top of page

INCEST: TATĂ-FIICĂ_Partea 1


motto:Lăsăm deoparte psihopatologiile vetero- (și nou-) testamentare individuale și de grup...

Lucrarea COGNITIVE STYLE OF INCESTUOUS FATHERS by SUSAN RHODE BENNETT are 242 de pagini. O puteți traduce în integralitatea ei, de aici: https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/16791?show=full

"M-am oprit la ea din considerente care țin de alegerea personală și care, prin conținutul lucrării, doctoranda convinge că a făcut o cercetare serioasă.

Tații incestuoși cu fetele lor (naturale sau nu) sunt redutabili în anchetă. Majoritatea sunt ”stânci”, dar de diferite texturi caleidoscopice.

La finalul tezei, aveți și niște chestionare care merită traduse și aplicate. Puteți să detectați ce vă trebuie pentru a culege date valide în aplicarea acestor chestionare verbale. Doctoranda nu deconspiră tot dar, dacă sunteți atenți, veți descoperi singuri ce trebuie să faceți pentru a culege date valide.

Bibliografia este generoasă, deasemenea!" - Dorin Dumitran


Drept urmare, am considerat util să traduc din lucrarea de disertație:

COGNITIVE STYLE OF INCESTUOUS FATHERS by SUSAN RHODE BENNETT,

B.A. A DISSERTATION IN PSYCHOLOGY

Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY.

"Nota mea: Nu am nicio contribuție la lucrare. Am subliniat paragrafe, expresii, propoziții, termeni care nu se regăsesc neapărat în lucrare dar care mi-au reactualizat trecuturi de interacțiune cu inculpații și preferințe epistemologice personale în text." - Dorin Dumitran


”În ultimii treizeci de ani, incestul, definit ca interacțiune sexuală între membrii unei familii, a devenit una dintre cele mai frecvent raportate și discutate probleme sociale. Atunci când un adult este implicat cu un copil minor, incestul este o infracțiune care poate duce la o pedeapsă cu închisoarea de lungă durată.

S-a constatat că tații incestuoși sunt semnificativ diferiți de tații neincestuoși în ceea ce privește procesul de gândire, atribuțiile de responsabilitate, amploarea repertoriului comportamental, disponibilitatea de a exprima sentimente negative, atitudinile față de soție și istoricul abuzului sexual.

După o lungă perioadă în care relatările femeilor și copiilor despre incest au fost atribuite fanteziilor oedipiene, incestul a devenit recunoscut ca o problemă reală în societate. Inițial, pe măsură ce realitatea actelor incestuoase, în special ale incestului patern, a fost recunoscută, s-a presupus că acest lucru se putea întâmpla doar în familiile cele mai grav tulburate. Pe măsură ce recunoașterea și înțelegerea comportamentului incestuos a crescut, incestul a fost descoperit și în familii mult mai puțin tulburate decât se presupunea anterior. Ca urmare, în primul rând, în ultimele două decenii, reacția socială la incest s-a schimbat în moduri care încurajează descoperirea și a existat o creștere extraordinară a numărului de cazuri raportate.

Incestul este definit în termeni de relații de rol între adulți și copii, indiferent dacă sunt sau nu, înrudiți prin sânge. Comportamentul incestuos este definit în mod vag ca fiind orice contact fizic sexualizat sau orice altă interacțiune între figura parentală și copil, în care copilul este folosit pentru satisfacția sexuală a adultului.

Cifrele actuale indică faptul că undeva între o treime și jumătate din toate fetele au avut contact sexual cu adulți înainte de adolescență și că aproximativ 1% au avut în copilărie contacte sexuale cu tații lor (Finkelhor, 1979; Herman, 1981). Pentru băieți și bărbați sunt prezentate cifre ușor mai mici. În rândul populațiilor mai perturbate, raportările de incest sunt de obicei mult mai mari (Densen-Gerber & Benward, 1976; James & Meyerding, 1977; Miller, Moeller, Kaufman, DiVasto, Pathak & Christy, 1978). Utilizând cifrele actuale din recentul Studiu național de incidență, Finkelhor și Hotaling (1984) au estimat, în mod prudent, că între 150.000 și 200.000 de cazuri noi de abuz sexual asupra copiilor de către membri ai familiei și alți îngrijitori au loc în fiecare an, dintre care 44.200 sunt raportate profesioniștilor.

Impactul incestului asupra victimei este adesea grav. De exemplu, Bagley și McDonald (1984) au constatat că abuzul sexual asupra copilului a explicat mai multe modificări în funcționarea adultă decât abuzul fizic și neglijarea sau separarea de mamă. Sedney și Brooks (1984) raportează că riscul pe termen lung este mai mare în cazul în care abuzul are loc în familie. Pe termen scurt implică, de obicei, reacții emoționale și restricții comportamentale ocazionale prin utilizarea forței de către agresor; efectele pe termen lung includ suferința emoțională și manifestări comportamentale ale suferinței, cum ar fi comportamentul antisocial și autodistructiv, dificultăți în asumarea rolurilor de soț/părinte adult și disfuncții sexuale (Vander Mey & Neff, 1982). Herman (1981) trece în revistă studiile care discută experiențele pozitive pentru victime. Herman subliniază faptul că majoritatea covârșitoare a victimelor sunt tulburate de incest și că eforturile de a găsi persoane pentru care incestul a fost pozitiv au localizat autorii, dar puține victime.


Deficiențe cognitive și tulburări de gândire.

Anterior, se presupunea că bărbații care participau la astfel de acte trebuie să fie extrem de afectați într-un mod fundamental care ar putea explica faptul că au încălcat un tabu strict pe care alți bărbați nu și l-ar putea imagina încălcat. Pe măsură ce s-au făcut mai multe cercetări cu familii incestuoase, această percepție a fost desființată.

Studiul de față va arăta că, doar o mică parte din bărbații cuprinși în eșantioanele experimental și de control, se dovedesc a fi grav handicapați din punct de vedere cognitiv, incapabili de a avea comportamente de îngrijire sau incapabili în mod cronic de a-și controla comportamentul. Caracteristicile personale care îi permit unui bărbat să acționeze în urma impulsurilor incestuoase s-au dovedit mai subtile și mai evazive decât se aștepta.

Capacitatea intelectuală sub medie nu este un factor care contribuie la incest. Cele mai multe grupuri de tați incestuoși s-au dovedit a avea o inteligență cel puțin medie (Cavallin, 1966; Lukianowicz, 1972; Maisch, 1968/1972; Forward & Buck, 1978; Meiselman, 1981). Unele grupuri s-au dovedit a fi mai inteligenți decât media (bărbați din clasa de mijloc- Weiner, 1962, tații de fete sub 12 ani- Gebhard, Gagnon, Pomeroy și Christenson, 1965). Bărbații cu deficiențe mintale reprezintă de obicei mai puțin de 5% din toate cazurile (Gebhard e^ al., 1965; Justice & Justice, 1979; Maisch, 1968/1972; Meiselman, 1981). Chiar și tații cu deficiențe mintale au fost găsiți conștienți de faptul că incestul este un comportament dezaprobat din punct de vedere social (Kubo, 1959, citat în Meiselman, 1981; Gebhard și colab, 1965).

Nici psihoza nu este o problemă frecventă în rândul taților incestuoși. În mod obișnuit, se constată că mai puțin de 5% dintre tații incestuoși sunt psihotici sau au un istoric de psihoză/episoade psihotice înainte de infracțiune (Weiner, 1962; Gebhard et^al., 1965; Cavallin, 1966; Lustig, Dresser, Spellman, & Murray, 1966; Lukianowicz, 1972; Justice & Justice, 1979; Meiselman, 1981), deși câteva studii au constatat un procent mai mare (Weiner, 1964; Medlicott, 1967; Magal & Winnick, 1968). Unii cercetători au raportat că bărbații au devenit psihotici după arestare sau încarcerare (Weiner, 1962; Weinberg, 1966; Cavallin, 1966; Lukianowicz, 1972; Meiselman, 1981), dar chiar și aceste incidente sunt puține la număr. Antecedente anterioare de diagnosticare a unei boli mintale sau de tratament pentru boli mintale sunt puțin frecvente în rândul taților incestuoși (Gebhard et^ al., 1965; Herman, 1981).

O categorie de gândire tulbure apare însă, cu o anumită frecvență, în rândul taților incestuoși: gândirea paranoică.

Atunci când este evaluată funcționarea psihologică, cel mai des invocată este un fel de tulburare de personalitate compatibilă cu gândirea paranoică (de exemplu, Weiner, 1962; Panton, 1979). Eticheta de paranoic, așa cum este folosită aici, se referă la un spectru larg de atitudini și comportamente introvertite, suspicioase și apărări intelectualizate pe o plajă largă de funcționare. Tații incestuoși sunt descriși ca fiind precauți, suspicioși și ostili și care folosesc apărări intelectuale precum proiecția și raționalizarea. Rareori simptomatologia include deliruri sau alte simptome psihotice. Bărbații incestuoși prezintă aproape întotdeauna dovezi de bună testare a realității, deși gândirea lor este dezorganizată în alte moduri.


Psihopatia.

O altă ipoteză, mai frecvent susținută decât cea referitoare la psihoză, este aceea că tații incestuoși pot fi psihopați. Acesta este un termen foarte alunecos, care se aplică unei mari varietăți de persoane. Aplicat în mod strict, se referă la persoanele care, în mod caracteristic, nu țin cont de interesele și preocupările altor persoane și care încalcă în mod repetat normele sociale manifestând vinovăție și atașament emoțional minime. Cu toate acestea, în literatura despre incest, termenul de psihopat a fost folosit pentru a indica bărbații care dau dovadă de insensibilitate, iresponsabilitate, ostilitate sau comportament nesăbuit, inclusiv pentru mulți alții care nu se încadrează în această definiție mai strictă.

Trecând în revistă literatura de specialitate despre psihopatie, Maisch (1968/1972) a concluzionat că psihopatul era "un termen folosit în mod curent pentru abuz,... pe cât de inexact, pe atât de vag" și, prin urmare, nefolositor în înțelegerea incestului. Meiselman (1981) a considerat că termenul este util atunci când este limitat la persoanele care au un istoric de comportament antisocial, altul decât incestul și care manifestă niveluri minime de vinovăție și anxietate în legătură cu comportamentul lor greșit (pagina 95). Multe studii au descris bărbați care îndeplinesc condiții destul de specifice și bine definite pentru eticheta de psihopat, Weinberg (1966) și Justice&Justice (1979) care practică fără discernământ promiscuitatea, subgrupuri psihopatice de tați incestuoși care minimalizau și neglijau obligațiile sociale, fără a forma legături emoționale nici măcar cu fiicele implicate în incest. Aceștia erau antisociali în multe feluri, uneori incluzând violența, criminalitatea, brutalitatea și prostituția fiicelor lor. Sexualitatea le-a preocupat o mare parte din energie, servind la exprimarea ostilității și/sau la furnizarea de excitare și gratificare fizică. Fiicele erau alese pentru incest din cauza disponibilității, uneori în același timp cu alți parteneri sexuali. Alți cercetători, în special cei care au studiat eșantioane din clasa de mijloc, nu au găsit bărbați care să se încadreze în această etichetă (Weiner, 1962; Lustig ^ a l, 1966; Cavallin, 1966; Forward & Buck, 1978). Astfel, se poate concluziona cu siguranță că un procent mic de bărbați care își abuzează sexual fiicele ar putea fi clasificați cu exactitate ca psihopați, din cauză că acest termen nu se potrivește cu marea majoritate a taților incestuoși.


Comportamente legate de psihopatie.

Dincolo de examinarea categoriei specifice de diagnostic, este util să analizăm comportamentele și caracteristicile de personalitate asociate, cu o aplicare mai lejeră a etichetei de psihopatie. O ipoteză plauzibilă este aceea că tații incestuoși prezintă un anumit grad de disponibilitate de a-i exploata pe alții și de a încălca normele sociale, impulsivitate și/sau de dificultăți în formarea atașamentelor emoționale, dar asta nu înseamnă că aceștia îndeplinesc toate criteriile pentru eticheta de psihopat. Evaluarea istoriei lor profesionale, sociale, penale și familiale poate oferi informații mult mai utile despre acest lucru.

Studiile asupra taților incestuoși care utilizează Inventarul multifazic de personalitate Minnesota (MMPI) susțin această ipoteză. Studiile MMPI au constatat la scala 4, deviația psihopatică, este cea care a fost în mod constant ridicată (Panton, 1979; Kirkland & Bauer, 1982). Această scală reflectă ostilitatea și resentimentele, judecata slabă, insensibilitatea la consecințele comportamentului, impulsivitatea, problemele cu familia și autoritatea. Toate acestea sunt caracteristice persoanelor cărora li se pune un diagnostic de psihopat, deși nu toate persoanele care ridică scala 4 sunt diagnosticate astfel.

În cazul familiilor incestuoase au fost adesea raportate istorii de angajare instabile și venituri familiale scăzute (Kaufman, Peck & Tagiuri, 1954; Weinberg, 1966; Lukianowicz, 1972).

Finkelhor (1984) susține că tații incestuoși provin din toate straturile societății, riscul fiind ceva mai mare în familiile din clasele inferioare, unde problemele sunt mai acute și riscul este mai mare. Procentul ridicat de bărbați din grupurile socio-economice inferioare din literatura de specialitate reflectă faptul că majoritatea studiilor și-au extras eșantioanele din baze care maximizează probabilitatea de a include persoane mai sărace și mai puțin sofisticate. Mulți tați incestuoși se descurcă destul de bine în domeniul profesional și asigură venituri stabile și adecvate din punct de vedere material pentru familiile lor pe o perioadă lungă de timp. Prin urmare, lipsa de control al impulsurilor evidentă în incidentele de molestare sexuală nu este o caracteristică care se transpune în mod necesar și direct în alte situații, cum ar fi ocuparea unui loc de muncă. Această concluzie este susținută și de faptul că tații incestuoși nu reprezintă un grup criminal deosebit. Puțini incestuoși au mai multe condamnări anterioare și aproape niciunul nu este în mod constant criminal (Gebhard £t al., 1965; Weinberg, 1966; Lustig ejt al., 1966; Maisch, 1968/1972; Lukianowicz, 1972; Meiselman, 1981). Arestările și condamnările anterioare sunt, de obicei, pentru tulburări minore și delicte minore (de exemplu, tulburarea ordinii publice sau beție) și aproape niciodată pentru vreo infracțiune gravă sau repetată (Gebhard e^ al., 1965; Maisch, 1968/1972; Meiselman, 1981). Violența domestică se pare însă că este o chestiune diferită: mult mai mulți tați incestuoși sunt abuzivi și violenți în familie decât cei care sunt criminali în alte privințe. Jumătate din tații incestuoși descriși astfel (Herman, 1981) de către fiicele lor erau violenți în mod obișnuit, deși violența nu necesita niciodată spitalizare sau intervenție ambulatorie. Cifrele lui Herman sunt cu atât mai izbitoare cu cât bărbații pe care i-a descris sunt oameni de afaceri de succes, profesioniști și meseriași calificați. Studiul lui Herman concluzionează că tații incestuoși sunt mai degrabă dependenți decât violenți, deoarece violența este conținută în cadrul familiei și nu este arătată celorlalți din exteriorul familiei.


Consumul de droguri.

O ipoteză conexă sugerează că tații sunt grav afectați de consumul excesiv de alcool sau alte droguri și de aceea își molestează copiii, pierzând controlul impulsurilor. Inițial, aceasta pare a fi o ipoteză plauzibilă. S-a constatat că un număr substanțial de tați incestuoși fac abuz de alcool. Proporția în diverse eșantioane variază de la 15% (Lukianowicz, 1972) la 73% (Kaufman, Peck & Tagiuri, 1954), deși, de obicei, mai puțin de jumătate dintre tații din orice eșantion dat, sunt clasificați ca alcoolici (Gebhard e_tal., 1965; Cavallin, 1966; Lukianowicz, 1972; Maisch, 1968/1972; Meiselman, 1981). Detaliile privind consumul de alcool din studiul Kinsey (Gebhard et al., 1965) oferă o imagine diferită atunci când sunt examinate în detaliu. Aceștia au constatat că mai puțin de 25% dintre tații incestuoși au băut zilnic în așa măsură încât adaptarea socială și profesională să fi fost serios afectată. Clinicienii care lucrează cu agresorii alcoolici și care comit incest se grăbesc să remarce faptul că majoritatea alcoolicilor probabil că nu își molestează fiicele, astfel că abuzul de alcool nu este o explicație foarte utilă pentru comportamentul incestuos.


Sexualitate.

Un ultim set de ipoteze care utilizează devianța extremă ca explicație pentru incest a implicat sexualitatea. Finkelhor (1981a, 1984) susține că interesul sexual conștient pentru copil este o componentă a tuturor incesturilor, deși subliniază că niciun studiu empiric nu a investigat serios această ipoteză. Investigatorii care gândesc în această direcție au promovat ideea că tații incestuoși pot fi neobișnuit de interesați de copii, ca parteneri sexuali (pedofili). Această ipoteză a fost demontată în mod constant. Studiile asupra taților incestuoși găsesc în mod constant puțini pedofili, dacă nu chiar niciunul, printre subiecții lor (Gebhard et al., 1965; Maisch, 1968/1972; Meiselman, 1981). Gebhard au constatat, de asemenea, că foarte puțini infractori incestuoși au fost condamnați pentru alte infracțiuni sexuale în plus față de incest, mai ales dacă prima condamnare a fost pentru incest.

Există îndoieli cu privire la măsura în care excitația sexuală a infractorilor incestuoși față de copii se abate de la tiparele obișnuite de excitație sexuală masculină. Unele studii afirmă că interesul sexual al taților incestuoși față de copii nu este diferit de cel al bărbaților care nu au comis infracțiuni sexuale. Excitația sexuală față de copii nu pare să fie în sine un răspuns deviant. Freund, McKnight, Langevin și Cibiri (1972), de exemplu, au constatat că voluntarii de sex masculin cu preferințe sexuale nedeviante au devenit excitați sexual în timp ce vizionau diapozitive cu copii de sex feminin.

Nu este clar dacă infractorii incestului experimentează o excitare sexuală mai mare față de copii decât bărbații normali. Quinsey, Chaplin și Carrigan (1979) au constatat că molestatorii de copii au experimentat mai multă excitare sexuală adecvată vârstei decât molestatori de copii neincestuoși. Cu toate acestea, Finkelhor (1984) citează alte studii în care tații incestuoși au avut modele de excitare sexuală mai deviante decât eșantioanele de control normale. Finkelhor concluzionează că "există date experimentale bune, folosind măsurători fiziologice, care arată că pedofilii, inclusiv cei care comit incest, prezintă niveluri neobișnuite de excitare sexuală față de copii" (pagina 39).

Nu s-a demonstrat că "hipersexualitatea" caracterizează tații incestuoși în ansamblu, dar unii cercetători au raportat subgrupuri de tați incestuoși care erau neobișnuit de activi din punct de vedere sexual, neobișnuit de interesați de chestiuni sexuale sau "relaxați" în gestionarea chestiunilor legate de sex (nuditate, îmbăiere) în cadrul familiei (Weiner, 1962; Gebhard et^ al., 1965; Lukianowicz, 1972; Justice & Justice, 1979; Meiselman, 1981). În mod similar, valorile sexuale conservatoare și frecvența mai mică a activității sexuale par să caracterizeze pe unii, dar nu pe majoritatea taților incestuoși (Gebhard et al., 1965; Maisch, 1968/1972; Meiselman, 1981). Gebhard&al, au descoperit o varietate extinsă în sexualitatea bărbaților incestuoși, pornind de la bărbați care erau "pansexuali promiscui" sau "excesiv de preocupați de sex", la bărbați a căror activitate sexuală era în mare parte limitată la sexul marital tradițional la frecvențe relativ scăzute. În general, tații incestuoși au fost destul de asemănători cu grupul de control non-criminal.

Wallace (1976, 1981) și Prescott (1977) au demonstrat că privarea de atingere este caracteristică părinților abuzivi și că lipsa de contact fizic în copilărie și de experiențe sexuale adecvate în adolescență, sunt legate de violență și de abuzul asupra copiilor. Sexul poate oferi contactul fizic necesar experiențelor de atingere necesare pentru tații incestuoși și pe care aceștia nu au învățat să le obțină prin alte atingeri fizice afective.

Groth (1979) a observat că activitatea sexuală are o semnificație importantă pentru violatori ca simbol al puterii, al iubirii și afecțiunii, al virilității, al înjosirii femeii sau ca panaceu. Calitatea vieții poate fi reprezentată pentru unii bărbați prin faptul că sunt sau nu capabili să comande sexul în anumite moduri. De asemenea, sexul poate fi folosit pentru distracție și pentru răzbunare împotriva altei persoane, cum ar fi soția. Multe dintre aceste interpretări ating aspecte importante pentru tații incestuoși.

Finkelhor (1984) trece în revistă mai multe studii care prezintă alte ipoteze despre modul în care experiențele sexuale cu copiii devin convingătoare pentru agresorii de copii. Unii molestatori de copii au avut experiențe critice de împlinire sexuală sau frustrare, în special în timpul copilăriei, care au condus la modele speciale de interes sexual. Victimizarea traumatică poate fi repetată de victimă ca adult, în rolul de agresor. Fanteziile sexuale cu privire la copii, în special cele asociate cu masturbarea, pot dobândi putere emoțională și pot fi puse în practică. Etichetarea eronată a informațiilor parentale sau a sentimentelor afective ca fiind sexuale poate duce la un comportament sexual cu copiii. Acești factori au fost confirmați în studiile privind agresorii de copii și pot fi implicați, de asemenea, în incest.


Urmează Partea 2.
Comentários


bottom of page