top of page

Brent TURVEY-Criminal Profiling

PARTEA 1


Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis, Fourth Edition

Criminal Profiling: Science, Logic, And Cognition.


Preambul la traducere: Folosirea statisticii nu face ca ceva să fie științific. Utilizarea computerului nu face ca ceva să fie științific. Lucrul cu substanțe chimice nu face ca un lucru să fie științific. Utilizarea tehnologiei nu face ca ceva să fie științific. Purtarea unui halat de laborator nu face ca rezultatele cuiva să fie științifice.

(...) Acest lucru poate avea legătură cu moartea metodelor de predare socratică în multe universități sau cu creșterea numărului de instructori necalificați care predau pedant după un scenariu, mai degrabă decât folosind cunoștințele pe care le-au câștigat sau pe care le-au construit ei înșiși. Indiferent de subiect sau de motiv, studenții au fost și sunt, continuă să fie, condiționați să nu pună întrebări, să nu gândească critic și să accepte informațiile ca pe niște fapte în virtutea presupusei expertize a instructorilor lor.

Alcătuirea unui profil al personalității criminale este o colecție de deducții cu privire la calitățile persoanei responsabile de comiterea unei infracțiuni sau a unei serii de infracțiuni. Acest lucru pare elementar și așa este. Cu toate acestea, sunt necesare definiții, deoarece a existat o tendință de a trece cu vederea aspectele de bază, dar complexe, pe care le aduce acest lucru.

Haideți să le descifrăm.

O deducție este un anumit tip de concluzie bazată pe dovezi și raționamente. Aceasta este diferită de o speculație, care este o concluzie bazată pe teorie sau conjectură fără dovezi solide. Sarcina oricărui analist competent este de a se asigura că afirmațiile sale sunt ferite de speculații, în timp ce inferențele sunt bazate pe dovezi, logice și raționale.

Fără a duce lipsă de deducții bazate pe o varietate de metode, comunitatea de profiling criminalistic și literatura de specialitate pe care o generează, suferă foarte mult din cauza absenței acurateței și a înțelegerii aplicate cu privire la ce anume este o deducție și cum să faci una fără a face greșeli.

Acest capitol explică modul în care se fac inferențe valide în cadrul profilării criminale. Aceasta necesită utilizarea metodei științifice, o înțelegere aplicată a științei logicii și știința de a ști cum să știi când greșești. De asemenea, necesită o anumită înțelegere a prejudecăților.

Prejudicierea demersului (Bias).

Paul L. Kirk (1974, p. 4) scria: "Dovezile fizice nu pot fi greșite; nu pot fi sperjur; nu pot fi absente în totalitate. Numai în interpretarea lor poate exista o eroare" (italicele adăugate). Acest pasaj prezintă un interes deosebit pentru toți criminaliștii, deoarece aceștia sunt definiți de rolul lor deosebit în interpretarea probelor. Provocarea constă în faptul că o mare parte din realitățile cu care se confruntă aceștia reprezintă stimuli ambigui - probe care pot fi interpretate în mai multe moduri, în funcție de o varietate de influențe subiective. Atunci când sunt întrebați despre prejudecăți, majoritatea analiștilor, inclusiv profilerii criminaliști, susțin că sunt în întregime obiectivi atunci când își efectuează analizele sau că se străduiesc din răsputeri să fie. De asemenea, aceștia susțin cu tărie că angajatorul/agenția lor, emoțiile și convingerile lor personale nu au nicio influență asupra concluziilor lor finale.

A admite contrariul ar fi o sinucidere profesională, deoarece obiectivitatea și detașarea emoțională sunt prețuite mai presus de orice alte trăsături în cursul unei examinări medico-legale - adică una destinată, în cele din urmă- instanței. S-ar putea argumenta chiar că obiectivitatea este o trăsătură necesară și definitorie.

Având în vedere obiectivitatea declarată și necesară a analiștilor criminaliști și presupusa lor pregătire științifică, aceștia ar putea fi întrebați cum poate persista totuși părtinirea în rezultatele sau în concluziile lor. Aceasta este o întrebare perfect rezonabilă. Unii criminaliști susțin că nu este așa și că un aspect obiectiv combinat cu o pregătire științifică este suficient pentru a vindeca majoritatea, dacă nu chiar toate, relele care pot afecta examinările lor și rezultatele ulterioare. Cu toate acestea, acest lucru nu este adevărat, deoarece ignoră un principiu fundamental al psihologiei cognitive - natura omniprezentă a efectului de observator. Așa cum psihologii cognitivi au documentat, testat și ilustrat în mod repetat, "observatorul științific [este] un instrument imperfect calibrat" (Rosenthal, 1966, p. 3). Imperfecțiunile lor provin din faptul că formele subtile de prejudecată, conștiente sau inconștiente, pot contamina cu ușurință formulele lor aparent obiective.

Efectele observatorului sunt prezente atunci când rezultatele unei examinări medico-legale sunt distorsionate de contextul și starea mentală a examinatorului medico-legal prin includerea așteptărilor și dorințelor subconștiente ale examinatorului. În mod specific, această asociere a modelat o atmosferă în care un număr tulburător de profesioniști din domeniul medico-legal au abandonat aproape complet obiectivitatea și au devenit complet părtași la obiectivele, scopurile și filosofiile acuzării. Aceștia pot merge chiar atât de departe încât să considere această asociere ca fiind virtuoasă și eroică și pot crede că orice alternativă filosofică este o manifestare a ceva care este falimentar din punct de vedere moral. Atât de puternică este influența acestor asocieri dintre examinarea criminalistică a probelor și aplicarea legii, încât unii criminaliști chiar au modificat în mod deliberat probe sau au depus mărturie falsă pentru ca acuzarea să-și poată dovedi cazul. Cu toate acestea, aceste tipologii umane se află la capătul extrem al spectrului.

Este corect să spunem că majoritatea practicienilor din comunitatea criminalistică recunosc în mod obișnuit existența unor forme evidente de prejudecată conștientă. Altfel spus, aceștia recunosc și condamnă în general ignoranța criminalistică, fraudele judiciare și fabricanții de probe atunci când sunt scoase la lumină și expuse pentru a fi văzute de toți. În plus, comunitatea medico-legală pare să realizeze că, pentru a servi eficient sistemul de justiție penală, trebuie să se elimine persoanele, procedurile sau circumstanțele care pun la îndoială obiectivitatea și neutralitatea examinatorului (deși acest lucru poate fi pus sub semnul întrebării în unele cazuri specifice, atunci când structurile, în esență, eșuează în datoria lor de a reglementa calitatea de membru expert, protejând astfel examinatori inepți și lipsiți de etică). Deși comunitatea criminalistică este oarecum atentă la potențialul unor forme extreme de fraudă absolută și de părtinire evidentă, aceasta tinde să fie mai puțin capabilă să înțeleagă și să accepte că formele bine documentate de părtinire ascunsă pot afecta chiar și cele mai imparțiale examinări științifice. Acest lucru este descurajator pentru simplul motiv că prejudecățile ascunse și subconștiente reprezintă o amenințare mult mai mare pentru comunitatea criminalistică decât procentajul mic al examinatorilor criminaliști vădit părtinitori, necinstiți sau frauduloși.

Pentru a înțelege natura evazivă și totuși puternică a prejudecăților subconștiente este nevoie de o scurtă lecție de psihologie cognitivă.

Psihologia cognitivă este știința care studiază cogniția, procesele mentale despre care se crede că stau la baza comportamentului. Următorul principiu este bine stabilit în psihologia cognitivă: dorințele și așteptările unei persoane pot influența percepțiile, observațiile și interpretările evenimentelor. Cu alte cuvinte, rezultatele observațiilor depind de cel puțin două lucruri: (1) obiectul sau circumstanța care este observată și (2) starea de spirit a observatorului. Psihologii cognitivi au inventat mai mulți termeni pentru a descrie acest fenomen, inclusiv efectele observatorului, efectele de context și efectele de așteptare (Neisser, 1976; Risinger et al.2002; Rosenthal, 1966; Saks, 2003). În esență, cititorii pot considera aceste expresii interschimbabile.

Nu poate exista nicio îndoială că efectele observatorului există și influențează în mod subconștient examinatorii criminaliști. Eșecul omniprezent al comunității criminalistice de a se confrunta cu acest lucru și de a concepe măsuri de protecție spune multe despre ceea ce James Starrs (1991), profesor de criminalistică, numește "prejudecată instituțională" (p. 24):

Prejudecata instituțională în științele medico-legale se manifestă prin politicile, programele sau practicile unei agenții, o organizație sau un grup, public sau privat, sau de oricare dintre membrii personalului său, care beneficiază de sau promovează interesele unei părți într-o dispută în sala de judecată, în timp ce fie neagă, fie minimalizează interesele celeilalte părți. În prezent, profilarea criminală tinde să fie atât de puternic asociată cu eforturile de investigare ale forțelor de ordine încât nu există nicio speranță rezonabilă de soluționare în viitorul apropiat. Ce se poate realiza pe termen scurt este recunoașterea acestei forme de părtinire și adoptarea deschisă a metodelor și mecanismelor de atenuare a efectelor sale.


Știința și metoda științifică.

Aderarea strictă la metoda științifică este prima dintr-o serie de pași care pot atenua efectele chiar și ale celor mai răspândite forme de părtinire. Din nefericire, comunitatea criminalistică în ansamblul ei, profilerii, rămâne neinformată cu privire la definirea acesteia, ca să nu mai vorbim de aplicarea ei. Faigman et al. (1997, p. 47) susține: aceștia sunt mai degrabă neiertători, dar cinstiți, atunci când observă. Subiectul metodei științifice... a fost descris de nenumărate ori, într-o multitudine de lucrări pe teme multiple, de la manuale de școală primară, la tratate postuniversitare. Și totuși, ea rămâne un subiect care este străin pentru majoritatea avocaților și judecătorilor.

Thornton (1997b, p. 14) merge mai departe și îi include pe majoritatea practicienilor criminaliști în rândul celor care nu înțeleg ce este metoda științifică sau cum să o aplice corect:

Acele persoane angajate în activitatea "științifică" rareori studiază metoda științifică. Cu siguranță, cei care sunt implicați în cercetare se așteaptă ca aceștia să învețe metoda științifică undeva pe parcurs; pentru că, cea mai mare parte a oamenilor de știință nu studiază punerea în aplicare a metodei științifice.

Pe aceeași temă, el mai scrie (Thornton, 1997a, p. 485):

Mulți, poate chiar cei mai mulți dintre cercetătorii criminaliști nu sunt doar neatenți la metoda științifică, ci ignoranți... Nu cred că cercetătorilor criminaliști le lipsește inteligența pentru a o putea utiliza, ci mai degrabă că necesitatea de a face acest lucru nu a fost în general impusă asupra lor.

Chiar și în momentul în care această a patra ediție intră sub tipar, aceste idei sunt la fel de precise și utile ca întotdeauna. Dacă nu altceva, ele ne reamintesc că explicațiile de bază ale acestor subiecte sunt esențiale.

Relația dintre oamenii de știință, metoda științifică și Știință este astfel: Oamenii de știință care utilizează metoda științifică pot lucra în cadrul unei anumite discipline pentru a contribui la crearea și construirea unui corp de cunoștințeștiințifice până la punctul în care teoriile lor devin principii și disciplina ca întreg, în cele din urmă, devine o știință. Disciplina rămâne o știință prin construirea continuă a cunoștințelor științifice, care este privită mai degrabă ca un proces decât ca un rezultat.

Cunoașterea științifică este orice cunoaștere, descoperire sau conștientizare care provine din examinarea evenimentelor sau a problemelor prin prisma metodei științifice. Acumularea de cunoștințe științifice despre un anumit subiect sau disciplină conduce la dezvoltarea acesteia ca știință. Definiția clasică a unei științe, așa cum este oferită de Thornton (1997b, p. 12), este "un corp ordonat de cunoștințe cu principii clar enunțate", orientată spre realitate, cu concluzii susceptibile de a fi testate.

Aici este necesară o avertizare puternică. Utilizarea statisticii nu face ca ceva să fie științific. Folosirea computerului nu face ca ceva să fie științific. Lucrul cu substanțe chimice nu face ca un lucru să fie științific. Întrebuințarea tehnologiei nu face ca ceva să fie științific. Purtarea unui halat de laborator nu face ca rezultatele cuiva să fie științifice. Știința se regăsește în interpretările sau deducțiile făcute de către examinatorul științific. Întrebarea este următoarea: A fost folosită metoda științifică pentru a sintetiza cunoștințele de care dispunem și aceste cunoștințe au fost aplicate corect pentru a da interpretările ulterioare, cu umilința necesară? Dacă examinatorii criminaliști nu sunt științifici în metodele lor de examinare, atunci nu contează câte cărți, studii de cercetare sau pe câți colegi agreabili îi pot cita în apărarea pozițiilor lor.

Metoda științifică este o modalitate de a investiga cum sau de ce funcționează ceva sau cum s-a întâmplat ceva, prin dezvoltarea de ipoteze și prin încercările ulterioare de falsificabilitate prin teste și alte metode de verificare acceptate. Este un proces structurat conceput pentru a construi cunoștințe științifice prin intermediul răspunsurilor la întrebări specifice despre observații prin analiză atentă și gândire critică. Observațiile sunt utilizate pentru a forma ipoteze testabile și, cu o testare suficientă, ipotezele pot deveni teorii științifice. În cele din urmă, de-a lungul timpului, cu o testare precisă marcată de un eșec de falsificabilitate, teoriile științifice pot deveni principii științifice.

Metoda științifică este o abordare particulară a acumulării de cunoștințe și a rezolvării problemelor, utilizată de către oamenii de știință de orice fel.

Primul pas în metoda științifică este observația. O observație se face cu privire la un eveniment, fapt sau obiect. Această observație conduce apoi la o întrebare cu privire la eveniment, fapt sau obiect, cum ar fi: unde sau când a apărut un obiect sau cum a ajuns un obiect să posede anumite trăsături.

A doua etapă a metodei științifice constă în încercarea de a răspunde la întrebarea care a fost pusă, formulând o ipoteză, sau o estimare gândită, cu privire la răspunsul posibil. Adesea, există mai mult de un posibil răspuns, iar pentru fiecare dintre acestea trebuie elaborată și investigată o ipoteză.

Al treilea pas al metodei științifice este experimentarea. Dintre toate etapele metodei științifice, aceasta este cea care separă cercetarea științifică de celelalte. Analiștii științifici proiectează experimente menite să infirme ipotezele lor. Încă o dată: analiștii științifici proiectează experimente destinate să își infirme ipotezele, deci nu pentru a le demonstra! Cel puțin un text important din științele criminalistice oferă cititorilor capitole despre criminalitate, reconstituirea infracțiunilor și profilarea criminală și nu a reușit să sublinieze acest aspect crucial al experimentelor sau faza de "testare" în dezvoltarea teoriei. Mai degrabă, reconstrucția infracțiunilor și stabilirea profilurilor criminale sunt în mod incorect prezentate într-un mod excesiv de simplificat pentru a fi utilizate de investigatorii care caută să își demonstreze teoriile (Baker și Napier, 2003, p. 538; Miller, 2003, pp. 128-129). Aceste lucrări lasă, în mod colectiv, ușa deschisă pentru confirmarea prejudecății de... confirmare. Inferențele referitoare la acțiunile sau evenimentele legate de infracțiuni nu sunt menite să verifice, să confirme sau să dovedească teoriile de investigare. Mai degrabă, acestea sunt menite să susțină sau să infirme teoriile de investigare. Cuvintele susțin și confirmă că sunt lumi diferite. Primul sugerează asistență, iar cel de-al doilea sugerează finalitate. Această diferență poate părea semantică pentru unii, dar nu este așa.

Dacă sarcina profiler-ului criminalist ar fi doar de a lucra în vederea confirmării teoriilor de aplicare a legii, atunci nu ar avea niciun rost să efectueze o analiză aprofundată a oricărei infracțiuni sau a comportamentului aferent. Confirmarea este ușor de găsit dacă asta este ceea ce se caută - tot ce trebuie să se facă este să se ignore tot ceea ce contravine unei teorii predominante și să îmbrățișeze orice lucru care o susține chiar și de la distanță. Dar nu asta este ceea ce face ca o metodă să fie științifică. Piatra de temelie absolută a metodei științifice este falsificabilitatea.

Știința ca falsificabilitate.

Aceste considerații m-au condus în iarna lui 1919-20 la concluzii pe care le pot acum reformula în felul următor:

1. Este ușor să obținem confirmări sau verificări, pentru aproape orice teorie - dacă umblăm după confirmări.

2. Confirmările ar trebui să conteze doar dacă sunt rezultatul unor predicții riscante; adică, dacă, neiluzionați de teoria în cauză, ar fi trebuit să ne așteptăm la un eveniment care a fost incompatibil cu teoria - un eveniment care ar fi infirmat teoria.

3. Orice teorie științifică "bună" este o interdicție: Ea interzice ca anumite lucruri să se întâmple. Cu cât mai mult o teorie interzice, cu atât este mai bună.

4. O teorie care nu poate fi respinsă de niciun eveniment imaginabil este neștiințifică. Irefutabilitatea nu este o virtute a unei teorii (așa cum cred adesea oamenii), ci un viciu.

5. Orice test autentic al unei teorii este o încercare de a o falsifica sau de a o respinge. Testabilitatea este falsificabilitatea; dar există grade de testabilitate: unele teorii sunt mai ușor de testat, mai expuse la infirmare, decât altele; ele își asumă, ca să spunem așa, riscuri mai mari.

6. Dovezile de confirmare nu ar trebui să conteze decât atunci când sunt rezultatul unui test autentic al teoriei; iar acest lucru înseamnă că pot fi prezentate ca o încercare serioasă, dar nereușită, de a falsifica teoria. (În astfel de cazuri, vorbesc acum de "dovezi de coroborare").

7. Unele teorii cu adevărat testabile, atunci când se constată că sunt false, sunt în continuare susținute de admiratorii lor - de exemplu prin introducerea ad hoc a unor ipoteze auxiliare sau prin reinterpretarea ad hoc a teoriei în așa fel încât aceasta să scape de respingere. O astfel de procedură este întotdeauna posibilă, dar salvează teoria de la respingere doar cu prețul distrugerii sau cel puțin al diminuării statutului științific al acesteia. (Mai târziu, am descris o astfel de operațiune de salvare ca fiind o "întorsătură convenționalistă" sau o "stratagemă convenționalistă").

Se poate rezuma totul spunând că criteriul statutului științific al unei teorii este falsificabilitatea, sau refutabilitatea, sau testabilitatea.

- Sir Karl R. Popper (1963, pp. 33-39)

Dacă o ipoteză rămâne în picioare după ce o succesiune de teste sau experimente nu reușesc să o infirme, atunci ea poate deveni o teorie științifică, care poate fi enunțată sau prezentată cu un grad rezonabil de certitudine științifică.

Teoriile științifice care rezistă la testul timpului și al studiilor devin în cele din urmă principii științifice. Deși nu există un acord universal în ceea ce privește dacă și când o teorie științifică trece linia de demarcație pentru a deveni un principiu științific, este acceptat faptul că o teorie științifică, elaborată cu ajutorul metodei științifice, are un grad mai mare de fiabilitate și acceptare decât simpla observație, intuiție sau speculație.

În ceea ce privește profilarea criminalistică, acest lucru poate fi explicat în termeni de stabilire a trăsăturilor care sunt evidențiate ca trăsături stabile de comportament la locul faptei sau nu, spre deosebire de prezicerea sau confirmarea faptului că trăsăturile pot exista sau nu pe baza cercetărilor sau experienței subiective. Pentru a argumenta prezența anumitor caracteristici ale profilului, trebuie să se stabilească prezența sau absența anumitor comportamente relevante - nu doar să le ghicească sau să le presupună și apoi să aplice în mod arbitrar rezultatele cercetărilor care pot sau nu să se aplice în contextul unui anumit caz. Cu toate acestea, utilizarea corectă a metodei științifice este imposibilă fără gândire critică și fără știința Logicii pentru a sintetiza, interpreta și aplica acurat rezultatele.


Gândirea critică.

Problema nu este de a-l învăța pe cel care face deducții să gândească: problema este examinarea modului în care inferențele (n.tr. raționamentele) au fost făcute de altcineva și ce valoare pot avea inferențele sale pentru propriile noastre concluzii.

Există multe definiții ale termenului de gândire critică. Concepția unitară este că gândirea critică implică chestionarea ipotezelor folosind orice argumente întâlnite în orice context. Acest lucru înseamnă că trebuie să fie chestionate riguros ipotezele care stau la baza raționamentelor și opiniilor altora, precum și ale propriilor noastre opinii. Paul și Scriven (2004) oferă următoarea descriere:

Gândirea critică este procesul disciplinat din punct de vedere intelectual de conceptualizare activă și abilă, aplicând, analizând, sintetizând, sintetizând și/sau evaluând informațiile culese din date sau din date generate de observație, experiență, reflecție, raționament sau comunicare, drept ghid pentru convingeri și acțiuni.

Din păcate, majoritatea studenților și mulți dintre profesioniștii cu care se întâlnesc autorii nu au nicio idee despre ce este gândirea critică, ce presupune sau de ce este necesară. De fapt, este probabil ca majoritatea studenților care citesc acest text nu se vor fi întâlnit niciodată în mod oficial cu conceptul de gândire critică.

Acest lucru poate avea legătură cu moartea metodelor de predare socratică în multe universități sau cu creșterea numărului de instructori necalificați care predau pedant după un scenariu, mai degrabă decât folosind cunoștințele pe care le-au câștigat sau pe care le-au construit ei înșiși. Indiferent de subiect sau de motiv, studenții au fost și sunt, continuă să fie, condiționați să nu pună întrebări, să nu gândească critic și să accepte informațiile ca pe niște fapte în virtutea presupusei expertize a instructorilor lor. Această realitate este o farsă periculoasă, condusă de Ego. Așa cum spunea Popper (1960, pp. 70-71) explicând în mod convingător, "nicio autoritate nu poate stabili adevărul prin decret".Acest lucru prevede în mod explicit că punerea sub semnul întrebării a ipotezelor este un principiu de bază al oricărei discipline criminalistice. Pericolul de a nu pune la îndoială devine evident pe măsură ce continuăm să parcurgem acest text. Faptul că studenții au fost condiționați să nu ia contact cu virtuțile gândirii critice în mediul universitar este, de asemenea, ironic - cel mai mare cadou oferit unui student de către o educație care, în domeniul artelor liberale, obișnuia să fie un raționament puternic și care dezvolta abilități de gândire critică. Aceasta era concepția, în orice caz.

Pentru scopurile noastre, tragedia este agravată și mai mult, deoarece bunele abilități de gândire critică se află în centrul a ceea ce face un profiler criminalist competent. Prin urmare, înainte de a continua cu acest capitol, sau cu restul textului, trebuie să ne acordăm permisiunea de a gândi în afara granițelor pe care colegii, prietenii, părinții, instructorii și experiențele noastre le-au pus în jurul minții noastre. Noi trebuie să ne acordăm permisiunea de a pune la îndoială toate ipotezele, premisele și argumentele și să cerem o coroborare, indiferent de sursă. Trebuie să ne eliberăm de vechile obiceiuri de a ne limita la ascultare, de a lua notițe și de a accepta și să ne obișnuim să îi întrebăm pe cei care pretind că ar cunoaște lucruri - de ce?

Este necesară o scurtă trecere în revistă a gândirii critice. Așa cum este descrisă în Paul și Scriven (2004), gândirea critică poate fi văzută ca având două componente:

1. Un set de abilități pentru a procesa și genera informații și convingeri; și

2. Obișnuința, bazată pe angajamentul intelectual, de a utiliza aceste abilități pentru a ghida comportamentul.

Ea trebuie astfel pusă în contrast cu:

1. Simpla achiziție și reținere a informațiilor în mod exclusiv (deoarece implică un mod particular de a căuta și trata informațiile);

2. Simpla posesie a unui set de competențe (deoarece implică utilizarea continuă a acestora); și 3. Simpla utilizare a acestor competențe ("ca exercițiu") fără acceptarea rezultatelor lor. Gândirea critică variază în funcție de motivația care stă la baza ei. Atunci când este întemeiată pe motivații egoiste, ea se manifestă adesea prin manipularea abilă a ideilor în slujba intereselor proprii sau ale grupului de interese. Ca atare, ea este de obicei defectuoasă din punct de vedere intelectual, oricât de reușită ar fi din punct de vedere pragmatic. Atunci când se bazează pe corectitudine și integritate intelectuală, este de obicei de un ordin intelectual superior, deși este supusă acuzației de "idealism" din partea celor obișnuiți cu utilizarea sa egoistă.

În scopul examinării criminalistice (care, din nou, include profilarea criminală), aplicarea gândirii critice în munca unui dosar penal înseamnă un refuz ferm de a accepta orice dovadă sau concluzie fără dovezi suficiente. Aceasta implică determinarea atentă și deliberată a acceptării, respingerii sau a suspendării judecății cu privire la orice informație sau constatări aferente. Înseamnă colectarea sceptică a probelor, examinări sceptice și interpretarea sceptică a rezultatelor.

Aceasta presupune următoarele sarcini:

1. Evaluarea naturii și calității oricărei informații și a sursei sale.

2. Recunoașterea prejudecăților în toate formele lor, inclusiv a tuturor surselor de prejudecată.

3. Separarea faptelor de opinii.

4. Distingerea între sursele primare de informații (nealterate - direct de la sursă) și sursele secundare de informații (alterate- interpretate sau rezumate prin intermediul altcuiva).

5. Sintetizarea informațiilor.

Problema cu gândirea critică este că, în anumite circumstanțe, este mai ușor și chiar seducător să accepți ceea ce alții ne-au spus sau ne-au arătat decât să investigăm lucrurile singuri. Este posibil să existe chiar și consecințe aspre pentru că se pun la îndoială informațiile sau constatările atunci când acestea provin de la cei care se percep pe ei înșiși ca fiind superiorii noștri (sau supraveghetorii noștri). Unor oameni pur și simplu nu le place să li se pună la îndoială "faptele", iar în astfel de cazuri, profilerii pot avea o politică permanentă de evitare a criticilor. Ei nu vor să pară nepoliticoși sau să își supere beneficiarii rapoartelor lor. În realitate, faptul de a nu fi critic la toate nivelurile de examinare protejează informațiile inadecvate și concluziile ulterioare; este cel mai bun mod de a garanta rezultate nesigure. Deși acest lucru poate fi util din punct de vedere practic, facilitând lucrurile și menținând toată lumea mulțumită, el nu face ca inferențele bazate pe informații sau concluzii acceptate în mod necritic să fie mai fiabile. Examinatorii criminaliști sunt avertizați să îmbrățișeze limitările și să accepte consecințele oricărei informații luate în mod necritic atunci când își desfășoară analiza.

În sensul cel mai larg, Logica poate fi definită ca fiind procesul de argumentare sau, după cum spune Farber (1942, p. 41), "o disciplină unificată care investighează structura și validitatea cunoașterii ordonate".

Potrivit lui Bhattacharyya (1958, p. 326):

Logica este de obicei definită ca fiind știința gândirii valide. Dar cum gândirea poate însemna fie actul de gândire sau obiectul gândirii, obținem două definiții ale logicii: (1) ca Știință a actului gândirii valide și (2) a obiectelor gândirii valide.

Burch (2003, p. 1) ne oferă o definiție aplicată și identifică rolul pe care îl joacă Logica: Logica este corpul organizat de cunoștințe, sau știința care evaluează argumentele. Un argument este un grup de afirmații, a căror menire este că unele dintre ele (premisele) ar trebui să susțină, să implice, să furnizeze dovezi pentru sau să facă rezonabilă credința unei alte afirmații particulare (concluzia).

Toate aceste descrieri sunt utile, deoarece scopul final al logicii este de a analiza metodele prin care se obțin judecăți valide în orice știință sau discurs. Acest lucru se realizează prin formularea unor ipoteze generale sau legi care dictează validitatea judecăților (Farber, 1942). Dar, mai mult decât furnizarea unui cadru teoretic pentru structurarea argumentelor, principiile de bază ale logicii permit o formulare și o testare riguroasă a oricărui argument, cum ar fi trăsăturile deduse într-un profil al criminalului.

McInerney (2004) a subliniat următoarele principii de bază ale logicii:


Principiul identității. Un lucru este ceea ce este. Realitatea existentă nu este o masă omogenă, ci este compusă dintr-o varietate de indivizi. În profilarea criminalistică, acest principiu poate fi utilizat pentru a argumenta în favoarea profilării individuale a anumitor infracțiuni - adică tratarea fiecărui caz ca pe un eveniment individual, mai degrabă decât ca pe o extensie a infracțiunilor "similare".


Principiul terțiului exclus. Între ființă și neființă, nu există o stare de mijloc. Poate că cel mai bun mod de a vedea acest lucru în contextul construirii de profiluri criminale este "fie că o infracțiune (sau o acțiune) a avut loc, fie nu". Cheia pentru a stabili validitatea acestei premise constă în realizarea unei reconstituiri a infracțiunii cât mai detaliat și complet pentru a stabili exact ce a avut loc și ce nu a avut loc. Numai printr-o reconstituire criminalistică integrală și completă poate fi cunoscută și apoi măsurată adevărata natură și calitate a faptei.

Principiul rațiunii suficiente. Există un motiv suficient pentru orice. Acesta poate fi numit și principiul cauzalității. Acest principiu afirmă că orice lucru din universul cunoscut are o explicație pentru existența sa. Implicit, aici se subînțelege că nimic din universul fizic nu se explică de la sine sau nu este cauză de la sine și, poate cel mai important, că toate cauzele unui lucru trebuie să aibă o explicație care să fie realistă în cadrul structurilor de cunoaștere acceptate. Farber (1942) sugerează: cunoașterea în sensul său primar înseamnă cunoaștere adevărată, în sensul că este conformă cu faptelestabilite ale realității. Pe scurt, orice argument prezentat nu trebuie să fie senzațional sau să se bazeze pe explicații fenomenologice pentru cauza sau existența sa. În ceea ce privește crearea de profiluri criminale, acest lucru barează examinatorului posibilitatea de a presupune fapte în analize sau de a folosi marțieni, OZN-uri sau Bigfoot pentru a explica evenimentele. De asemenea, aceasta impune ca profilerii să stabilească atent comportamentul pe care intenționează să îl profileze.


Dorin DumitranComments


bottom of page