top of page

Memoria vocilor_Partea 2


B. MEMORIA PENTRU CONVERSAȚII

 

Până acum în acest capitol, accentul nostru s-a pus pe capacitatea unui martor auditiv de a descrie sau identifica vocea unui anumit vorbitor. Deseori, însă, sistemul de justiție apelează la martori auditivi dintr-un alt motiv: să audă de la ei ce își amintesc în timpul unui eveniment-cheie. Acest tip de amintire este relevantă pentru litigiile civile („Ce s-a spus la întâlnirea de afaceri?”). Memoria pentru mesajele vorbite sunt, de asemenea, relevante pentru multe cazuri penale. În unele cazuri, problema intenției este centrală (imaginați-vă un martor care depune mărturie că a auzit-o pe inculpată spunând „Hai să-l ucidem”). În alte cazuri, există acuzații de conspirație (și deci un martor s-ar putea să-și amintească conversații de planificare a crimei). În alte cazuri, infracțiunea în sine este verbală (gândiți-vă la acuzațiile de hărțuire, abuz sau amenințare) și cuvintele o dată emise pot oferi informații cheie despre aceste puncte. Și, încă un exemplu, anchetele penale sunt adesea modelate de „mărturisiri din auzite” —inclusiv cazuri în care un ”sifon” din închisoare raportează că un alt deținut s-a lăudat cu o crimă (cf. Neuschatz, Lawson, Swanner, Meissner și Neuschatz, 2008; Swanner & Beike, 2010).

În unele cazuri, martorii auditivi oferă informații dacă o conversație a avut loc. („Te-a avertizat medicul despre efectele secundare ale unei proceduri?”). Uneori, cuvintele exacte sunt cruciale. („A spus „am făcut-o” sau „noi am făcut-o”)?”) În alte cazuri, ceea ce contează este secvența („A menționat arma înainte să o faci tu sau doar după?"). În alte cazuri, ceea ce contează este cine au fost participanții la conversație. („George era acolo când i-ai spus asta Mariei?”). În mod clar, memoria pentru conversație este multidimensională.

Memoria pentru conversație este, de asemenea, crucială pentru un alt scop: știm că memoria martorului poate fi modelată de modul în care a fost interogat martorul și așa, de exemplu, jurații ar putea (și poate ar trebui) să acorde mai multă greutate declarațiilor martorilor care au fost spontane și să acorde mai puțină greutate enunțurilor sugerate de intervievator. Din acest motiv, dorim să știm cum s-a desfășurat o conversație cu martorul: Ce întrebări au fost puse? Cum au fost formulate? Au fost repetate unele întrebări? S-a dat vreun feedback? În multe investigații, singurele noastre dovezi pentru aceste puncte provin de la memoria — și, în special, memoria unui investigator despre modul în care s-a pus la îndoială un martor, sau poate amintirea unui părinte despre modul în care a interogat un copil. Putem conta pe aceste amintiri?

 

Conversație: Câteva observații inițiale

  Memoria pentru conversații este puternic modelată de două teme împletite. Putem începe cu o privire de ansamblu asupra temelor și apoi încetinim pentru a le extinde la dovezile relevante pentru fiecare.

În primul rând, în majoritatea conversațiilor, ceea ce le pasă oamenilor nu este succesiunea exactă de cuvinte. În schimb, ceea ce le pasă – și deci acordă atenție și la care se gândesc – este „conținutul propozițional” al conversației - esența subiacentă. Spus altfel, ascultătorii încearcă, în general, să discearnă mesajul pe care îl transmite un vorbitor și sunt adesea puțin interesați de modul în care mesajul a fost transmis.

Rețineți implicația imediată a acestui punct: dacă oamenii sunt concentrați pe esență, atunci este probabil să-și amintească esența și nu formularea. Prin urmare, ar trebui să ne așteptăm de la început ca oamenii să aibă dificultăți în a-și aminti modul în care enunțurile au fost formulate sau cum s-a desfășurat exact o conversație.

În al doilea rând, în aproape toate conversațiile, o cantitate imensă de informații nu este spusă, dar participanții la conversație fac lejer inferențe pentru a completa fragmentele care nu au fost exprimate deschis. Această completare este posibilă prin faptul că participanții la o conversație se bazează pe „terenul lor comun” – credințe împărtășite de indivizi în acea conversație. Când nu există un teren comun, riscul unor neînțelegeri este evident crescut.

Din nou, rețineți implicația: tocmai am spus că esența unei conversații depinde de inferențe și presupuneri. Am mai spus că oamenii tind să-și amintească esența unei conversații și nu cuvintele rostite efectiv. Punerea acestor piese împreună, ne poate face să ne așteptăm că oamenii vor estompa propozițiile care au fost de fapt exprimate și accentua pe cele care au fost doar subînțelese.

Spus altfel, oamenii își vor aminti adesea fragmente de conversație care nu au fost rostite deloc.

 

Prioritatea esenței

  Chiar acum, tu, cititorul, care te uiți la această pagină ai acordat puțină atenție tipului de font al textului sau structurii exacte a propozițiilor. În schimb, probabil că ați fost atenți la sensul pasajului și, probabil, implicațiile acestui esențial pentru munca ta.

În capitolele 2 și 3, am discutat legătura dintre atenție și memorie. În urmă cu aproape 20 de ani, Daniel Goleman a oferit un rezumat concis: „Memoria”, a scris el, „este atenția la timpul trecut” (Goleman, 1996, p. 95). Poate că Goleman a considerat această frază prea concisă, totuși, pentru că imediat a extins această idee profundă, observând că „ceea ce îți amintești acum este ceea ce tu ai observat înainte.”

Având în vedere aceste puncte, ce vă veți aminti despre acest pasaj dacă vă interogați, să zicem, peste o zi sau chiar peste 10 minute? Predicția trebuie să fie aceea că nu vă veți aminti fontul sau fraza pentru că acestea nu v-au prins atenţia.

 

Memorie pentru redactare

  Există o mulțime de dovezi care confirmă predicțiile tocmai făcute.

Ca o ilustrare a modelului de date, luați în considerare un studiu timpuriu al lui Sachs (1967).

Participanții la studiu au auzit un pasaj verbal format din 24 de propoziții. În diferite puncte, pasajul a fost întrerupt și participanților li s-a prezentat o propoziție de testare. Sarcina a fost să decidă dacă această propoziție test era identică cu una dintre propozițiile care tocmai se întâlniseră în pasaj.

Uneori, afirmația de probă ajungea imediat după ce afirmația țintă era prezentată, astfel încât intervalul de retenție să fie efectiv zero. În această condiție, performanța a fost excelentă, iar participanții la studiu au detectat cu ușurință orice modificări ale propoziției țintă. Totuși, rezultatul a fost diferit, când doar 80 de silabe din materialul nou au intervenit între țintă și test - o întârziere de aproximativ 27 de secunde.

În această situație, participanții au fost din nou exacți (aproximativ 80% corect) în detectarea de modificări care au modificat sensul propoziției țintă. Cu toate acestea, chiar și cu această scurtă întârziere, participanții nu au avut nicio idee în detectarea modificărilor în forma unei propoziții, cu un nivel de precizie de 50%.

Rezultate similare au fost obținute cu participanții care aud propoziții izolate mai degrabă decât un discurs conectat și cu participanții citind propoziții mai degrabă decât auzindu-le. Performanța rămâne slabă chiar dacă participanții sunt avertizați în mod explicit despre natura testului de memorie. În aproape toate studiile, oamenii în general au dificultăți imense în a-și aminti formularea exactă.

 

Memorie pentru” scăpări”

Oamenii sunt destul de buni să-și amintească esența verbală așa cum au înțeles-o. Rezultatele arată că pașii care îmbunătățesc înțelegerea duc în mod obișnuit la o memorie mai bună. Alte dovezi provin din studii care evaluează înțelegerea, date prin care se arată în mod obișnuit că nivelurile mai profunde de înțelegere, evaluate imediat după o întâlnire cu material verbal, sunt predictive pentru o memorie mai bună. În schimb, dacă cineva înțelege greșit o intrare verbală (inclusiv o conversație), sau dacă contribuția nu este în concordanță cu înțelegerea mai largă a persoanei despre lume, acești factori pot duce la o distorsiune a memoriei — una care aduce memoria în alinierea cu convingerile persoanei, cu prețul acurateței memoriei (de exemplu, Davis și Friedman, 2007). Ca un punct conex, dacă persoana înțelege unele aspecte ale materialului, dar nu altele, rezultatele arată în mod constant că memoria va fi mai precisă pentru elementele care sunt înțelese, în comparație cu acele elemente care au fost (pentru acea persoană) nefamiliare, neclare sau opace (pentru date clasice, vezi Bartlett, 1932).

Legat de toate aceste puncte, memoria pentru materialul verbal și pentru conversații în special — este îmbunătățită dacă persoana este într-un fel implicată cu materialul — (cum este și cazul unei conversații), nu doar un pasiv ascultător (de exemplu, Hammersley & Read, 1985). Probabil, asta se datorează implicării care cere ca persoana să se concentreze asupra subiectului, să țină pasul și, într-o oarecare măsură, să anticipeze conversația — considerații care vor promova atenția, înțelegerea și deci memoria.

 

Când își amintesc oamenii de cuvintele textuale?

Am indicat deja, însă, că vor exista excepții sistematice de la considerațiile tocmai făcute. Mai exact, oamenii ar trebui să-și amintească conținutul textual (și nu doar esențial) dacă formularea specifică le-a atras atenția - dacă, de exemplu, formularea a făcut afirmația vizibil nepoliticoasă sau deosebit de elocventă.

Mai multe studii confirmă aceste afirmații (de exemplu, Keenan, MacWhinney și Mayhew, 1977; Kintsch & Bates, 1977; Murphy & Shapiro, 1994). Într-un studiu, de exemplu, cercetătorii au înregistrat audio un seminar academic (Keenan et al., 1977). Mai târziu, participanții la acel seminar au fost testați pentru a vedea cât de bine își aminteau de propozițiile pronunțate efectiv. Pentru majoritatea propozițiilor, datele au arătat până acum un model familiar: participanții au respins propozițiile de test (considerându-le necunoscute) fiind în contradicţie cu esenţa discuţiei din seminar. Cu toate acestea, participanții păreau să nu-și amintească exact acest subiect „ambalat” și, prin urmare, nu au putut face distincția între propozițiile de testare identice cu cele rostite în seminar și propozițiile de testare care erau parafrazări plauzibile ale celor rostite.

 

Dincolo de informațiile date

Am menționat mai devreme că o mare parte de informații nu sunt spuse într-o conversație și că participanții la conversație se bazează pe „terenul lor comun” pentru a umple aceste fragmente nerostite. Această completare are loc de fapt la mai multe niveluri, inclusiv un proces constructiv care schimbă nu doar înțelegerea de către cineva a conversației, ci și percepția lor asupra sunetelor discursului în sine. Astfel, într-un studiul timpuriu, cercetătorii au înregistrat o serie de conversații care apar în mod natural și, din aceste înregistrări, au desprins cuvinte individuale. Aceste cuvinte au fost prezentate izolat, participanților la cercetare. Fără context, participanții au putut identifica doar jumătate din cuvinte. Dacă se restaurează la contextul lor original, identificarea cuvintelor este aproape perfectă (Pollack și Pickett, 1964).

În alte cazuri, completarea ascultătorilor (sau a cititorilor) oferă „lipiciul” narativ care ține împreună o conversație sau o narațiune. Ca o ilustrare simplă, luați în considerare o scurtă poveste (adaptată din Charniak, 1972):

 

Betsy a vrut să-i aducă un cadou lui Jacob. Ea și-a scuturat pușculița. Nu scotea niciun sunet.

S-a dus să-și caute mama.

 

Această poveste din patru propoziții este ușor de înțeles, dar numai pentru că oferiți bucăți de fundal importante. De exemplu, nu suntem deloc nedumeriți de ce era Betsy interesată de pușculița ei dar așa am înțeles cu ușurință de ce prima propoziție a poveștii a dus în mod natural la a doua.

În exemplul Betsy și Jacob, contribuția noastră implică un nivel de cunoștințe scăzut. Dar acum luați în considerare acest exemplu (după Pinker, 1994, pp. 146–147):

 

Femeia către bărbat: Te părăsesc.

Barbatul: Cine este el?

 

Aici, înțelegeți schimbul prin cunoștințele dvs. despre vicisitudinile romantismului, permițându-vă să completați cu ușurință scenariul de telenovelă relevant.

Exemple ca acestea fac ușor să vedeți cât de des oferă ascultătorii (și cititorii) informații de fundal, permițându-le să audă mai mult într-o intrare verbală (adică, să identifice cuvintele), să dea sens inputului (ca în povestea Betsy și Jacob) și pentru a susține concluzii suplimentare din intrare (ca în secvența „Te las”).

Aceste puncte sunt cruciale atunci când ne întrebăm cum și cât de bine înțeleg oamenii inputurile verbale. Aceleași puncte sunt cruciale atunci când întrebăm cum își amintesc oamenii intrările verbale.

 

Riscul audierii greșite

Cele mai multe conversații merg fără probleme, participanții putând să se înțeleagă cu ușurință. Uneori, însă, lucrurile merg prost, iar oamenii se regăsesc cu scopuri încrucișate împreună cu partenerul lor de conversație („O, am crezut că vorbeai despre hainele lui și nu...”). Din fericire, aceste ocazii par a fi rare, dar putem preciza când acest tip de neînțelegere este mai probabil și când mai puțin?

Riscul de neînțelegere va crește în mod evident dacă informațiile actuale despre stimul sunt sărace sau distorsionate. Această setare ar fi una în care ești forțat să te bazezi foarte mult pe interpretare, cu riscul corespunzător de interpretare greșită.

În unele cazuri, un semnal acustic de proastă calitate este rezultatul zgomotului de fundal care maschează discursul. Sau imaginați-vă pe cineva țipând cât poate de tare. În aceea setare, volumul sunetului (și probabil emoția care a declanșat țipatul) poate tensiona musculatura care produce vorbirea, compromițând emisia. În alte cazuri, detaliile mediului fizic pot perturba producerea, transmiterea sau detectarea sunetelor de vorbire. De exemplu, am depus mărturie într-un caz în care o tânără a raportat că a fost atinsă în mod necorespunzător de un vecin. Primul raport al acestei infracțiuni a fost auzit de mama fetei când presupusa victimă i-a spus surorii sale despre atingerea pe timpul nopții, la ora băii. Cele doi surori erau în cadă; mama supraveghea baia, dar era ocupată cu ale ei activități (și privirea departe de cadă) în timp ce copiii făceau baie.

Observați, mai întâi, că mama nu a participat la conversația fetelor, fiind doar un martor al conversației. După cum am menționat mai devreme, la acest punct propriile sale activități creează un risc de neînțelegere. În al doilea rând, mama a fost atentă la propriile ei preocupări și doar asculta ocazional conversația fetei. Acest factor — mama acordând conversației doar o parte din atenția ei — crește riscul unei percepții greșite (Davis & Friedman, 2007). În al treilea rând, luați în considerare faptul că era vremea băii: apa curgea în cadă, iar copiii se mișcau în cadă. Acestea sunt surse importante de zgomot, mascând discursul semnal în sine și forțând orice ascultător să se bazeze mai puțin pe această intrare acustică și mai mult pe deducere. (Cercetătorii s-ar referi la zgomot în acest cadru drept „zgomot alb”, termen care indică faptul că zgomotul conține un amestec de frecvențe diferite; zgomot alb este deosebit de eficient în mascarea altor zgomote din mediul înconjurător.) În al patrulea rând, luați în considerare proprietățile acustice ale unei băi obișnuite: camera este plină cu mari suprafețe plate și lucioase — gresie, oglinzi, podele goale și pereți. Aceste suprafețe își fac bine sarcina de a reflecta undele sonore. Aceste reflecții pot face ca vocea cuiva să sune mai bogat și mai plin; acest punct face parte din motivul pentru care fiecare dintre noi consideră că are o voce minunată atunci când cântăm la duș, dar subminează și claritatea semnalului acustic, din nou cerând mai multe inferențe (pentru a completa ceea ce nu a fost auzit) și astfel crește riscul auzului greșit.

În cele din urmă, rețineți că mama nu privea către copii când ea (se pare) a auzit dezvăluirea inițială. S-ar putea crede că acest lucru este irelevant, în măsura în care întrucât „auzul” este o activitate care depinde de urechi, nu de ochi. Cu toate acestea, percepția obișnuită a vorbirii este puternică influențat de indicii vizuale: oamenii completează în mod obișnuit ceea ce aud cu informații culese din vederea feței vorbitorului; această intrare vizuală este deosebit de importantă dacă vorbirea este greu de auzit (cum probabil a fost în acest scenariu de baie). Intrarea vizuală devine, de asemenea, mai importantă dacă discursul este greu de înțeles, așa cum ar fi dacă discursul conține enunțuri care sunt derutante sau pur și simplu neașteptate (Reisberg, McLean și Goldstein, 1987).

 

Importanța terenului comun

Secțiunea anterioară s-a concentrat pe cadrul fizic în care se desfășoară o conversație. Totuși, la fel de important este și contextul psihologic și – poate în mod surprinzător – neînțelegerile sunt mai probabile dacă vorbitorul și ascultătorul aduc ipoteze și fundal diferite în conversație – adică dacă nu împărtășesc un teren comun (Clark, 1996; Holtgraves, 2002).

Întrebări despre terenul comun – și, în special, dacă este un teren comun împărtășit într-o anumită conversație — trebuie abordate de la caz la caz. Chiar și așa, o pereche de ilustrații poate fi de ajutor.

Neînțelegerea într-o conversație – și, în consecință, erori în memorie – apare mai ales când participanții la conversație diferă în ceea ce privește mediul lor social și educațional și în rolurile lor profesionale. Am fost consultat într-un caz, de exemplu, în care un medic a insistat că i-a spus unui pacient să revină la el dacă un anumit simptom persistă. Pacientul a insistat că conversația nu a avut loc niciodată și, desigur, simptomul se agravase, ducând la acuzații și litigii.

În această situație, există preocupări evidente cu privire la un punct de vedere comun (Davis și Friedman, 2007; DiMatteo, 1985; Schneider, 1998). Ca un punct inițial, cerințele pragmatice ale practicii medicale încurajează adesea medicii să fie succinți cu pacienții și neconducând la conversații care pot fi eliptice și, prin urmare, au nevoie de inferențe extrase dintr-un teren comun așteptat. În plus, medicii și pacienții pot folosi termeni diferiți pentru simptome și, de asemenea, termeni diferiți pentru descrierea calităților subiective (de exemplu, ce înseamnă „moderat dureros”?). Poate acest lucru poate fi evident pentru un medic, poate să nu fie evident pentru pacient și invers. Pentru toate aceste motive, riscul de neînțelegere în aceste conversații este substanțial, iar riscul de eroare de memorie fie a medicului, fie a pacientului va fi mare.

Preocupările legate de terenul comun sunt, de asemenea, proeminente dacă participanții la conversație au opinii diferite despre natura conversației lor. Luați în considerare, de exemplu, „conversația” care are loc între un anchetator de poliție și un suspect cu prilejul interogatoriului. Instanțele sunt clare, desigur, că declarația unui suspect nu va fi admisă dacă anchetatorul face promisiuni sau amenințări explicite în timpul audierii. Anchetatorii au grijă, așadar, să nu facă promisiuni sau amenințări. Cu toate acestea, anchetatorii pot (și adesea fac) fac promisiuni sau recurg la amenințări.

Perspectiva investigatorului pune accent pe cuvintele specifice rostite efectiv (cuvinte care nu conțin o promisiune sau amenințare explicită). Suspectul, pe de altă parte, este probabil să adopte o perspectivă sensibilă în majoritatea situațiilor - una care se concentrează pe esența schimbului, cu o atenție minimă asupra modului în care este esența respectivă exprimată. Suspectul, cu alte cuvinte, „aude” promisiunea (sugerată) și amenințarea, chiar dacă anchetatorul nu a rostit nici unul.

Putem documenta această neînțelegere? Într-un studiu, Kassin și McNall (1991) au invitat participanții să citească stenogramele interogatoriilor penale. Mai târziu, participanților li s-a cerut să prezică pedeapsa cu închisoarea pe care o va primi suspectul dacă ar mărturisi crima și la sentință dacă a continuat să nege acuzațiile. Rezultatele au indicat că „maximizarea” unui interogator (o tehnică de subliniere a puterii probelor şi a gravităţii infracţiunii) într-adevăr a transmis mesajul că pedeapsa ar fi aspră și, de fapt, ar transmite în esență același mesaj ca o amenințare explicită de pedeapsă. În schimb, „minimizarea” (o tehnică de menționare a factorilor de atenuare) a transmis mesajul că pedeapsa ar fi îngăduitoare și a avut același impact ca o promisiune de clemență.

  

Cine a spus ce?

Erorile discutate tocmai sunt ambele exemple de confuzie de sursă. Confuzia de sursă poate lua şi o altă formă în memorie pentru conversație: confuzie despre cine a spus ce.

Erorile din această categorie sunt ușor de demonstrat (Davis & Friedman, 2007) fiind adesea ghidate de categorii sociale. Astfel, o remarcă făcută de una dintre femeile din cameră vor fi atribuite greșit unei alte femei; un comentariu făcut de către o autoritate va fi amintit greșit ca provenind de la o altă autoritate. Aceste erori sunt ghidate și de cunoștințele anterioare: dacă știți că Matt se plânge adesea, atunci este posibil să vă amintiți (greșit) plângerea lui Al ca fiind exprimată de Matt.

Erorile legate de sursă pot include chiar și oameni care își amintesc că au introdus o idee în conversație când, în realitate, ideea a fost oferită pentru prima dată de altcineva.

Acest din urmă model este uneori denumit „plagiat inconștient” și a fost demonstrat în multe situații. Eroarea este mai probabilă, totuși, la o întârziere mai mare și dacă persoana care acum își amintește greșit a modificat sau elaborat ideea într-un fel (de ex., Brown și Murphy, 1989; Defeldre, 2005; Stark & ​​Perfect, 2006).

 

Amintește-ți cum ai interogat un martor

Mai trebuie să abordăm încă un subiect oarecum specializat: Cât de bine vă amintiți interviurile sau interogatoriile care au fost efectuate în cadrul unei investigații?

Am văzut că este relativ ușor să ghidezi un martor - punând întrebări sugestive, evidențiind anumite subiecte, oferind feedback pozitiv pentru unele răspunsuri, dar nu altele. Prin urmare, în evaluarea probelor cu martori, trebuie știi cum a fost interogat martorul. Sau, ca exemplu diferit, luați în considerare un interogatoriu care în cele din urmă atrage o mărturisire din partea suspectului. Aici, trebuie să știm dacă declarația suspectului a fost luată sub constrângere sau nu. Și dacă declarația include detalii despre crimă, suspectul a venit cu această informație sau i-a fost sugerat de intervievatori?

În unele cazuri, avem o înregistrare a interviului sau a interogatoriului și înregistrarea poate, desigur, să ne spună dacă martorul a fost condus sau suspectul a fost constrâns.

De multe ori, însă, înregistrarea acoperă doar o parte a conversației cruciale. De multe ori, nu există nicio înregistrare. Ca rezultat, informațiile noastre despre aceste conversații în general provin din amintirile anchetatorilor: atunci când descriu (la poliție sau tribunal) cine a spus ce și în ce ordine, ce cuvinte au fost folosite, ce comentarii au fost oferite și așa mai departe.

În lumina discuției noastre de până acum, îngrijorarea cu privire la aceste amintiri ar trebui să fie evidentă: este probabil ca anchetatorii să-și amintească esența acestor conversații – sau, mai corect, așa cum au înțeles ei. Este puțin probabil să-și amintească de detalii despre modul în care s-a desfășurat conversația: cum au fost formulate întrebările; fie că anchetatorul sau martorul (sau suspectul) a menționat prima dată un punct; dacă întrebările au fost puse o dată sau repetate și așa mai departe. Din păcate, totuși, acestea sunt exact punctele de care am avea nevoie pentru a evalua interviul si astfel pentru a determina valoarea probatorie a interviului.

Importanța acestor probleme este deosebit de clară atunci când subiectul interviului este un copil. Știm că copiii sunt foarte vulnerabili la întrebări sugestive – și poate, printr-o interogare necorespunzătoare, uneori să fie intimidat până la tăcere și alteori ghidat către rapoarte nejustificate. Prin urmare, este urgent de știut exact cum (și cât de des) a fost interogat copilul. Mai mult, să reținem că multe investigații care implică copii sunt declanșate de o conversație între mama și copilul ei — o conversație în care copilul face unele dezvăluiri importante și adesea extrem de tulburătoare. Ne putem baza pe mame care să-și amintească conținutul aceste conversații cruciale?

Un studiu des citat s-a concentrat pe amintirea de către mame a unei conversații cu copii de patru ani. Studiul a început cu o scurtă sesiune în care cercetătorii s-a întâlnit cu fiecare copil și s-a angajat în câteva activități distractive (cu mama absentă). Apoi, imediat după aceea, fiecare mamă a fost invitată să-și întrebe copilul ce s-a întâmplat în timpul acestei sesiuni de joacă. Partea cheie a studiului, totuși, a avut loc trei zile mai târziu, când mamele au fost chestionate despre cum anume se desfășuraseră conversațiile lor cu copiii lor (Bruck, Ceci și Francoeur, 1999). Mamele au fost destul de precise (88%) în a-și aminti esența conversațiilor lor cu copiii lor, dar au avut mari dificultăți în a-și aminti detaliile conversației. De exemplu, mamele au avut dreptate doar 18% din timp când și-au amintit dacă o remarcă a copilului fusese spontană sau determinată de o întrebare. Mamele, de asemenea, și-au subestimat propriul rol în modelarea conversației (și astfel, de exemplu, au amintit doar 16% dintre întrebările pe care le-au pus). În acest studiu, mamelor li s-au arătat și transcrieri ale propozițiilor pe care le-au rostit în conversațiile cu copilul lor și au fost întrebate dacă transcrierile au fost corecte. Și aici, performanța a fost slabă, iar mamele în mod obișnuit au acceptat transcrieri inexacte — inclusiv pe cele în care cercetătorii au omis elemente cruciale.

Și, în mod remarcabil, modelul general al acestor date a fost în esență același pentru un grup de mame care au fost alertate chiar de la începutul experimentului că amintirile lor aveau să fie testate ulterior; acest pas suplimentar nu a făcut practic nimic pentru a îmbunătăți acuratețea memoriei.

Rezultate similare au fost obținute cu intervievatorii profesioniști; tind și ei să-și amintească în mod insuficient propriul rol în modelarea conversației. Într-un studiu, mai mult peste 80% dintre întrebările intervievatorilor nu s-au reflectat deloc în amintirea ulterioară a interviului (Warren & Woodall, 1999).

 

C. MEMORIA PENTRU CONVERSAȚII ȘI PENTRU VOCI: PREZENTARE GENERALĂ

 

În acest capitol, de exemplu, am avut ocazia să o revedem rolul atenţiei în ghidarea memoriei. Mai mult, am văzut din nou cât de important pentru memorie este nu doar „atenția generală”, ci ceva mai specific. Astfel, cineva ar putea să acorde toată atenția unei conversații, dar asta înseamnă în general atenție la ideile exprimate, iar această concentrare implică mai puțină atenție la (și o memorie la fel de proastă pentru) alte aspecte ale conversației, cum ar fi vocea, calitățile vorbitorului sau cuvintele reale folosite.

O altă temă recurentă implică rolul cunoștințelor vaste ale cuiva modelând ceea ce ei percep și ceea ce își amintesc. Astfel, am discutat despre rolul proceselor „de sus în jos” – care se bazează pe ipoteze și inferențe pentru a umple golurile în percepția ta și pentru a ghida interpretarea a ceea ce tu percepi. În același mod, am subliniat în acest capitol că, ascultând a conversație, oamenii se bazează în mod obișnuit pe presupuneri și inferențe pentru a completa fragmente care sunt prost auzite sau complet nerostite.

Prin urmare, în anumite privințe, discuția din acest capitol este paralelă cu conținutul capitolele anterioare. Acest punct este important în sine, în măsura în care cele oferite aici pot fi văzute ca confirmând un model mult mai larg de dovezi legate de modul în care memoria funcţionează în multe domenii diferite. 

 

 

Comments


bottom of page