat ca investigatorul să joace și rolul de expert de laborator în ceea ce privește dovezile fizice găsite la locul faptei... Este suficient ca investigatorul să investigheze; nu se impune ca acesta să efectueze examinări științifice rafinate. Orice efort serios de a realiza o astfel de transformare ar milita împotriva eficienței investigatorului.

... În general, investigatorul trebuie să cunoască metodele de descoperire, de "testare pe teren", de conservare, colectarea și transportul probelor. Întrebările legate de analiză și comparație ar trebui să fie adresate celor de la expertiza de laborator.


Apel la tradiție.

Apelul la tradiție motivează că o concluzie este corectă doar pentru că este mai veche, tradițională sau "care întotdeauna a fost așa". Susține o concluzie prin apelarea la opinii de lungă durată, instituționale sau culturale, ca și cum trecutul însuși ar fi o formă de autoritate. Acest argument poate fi enunțat într-un mod care sugerează că tradiția de utilizare a unei metode este echivalentă cu stabilirea fiabilității și validității unei metode. Cu alte cuvinte: dacă nu ar funcționa, nimeni nu ar folosi-o. Acest lucru este departe de a fi adevărat. În cauza Tennessee v. William R. Stevens (McCrary, 2001), atunci când a fost întrebat cu privire la fiabilitatea "analizei locului crimei" și a "analizei motivaționale", expertul în profilare al FBI, Gregg O. McCrary, care s-a pensionat, a declarat: "Dovada... [că] există validare și fiabilitate în acest proces este faptul că este acceptat. Este folosit și cererea depășește resursele noastre de a o furniza". Mai mult, el a explicat că acest tip de analiză nu este "o știință dură, în care poți face experimente controlate și să ajungi la raporturi în toate acestea, dar cererea crescută pentru astfel de servicii exemplifică eficiența sa". Această linie de raționament este un apel direct atât la tradiția din trecut, cât și la cererea actuală de profileri FBI ca dovadă a eficienței sale.

Instanța de judecată a recunoscut această eroare și a concluzionat că mărturia expertului cu privire la motivația suspectului nu a respectat Regula 702 din Tennessee privind probele "în ceea ce privește asistența substanțială a profiler-ului în fapt, deoarece nu există încredere sau fiabilitate". În final, instanța de judecată a opinat: "Deși acest tip de speculație sofisticată este, fără îndoială, foarte utilă pentru anchetatori, ea nu este suficient de fiabilă pentru a constitui baza unei opinii de expert într-un proces penal”. Instanța de apel din Tennessee a confirmat decizia instanței de judecată, notând: "Curtea nu este convinsă că acest tip de analiză a fost supus unei testări obiective adecvate sau care să se bazeze pe principii științifice de lungă durată și fiabile". În consecință, o tradiție de utilizare și o cerere mare de servicii, nu echivalează cu fiabilitatea sau acuratețea profilului.


Argumentum ad Hominem, sau "Argumentul uman". (n.tr. opusul apelului la autoritate)

Argumentum ad hominem atacă mai degrabă caracterul adversarului decât raționamentul acestuia. Din cauza eficienței sale, este probabil cea mai frecventă eroare logică. Este important de reținut că, chiar dacă sunt adevărate, argumentele împotriva caracterului nu sunt întotdeauna relevante pentru prezentarea concluziilor științifice, a logicii și a raționamentului.

Exemplu:

În cazul United States v. O. C. Smith (McCrary, 2005), Gregg O. McCrary, profiler FBI pensionat, a oferit acuzării un profil criminal cu privire la presupusa răpire și agresiune a lui O. C. Smith care se soldase cu legarea unei bombe de piept și cu suspendarea sa de un gard. Raportul lui McCrary detaliază mărturiile mai multor persoane cunoscute de O. C. Smith, inclusiv convingerile acestora că afirmațiile lui Smith erau false. De exemplu, McCrary îl citează pe Dr. Steven Symes, un coleg al lui Smith și notează: "Dr. Symes crede că atacul din iunie 2002 asupra doctorului Smith este pur și simplu prea neobișnuit, prea detaliat și prea complicat și exagerat pentru a fi crezut" (p. 28). Mai mult, McCrary îl citează pe Richard Walter, un terapeut din închisoare, care l-a cunoscut pe Smith pentru o perioadă lungă de timp. Walter nu a crezut că atacul asupra lui Smith a fost real pentru că inculpatul are o condiție fizică bună, este macho, dur și pregătit, inteligent și nu-i place să fie atins. El a informat că doctorului Smith îi place să pretindă că se află în operațiuni sub acoperire și că Walter nu crede că Dr. Smith ar permite cuiva să îl lege așa ușor cu o sârmă și o bombă... Domnul Walter consideră că incidentul dramatic din iunie 2002, ar putea fi considerat "exagerat" și a implicat prea multă planificare pentru a proceda astfel.

Dl Walters crede că Dr. Smith a fabricat incidentul pentru teatralism. O bună parte din raportul domnului McCrary ar putea fi distilat prin citirea comentariilor ad hominem despre O. C. Smith's mai degrabă decât o analiză criminalistică substanțială a infracțiunii sau a comportamentului aferent. Adică, secțiuni mari din raport se citesc de genul "Persoana X nu-l place pe O. C. Smith și crede că raportul său este fals, prin urmare este probabil ca raportul său să fie fals".

Este ilogic să sugerezi că, deoarece cineva are calități pe care alții le pot plăcea sau nu, persoana respectivă trebuie să fie văduvită de credibilitate.


Apelul la emoție.

Apelul la emoție încearcă să câștige favoruri pe baza trezirii emoțiilor sau a simpatiei pentru a submina gândirea rațională.

Exemplu: În 2001, unul dintre autori (Turvey) a fost citat ca expert într-o acțiune civilă care implica acuzații de viol făcute de mai mulți subordonați împotriva unui supervizor. Avocatul părții adverse îl angajase pe profilerul FBI pensionat Greg M. Cooper pentru a examina declarațiile reclamantului. Cooper a pregătit ceea ce el a numit "un raport de analiză comportamentală", care a avut ca premisă, în mod nepotrivit, presupunerea că violurile au avut loc de fapt. Raportul concluzionează că victimele aveau caracteristici similare și un risc sporit și că infractorul le-a pregătit în mod similar, în timp ce comitea infracțiunile într-un mod similar. Cu toate acestea, raportul în sine nu a fost redactat ca un document medico-legal obiectiv. Acesta a fost scris aproape ca un extras dintr-un roman polițist adevărat, folosind un limbaj senzațional și emoțional (cum ar fi "condamnare", "mantia de înșelăciune" și "prădător sexual amenințător") și folosind analogii redate în mod necorespunzător (cum ar fi "pentru a ucide", "vânătoarea" și "lupul în haine de oaie") pentru a se juca subtil cu emoțiile cititorului, spre deosebire de păstrarea unei poziții criminalistice obiective. În unele momente, raportul a căzut în ceea ce poate fi descris ca fiind un flux al conștiinței, cu dezbateri specifice despre credințele și fanteziile infractorului. Un astfel de pasaj se citește ca și cum autorul ar fi încercat să canalizeze mentalitatea infractorului după comiterea infracțiunii (Cooper, 2001, p. 4): "După ce a cucerit prada și și-a săturat fanteziile, "farmecul" a pierit".

În timp ce acest stil de scriere poate fi acceptabil într-un roman polițist adevărat sau într-o carte de memorii, el nu își are locul într-un raport medico-legal obiectiv.


Post Hoc, Ergo Propter Hoc, sau "După acesta, deci din cauza aceasta".

Această eroare apare atunci când cineva ajunge la o concluzie despre cauzalitate pe baza unei corelații între două evenimente sau tipuri de evenimente care au loc unul după altul. [n.n. deoarece un eveniment s-a produs după un altul, rezultă că primul a fost cauza celui de-al doilea.]

Exemplu: Unul dintre autori (Turvey) a analizat un caz de ucidere a unui muncitor dintr-o fabrică. Locul faptei și dovezile demonstrau că, în timp ce dormea, victima a fost înjunghiată de două ori în inimă pe același traiect al plăgii. Cuțitul de friptură însângerat folosit pentru a-l ucide, fusese luat dintr-un bloc de cuțite din bucătărie și a fost găsit de anchetatori pe podea, lângă patul său. Ulterior, patul ar fi luat foc accidental de la țigările care ardeau la locul faptei. Cu probele disponibile, nu a fost posibil să se determine cum s-a produs incendiul. Anchetatorul a considerat, fără fapte sau dovezi directe de incendiere premeditată, că dovezile de omucidere au fost o dovadă suficientă că focul trebuie să fi fost pus pentru a ascunde urmele. Turvey a scris în raportul său că "Opiniile exprimate în raportul investigatorului de incendii par să presupună că incendiul a fost provocat pentru că a avut loc o crimă”.

Aceasta este o eroare de logică de bază care presupune în mod incorect "după aceasta, deci din această cauză".


Generalizări pripite.

Generalizarea pripită apare atunci când cineva formează o concluzie pe baza unor informații lamentabil de incomplete sau prin examinarea doar a câtorva cazuri specifice care nu sunt reprezentative pentru toate cazurilor posibile.


Generalizarea generalizată (n.tr. suprageneralizarea).

Suprageneralizarea pare atunci când cineva formează o concluzie prin examinarea a ceea ce se întâmplă în multe cazuri și presupune că trebuie să fie sau va fi așa și într-un alt caz particular.

Aceasta este opusul unei generalizări pripite.

Exemplu:

În cauza California c. Jennifer și Matt Fletcher (2004), acuzarea i-a cerut profiler-ului FBI SSA Mark Safarik să efectueze o analiză a locului crimei în care au fost implicați polițistul Joel Shanbrom, care a fost împușcat mortal în locuința sa. În acel caz, soția lui Shanbrom, Jennifer, a declarat poliției că intrușii au pătruns în casa lor în timp ce ea făcea baie copilului lor. Ea a declarat că i-a auzit împușcându-l pe soțul ei în timp ce ea se ascundea cu fiul său. SSA Safarik a stabilit că scena a fost de fapt o crimă domestică și care a fost înscenată pentru a părea o spargere care a mers prost. Cazul penal al lui SSA Safarik din 17 iunie 2002, oferă următoarele argumente în sprijinul acestei constatări, printre altele (Safarik, 2002):

- "În general, spargerile au loc în locuințe nelocuite”. (p. 11)

- "Din punct de vedere experimental, dacă infractorul era un străin și a plecat din locuință pe această ușă [ușa glisantă de sticlă din camera de familie], nu s-ar fi deranjat să închidă ușa în urma sa”. (p. 19)

Acestea sunt suprageneralizări și afirmații pripite. Este adevărat că spărgătorii intră atât în locuințe ocupate, cât și în cele nelocuite cu intenția de a fura bunuri - nu doar în locuințe nelocuite. Cu toate acestea, ceea ce este în general adevărat pe baza înțelegerii statisticii de către SSA Safarik, nu este de interes în ceea ce privește analiza unui caz particular. Doar pentru că un lucru este obișnuit în experiența sa nu dovedește că acesta s-a și întâmplat. Argumentarea în acest mod este o suprageneralizare. Argumentul său este o teorie inductivă care așteaptă verificare prin analiză și testare criminalistică - nu o concluzie deductivă. De asemenea, poate fi adevărat că SSA Safarik (n.tr. SSA- supervisory special agent) să fi observat că străinii nu închid ușa în urma lor atunci când părăsesc locul faptei, dar nu există, în acest caz, nicio modalitate de a verifica acest lucru. Cu toate acestea, nu există, de asemenea, studii publicate pe această temă iar experiența sa cu privire la spargerile din locuințe nu este cuantificată, lăsându-ne să înțelegem că este caracterizată de cei patru ani pe care i-a petrecut ca investigator de poliție într-un mic departament de poliție din nordul Californiei. Argumentarea pornind de la o experiență atât de îngustă și fără sprijinul literaturii publicate este o formă de generalizare pripită. În orice caz, din nou, afirmația sa este o teorie inductivă care așteaptă să fie verificată prin analiza și testarea criminalistică - nu o concluzie deductivă.


Precizia falsă.

Precizia falsă apare atunci când un argument tratează informația ca fiind mai precisă decât este în realitate. Aceasta este caracterizată prin concluzii care se bazează pe informații imprecise care trebuie luate drept precise pentru a fi pentru a susține în mod adecvat concluzia.

Exemplu: Robert Lee Yates, Jr. a fost un criminal în serie care, pentru a-și plăti dependența de droguri, a agățat femei în zona Spokane, Washington – multe, în timp ce acestea lucrau ca prostituate. Pe unele dintre ele le-a frecventat în mod regulat și era destul de prietenos cu ele, oferindu-le plimbări, sfaturi și cadouri. Pe altele le-a împușcat în cap și apoi le-a aruncat cadavrele în locuri îndepărtate, lăsându-le expuse. (Cu excepția lui Melody Murfin, pe care a îngropat-o lângă casa lui, sub beton.)

În cazul Washington vs. Robert Yates (2003), Departamentul de Poliție din Tacoma a contactat profilerul Robert D. Keppel, Ph.D. și pe prietena sa de la biroul procurorului districtual din Pierce County, procurorul adjunct Barbara Corey-Boulet. Poliția dorea ca Keppel să analizeze 12 cazuri de omucidere pentru a determina dacă există o legătură comportamentală între ele. Keppel le-a furnizat clienților săi un raport de "analiză a modului de operare și a semnăturilor" datat 26 martie 2002 (Keppel, 2002). Raportul respectiv oferă opinia că aceste cazuri sunt legate în contextul probelor comportamentale și în lumina rarității unora dintre comportamentele infracționale, așa cum au fost determinate de către baza de date computerizată Homicide Investigation and Tracking System (HITS) din statul Washington. La momentul respectiv, Keppel a efectuat o căutare prin cuvinte cheie în cele 1 541 de cazuri din baza de date care implica femei ucise între 1981 și 2002.

Potrivit lui Keppel și Weis (1993, p. 1), HITS este un program computerizat de investigare a crimelor și agresiunilor sexuale care colectează și analizează informații referitoare la anumite infracțiuni penale grave. Sistemul se bazează pe aplicarea legii de către agențiile din statul Washington care transmit în mod voluntar informații anchetatorilor HITS.

Unul dintre autori (Turvey) a fost citat ca expert în profilarea criminală și analiza legăturilor pentru a examina cazul Yates, inclusiv rezultatele raportului de analiză a modului de operare și a semnăturii lui Keppel. După ce a solicitat și examinat o mare cantitate de materiale legate de programul HITS, Turvey a aflat că majoritatea agențiilor din statul Washington nu își trimit de fapt cazurile la HITS - motiv pentru care baza de date are atât de puține cazuri implementate. Bugetul HITS include abonamente la principalele ziare din statul Washington, iar analiștii HITS selectează aceste publicații pentru a găsi cazuri care sunt ulterior introduse în HITS pentru a pentru a umple baza de date. Acestea și alte considerații au fost exprimate în raportul lui Turvey, care spune următoarele (Turvey, 2002):

Datele din baza de date HITS sunt nesigure (iar concluziile ulterioare extrase din acestea sunt la fel de nesigure) din următoarele motive:

A. Datele HITS se bazează în mod necritic pe informațiile și opiniile furnizate de agenția solicitantă ca fiind de încredere (în conformitate cu Memo from John Turner, Chief Criminal Investigator of HITS to Mary Kay High din 30 aprilie 2002, p. 2, Q11).

B. Multe dintre câmpurile de formulare ale HITS implică formularea de opinii despre reconstituirea crimelor care se pot situa dincolo de cunoștințele unui investigator criminalist.

C. Multe dintre câmpurile formularelor HITS presupun obținerea subiectivă a unor informații de profil, juridice și psihiatrice, mai degrabă decât fapte obiective (motiv, psihopatie, risc pentru victimă, acoperirea feței, artefacte simbolice, furia infractorului, stilul de viață al infractorului). De asemenea, ar trebui remarcat faptul că manualul de codificare HITS folosește termenul "nebuni" pentru a defini persoanele cu probleme mentale/nebuni, categorie ce definește în mod incorect psihopatul ca fiind o persoană care comite acte psihotice.

D. Baza de date HITS este aparent populată cu informații despre cazuri la diferite niveluri de verificare și fiabilitate.

E. Baza de date HITS este populată cu un număr necunoscut de cazuri neverificate, extrase din relatări ale mass-media/ziare (în conformitate cu SOP HITS, Descrieri de ziare din data de 9/5/95 precum și Memo de la John Turner, investigator criminalist șef al HITS către Mary Kay High din 30 aprilie 2002, p. 2, Q6).

7. Nu se cunoaște rata de eroare de corelare a cazurilor pentru HITS sau pentru cei care utilizează rezultatele HITS.

A. Conform informațiilor din fișa postului furnizate în legătură cu HITS, Tamara Matheny (analist criminalist al HITS) ține un jurnal lunar al tuturor analizelor de investigație care s-au soldat cu identificare. Nu am văzut acest jurnal în materialul de cercetare furnizat.

B. Conform memorandumului transmis de John Turner, investigator criminalist șef al HITS, către Mary Kay High, datată 30 aprilie 2002 (p. 3, Q17), s-a cerut o prezentare a ratei de eroare a HITS iar solicitarea a primit un răspuns vag. Se pare că nu se știe cât de des sunt corecte și cât de des sunt greșite datele din HITS. Fără aceste informații, fiabilitatea rezultatelor interogărilor HITS trebuie să rămână sub semnul întrebării.

8. Falsificări negative.

Nu se cunoaște rata de corelare fals negativă a cazurilor pentru baza de date HITS. Aceasta înseamnă că nu se știe cât de des rezultatele HITS, sau interpretarea rezultatelor HITS, au condus la un infractor cunoscut cu infracțiunea atribuibilă acestuia. Acest lucru este menționat în nota-raport a lui John Turner.

9. Rezultate fals pozitive.

Nu se cunoaște rata de corelare a cazurilor fals pozitive pentru baza de date HITS. Aceasta înseamnă că nu se știe cât de des rezultatele HITS sau interpretarea rezultatelor HITS au asociat un infractor cunoscut cu o infracțiune despre care se știe că a fost comisă de un alt infractor. Acest lucru este menționat în Memo de la John Turner, investigator criminalist șef al HITS, către Mary Kay High din 30 aprilie 2002 (p.3, Q20). Fără aceste informații, fiabilitatea rezultatelor interogării HITS trebuie să rămână sub semnul întrebării. Ulterior depunerii acestui raport, instanța a fost de acord cu Turvey că baza de date HITS este prea puțin fiabilă pentru concluzii criminalistice și a interzis mărturia lui Keppel și concluziile aferente.

Merită menționat faptul că prezentarea unor statistici sau cifre precise în sprijinul unui argument oferă aparența acurateței științifice, când s-ar putea să nu fie de fapt așa. Mulți consideră că matematica și statisticile sunt prea impresionante și devin intimidați de cei care mânuiesc cu ușurință numere, diagrame și grafice. Acest lucru este valabil mai ales în cazul probelor ADN, ale căror probabilități statistice astronomice sunt adesea prezentate de către cei care nu au niciun fel de cunoștințe de statistică și fără să înțeleagă pe deplin bazele de date din care astfel de probabilități sunt derivate.

Având în vedere variația bazelor de date ADN și statisticile impresionante ulterioare care sunt citite în instanță în fața unor jurați amețiți, precum și de fabricarea în mod direct a statisticilor legate de comparațiile de păr, avertismentul oferit în Kirk și Kingston (1964, p. 434) este mai potrivită acum decât oricând: "Fără o înțelegere fermă a principiilor implicate, martorul neavizat poate fi determinat să facă declarații pe care nu le poate susține în mod corespunzător, în special în ceea ce privește revendicarea unor cifre probabilistice exagerat de mari”. O critică mai specifică a practicilor criminalistice a fost oferită în Moenssens (1993): Experții folosesc statisticile compilate de alți experți fără să aprecieze dacă baza de date pe baza căreia au fost formulate statisticile se potrivește cu propria lor experiență locală, sau fără să cunoască cum au fost formulate statisticile compilate. Uneori, acești experți, instruiți într-o disciplină criminalistică, au puține sau chiar deloc cunoștințe de studiul probabilităților și nici măcar nu au urmat vreodată un curs de statistică la nivel de colegiu.

Cei care folosesc statisticile pentru a-și susține concluziile au responsabilitatea de a afla de unde provin statisticile, cum au fost obținute și ce înseamnă acestea pentru cazul aflat în lucru. Acest lucru trebuie să se întâmple înainte ca utilizatorul formuleze concluzii și, cu siguranță, înainte de a depune mărturie în instanță. Utilizatorul are, de asemenea, responsabilitatea de a se abține de la prezentarea statisticilor fără a înțelege sau a explica limitele acestora.


Metacogniție.

Ignoranța generează încredere mai frecvent decât o fac cunoștințele. - Charles Darwin (1871, p. 3)

După cum se discută pe parcursul acestui text, domeniul profilării criminale este plin de exemple de incompetenți în evaluare și de inferențe ilogice. Printre exemple se numără și cazurile în care concluzia trasă cu privire la infractor nu se potrivește cu probele disponibile, în care aceleași probe sunt interpretate greșit de către profiler, sau în cazul în care profilerii și-au depășit cunoștințele și competențele pentru a oferi o concluzie în afara domeniului lor de competență.

Unele cazuri sunt evidente și pot fi chiar caracterizate ca fiind încercări deliberate de dezinformare sau de inducere în eroare. Altele pot fi rezultatul unei prejudecăți: un profiler poate adapta în mod subconștient un mod de evaluare astfel încât trăsăturile criminalului să corespundă cu un suspect aflat deja în custodia poliției.

Cu toate acestea, nu toate falsurile și incompetențele sunt deliberate sau influențate subconștient. Mulți practicieni din comunitatea criminalistică folosesc metode inadecvate și o logică slabă sau eronată pur și simplu pentru că nu știu altceva mai bine. La cel mai elementar nivel, acești profileri nu sunt conștienți că ceea ce fac este o inepție lipsindu-le capacitatea cognitivă de a recunoaște competența și incompetența deopotrivă. Acest lucru este legat de un domeniu al psihologiei cognitive cunoscut sub numele de metacogniție.


Metacogniția.

(cunoscută și sub numele de metamemorie, metacomprehensiune și automonitorizare) se referă la "capacitatea de a cunoaște cât de bine se comportă cineva, când este probabil să fie precis în judecata sa și când este probabil să fie în eroare".

(Kruger și Dunning, 1999, p. 1121).

La un nivel fundamental, metacogniția poate fi concepută ca o gândire despre gândire. Pentru ca abilitatea metacognitivă să se angajeze, trebuie să existe mai întâi un nivel de autocunoaștere: Aceasta presupune cunoașterea explicită a faptului că cineva există separat de alți oameni și recunoașterea deplină a propriilor capacități, a punctelor forte, a punctelor slabe, a ceea ce îi place și nu îi place. Apoi, practicienii trebuie să posede cunoștințele necesare referitoare la domeniul lor particular pentru a se comporta cu competență; ei trebuie să cunoască principiile de bază și standardele de practică pe care ar trebui să le utilizeze și să fie capabili să explice de ce. În cele din urmă, ei trebuie să aibă capacitatea cognitivă de a se opri sau de a face o pauză în timpul îndeplinirii unei sarcini sau a unei examinări, să reflecteze asupra muncii și rezultatelor lor, să aplice abilități de gândire critică și să își critice propria performanță de până în acel moment.

S-a demonstrat că, în ceea ce privește natura expertizei, practicienii începători tind să posede abilități metacognitive mai slabe decât cele ale practicienilor experți, din cauza lipsei de experiență în confruntarea cu propriile erori sau cu rezolvarea problemelor specifice geografiei domeniului lor. Mai mult, Kruger și Dunning (1999, p. 1122) sugerează că, pe baza acestor constatări, "indivizii neexperimentați nu posedă gradul de abilități metacognitive necesare pentru o autoevaluare precisă pe care le posedă omologii lor mai realizați".

După cum explică Kruger și Dunning (1999, p. 1121), când oamenii sunt incompetenți în strategiile pe care le adoptă pentru a obține succesul și satisfacția, ei suferă sub o dublă povară: Nu numai că ajung la concluzii eronate și fac alegeri nefericite, dar incompetența lor le răpește capacitatea de a realiza acest lucru. În schimb... ei rămân cu impresia eronată că se descurcă foarte bine.

Așa cum am discutat în Prefață, ne referim la acest fenomen particular ca fiind disonanță metacognitivă - a se crede capabil să își recunoască propriile erori de gândire, raționament și învățare, în ciuda fie a lipsei de dovezi sau în fața unor dovezi copleșitoare care să arate contrariul. Printre exemplele generale se numără faptul că se crede pe sine că este bine informat în ciuda unei lipse demonstrabile de cunoștințe; a se crede incapabil de erori în ciuda condiției sale umane; a se crede logic în raționament, în ciuda faptului că este prins în mod regulat în capcana logicii; și a se crede complet obiectiv în ciuda persistenței efectelor de observator.

Miller (1993, p. 4) explică: "Una dintre caracteristicile esențiale ale unei astfel de incompetențe este faptul că persoana devine atât de afectată încât este incapabilă să știe că este incompetentă. A avea o astfel de cunoaștere ar însemna deja să remedieze o bună parte din infracțiunea cercetată".

Unul dintre scopurile principale ale acestui text este de a înarma profilerii criminaliști cu informațiile de care au nevoie pentru a scăpa de povara suferinței legate de disonanța metacognitivă.

Conștientizarea problemei este un prim pas.

Următorii pași presupun luarea în considerare a avertismentelor care au fost prezentate și care vor fi expuse în continuare. Aceasta include îmbrățișarea deplină a întregii gândiri critice, a metodei științifice și a ceea ce știința logicii are de oferit. Sperăm ca, în acest proces, cititorii să învețe să recunoască și să detecteze non sequit-urile (n.tr. concluzia nu reiese din premise) din propria lor lucrare, precum și din cea a altora. Acest lucru poate și va face ca profilarea criminală dar și comunitatea de profilare criminalistică să fie mai competentă în ansamblu și mai demnă de încrederea care i se acordă în mod regulat.


Rezumat.

Profilerii criminaliști trebuie să înțeleagă modul în care se fac deducțiile valide. Acest lucru necesită cunoștințe privind metoda științifică, o înțelegere aplicată a științei logicii și să știe cum să știe când greșesc.

De asemenea, este nevoie de o anumită înțelegere a prejudecăților.

Afilierea comunității criminalistice atât la autoritățile de aplicare a legii, cât și cu procuratura, a modelat o atmosferă în care un număr tulburător de profesioniști din domeniul criminalisticii au abandonat aproape complet obiectivitatea și au devenit complet părtași la obiectivele, scopurile și filosofiile acuzării.

Observatorul științific este, de asemenea, în mod inerent imperfect. Acest lucru provine din faptul că formele subtile de părtinire, fie că sunt conștiente sau inconștiente, pot contamina cu ușurință demersurile lor aparent obiective.

Efectele observatorului sunt prezente atunci când rezultatele unei examinări medico-legale sunt distorsionate de contextul și starea mentală a examinatorului medico-legal, pentru că include așteptările și dorințele subconștiente ale examinatorului.

O îmbrățișare deplină a metodei științifice este primul dintr-o serie de pași care pot atenua efectele chiar și ale celor mai omniprezente forme de părtinire.


Dorin DumitranComments


bottom of page