top of page

SCALELE DE SUGESTIBILITATE GUDJONSSON


Gisli H. Gudjonsson. The Psychology of Interrogations and Confessions. Institute of Psychiatry, King’s College, London, UK.

Traducere - Dorin Dumitran

*Sublinierile/italic nu sunt în text.

Între paranteze erau fragmente destul de puțin relevante.


CHAPTER 14


După ce am pus bazele activității teoretice privind sugestibilitatea interogativă care a fost discutată în detaliu în capitolul 13, s-a trecut la construirea și validarea timpurie a unei scale de sugestibilitate utilizată pentru a evalua gradul de sugestibilitate al individului la "întrebări sugestive" și la instrucțiunile de "feedback negativ" atunci când a fost rugat să raporteze un eveniment faptic din memorie. Scala, denumită Scala de sugestibilitate Gudjonsson (GSS 1), este aplicabilă în special în cazul problemelor juridice, cum ar fi interogarea martorilor unei infracțiuni de către ofițerii de poliție și interogatoriul suspecților de infracțiuni. Aceasta utilizează un paragraf narativ care descrie un caz fictiv de jaf, care este citit subiectului. Acesta este apoi rugat să raporteze tot ceea ce poate fi reamintit despre poveste. După ce persoana a dat frâu liber reamintirii după o întârziere de aproximativ 50 de minute, persoanei respective i se pun 20 de întrebări specifice, dintre care 15 sunt subtil înșelătoare. După ce a răspuns la cele 20 de întrebări, persoanei i se spune că a făcut o serie de erori (chiar dacă nu a făcut nicio eroare) și că, prin urmare, este necesar să i se pună toate întrebările încă o dată. Persoanei i se cere să fie mai exactă decât înainte. Orice schimbare în răspunsurile persoanei față de încercarea anterioară este notată ca schimbare. În măsura în care persoanele cedează la întrebările înșelătoare acestea sunt notate ca Randament 1 și adunate împreună pentru a obține Sugestibilitatea totală.

Grisso (1986) a analizat primele studii de validare a GSS 1 și a concluzionat:

Cercetările de validare a construcției cu GSS au plasat investigatorul într-o poziție bună pentru a utiliza scorurile GSS atunci când ia în considerare întrebări legate de rezistența scăzută la sugestie sau la presiuni subtile în interogatoriile efectuate de către ofițerii de poliție (p. 147). Register și Kihlstrom (1988) susțin, pe baza activității lor cu privire la o versiune modificată a GSS 1, că există trei tipuri posibil independente de sugestibilitate la interogatoriu:

1. răspunsuri la feedback negativ;

2. răspunsuri la întrebări sugestive;

3. răspunsuri la întrebări repetate.

(...)


CONFORMISM

În capitolul 13 am oferit o distincție teoretică între sugestibilitate și complianță. Principala diferență a fost că sugestibilitatea, spre deosebire de complianță, implică acceptarea personală a informațiilor furnizate sau la solicitarea făcută. În acest capitol, conceptul de conformitate, așa cum este relevant pentru interogatoriu, este explorat mai detaliat, în special în ceea ce privește testarea constatărilor empirice.

În sensul său cel mai larg, conformitatea se referă la tendința individului de a fi de acord cu propunerile, cererile sau instrucțiunile, pentru un anumit câștig instrumental imediat. Persoana în cauză este pe deplin conștientă de faptul că răspunsurile sale sunt influențate, iar un răspuns afirmativ sau un răspuns de conformare nu necesită acceptarea personală a propunerii. Cu alte cuvinte, oamenii pot să nu fie de acord cu propunerea sau cererea făcută, dar cu toate acestea reacționează într-un mod ascultător. Acest lucru este diferit de sugestibilitate, unde există o acceptare personală a propunerii oferite de către interogator. Acest tip de distincție între sugestibilitate și complianță este, de asemenea, evident în literatura de specialitate privind sugestibilitatea în legătură cu hipnoza (Wagstaff, 1981).

Am susținut în altă parte (Gudjonsson, 1989c, 1997a) că complianța are două componente majore. În primul rând, există o dorință de a mulțumi și nevoia persoanei de a-și proteja stima de sine atunci când se află în compania altora. În al doilea rând, există evitarea conflictului și a confruntării cu oamenii și, în special, a celor percepuți ca fiind într-o anumită poziție de autoritate. Aceste două componente ale comportamentului de supunere se suprapun în mare măsură cu concepția lui Milgram (1974) de "supunere față de autoritate". Într-adevăr, scala mea de complianță (GCS; Gudjonsson, 1989c, 1997a) este mai strâns asociată cu lucrarea lui Milgram decât cu cea a lui Asch (1951, 1952), iar activitatea lui Milgram a fost cea care a oferit baza conceptuală pentru aceasta.

Milgram (1974) a definit obediența ca fiind acțiunea unei persoane "care se conformează la autoritate" (p. 113). În acest cadru, persoanele foarte ascultătoare par pe deplin conștiente de dificultățile lor de a face față presiunii atunci când se află în compania unor persoane cu autoritate, spre deosebire de participanții la experimentele lui Asch. După cum s-a menționat în capitolul 13, subiecții din experimentele lui Asch nu erau conștienți de faptul că ei erau influențați de sugestiile subtile introduse și, prin urmare, este mai asemănător cu conceptul de sugestibilitate.

Conformitatea poate fi conceptualizată în două moduri diferite. Ea poate fi privită fie ca o trăsătură de personalitate, fie ca un răspuns comportamental la o anumită situație (Gudjonsson, Sigurdsson, Brynjolfsdottir & Hreinsdottir, 2002). Indiferent de ce conceptualizare este preferată, există două modalități principale de măsurare a complianței, care se bazează pe observarea comportamentală și pe procedurile de autoevaluare respective.

Experimentele de obediență ale lui Milgram (1974) și lucrările lui Asch (1952) privind conformitatea s-au bazat pe observarea comportamentală. Aici experimentele sunt conduse, iar participantul fie este de acord, fie nu este de acord cu sursa de influență (de exemplu, o cerere sau o comandă din partea experimentatorului, o presiune a grupului de colegi).

Studiile de conformitate utilizează, de obicei, date de numărare, cum ar fi numărul de persoane care se conformează într-o anumită condiție sau la o anumită sugestie. Alte studii au utilizat măsurători continue, cum ar fi o scală Likert, pentru a evalua gradul de conformare sau schimbările la conformitate (Beins & Porter, 1989). Spre deosebire de măsurarea sugestibilității, conformitatea este dificil de măsurat din punct de vedere psihometric prin utilizarea unei observații comportamentale în scopul cercetării sau al unei evaluări judiciare.

În plus, apar probleme etice în ceea ce privește măsura în care persoanele ar trebui să fie presate să se angajeze în activități pe care ar prefera să nu le facă. Este îndoielnic faptul că, în zilele noastre, s-ar acorda aprobarea etică pentru cercetări care utilizează faimoasa paradigmă la obediență a lui Milgram.

(...) După cum s-a discutat mai devreme în acest capitol, unul dintre motivele pentru care s-a dezvoltat GCS a fost acela de a identifica persoanele care sunt susceptibile la presiuni din partea altora pentru a comite infracțiuni (adică pot fi constrânși să comită o infracțiune). Gudjonsson și Sigurdsson (prezentat) au investigat acest aspect al conformității în rândul a 305 studenți universitari și 320 de elevi de liceu în ceea ce privește auto-raportarea unei infracțiuni. A fost elaborată o scală de 22 de itemi privind motivația pentru infracțiuni, iar cea mai gravă infracțiune raportată a fost evaluată pe această scală. Analiza factorială a Scalei de motivare a relevat cinci factori. Cel mai mare factor, format din șapte itemi și reprezentând 16,4 % din varianța totală, a fost etichetat drept "conformitate".

Itemii cu încărcări proeminente în acest factor au fost următorii:

_ Pentru a face pe placul prietenului (prietenilor) meu (0,85).

_ Să cedez la presiunea colegilor (0,85).

_ A vrut să se "dea mare" în fața prietenului (prietenilor) (0.66).

_ Rugat de cineva să comită infracțiunea (0.65).

_ A fost păcălit să comită infracțiunea (0.62).

_ Pentru a arăta cât de curajos și îndrăzneț am fost (0.61).

_ Am comis o infracțiune pentru că prietenii mei o făceau (0.59).

(...)

Sentimentul de vinovăție este, fără îndoială, unul dintre cei mai importanți factori care sporesc probabilitatea ca individul să se conformeze unei solicitări. Freedman, Wallington și Bless (1967) au manipulat sentimentul de vinovăție în două moduri diferite în trei studii. În toate studiile s-a înregistrat o creștere marcantă a gradului ulterior de conformare. Autorii au avansat două mecanisme posibile pentru acest lucru.

În primul rând, conformarea la o solicitare după manipularea experimentală a vinovăției îl ajută pe individ să ispășească vinovăția prin a face ceva "bun" pentru a compensa ceea ce el a făcut "greșit" anterior. Konoske, Staple și Graf (1979) interpretează aceasta ca o încercare a subiecților de a-și restabili stima de sine scăzută.

În al doilea rând, conformitatea poate fi o modalitate de a se pedepsi pentru acțiunea care a cauzat sentimentul de vinovăție.

O altă constatare importantă a studiului Freedman-Wallington-Bless este că sentimentul de vinovăție îi poate motiva puternic pe oameni să evite confruntarea cu persoana pe care se presupune că au rănit-o. Prin urmare, se pare că există două motivații conflictuale ca urmare a vinovăției: oamenii sunt motivați să se angajeze în activități altruiste ca modalitate de a atenua sentimentele de vinovăție și de a restabili stima de sine, dar există o tendință puternică spre un comportament de evitare atunci când acest lucru înseamnă de fapt întâlnirea cu persoana presupusă a fi prejudiciată. Implicația este că manipularea sentimentului de vinovăție este cea mai eficientă în creșterea comportamentului de conformare atunci când subiectul nu trebuie să se confrunte ulterior cu victima. Aceasta este totuși puțin probabil să fie o problemă atunci când subiectul interacționează deja cu victima. Explicația cea mai probabilă este că subiecții sunt prea jenați pentru a "înfrunta" victima. Acest lucru evidențiază importanța sentimentelor de rușine, precum și a sentimentelor de vinovăție, în influențarea comportamentului de evitare atunci când sunt confruntate cu fapte greșite.

Una dintre cele mai importante constatări în ceea ce privește cercetarea privind manipularea vinovăției, este că, odată ce vinovăția este indusă la subiect, aceasta poate fi direcționată spre o mai mare conformare la solicitări care nu au nicio legătură cu sursa inițială de vinovăție. Acest lucru are implicații importante pentru interogatoriul poliției, deoarece inducerea vinovăției este recomandată în manualele de interogare ale poliției.

Puține studii au examinat tipurile de factori situaționali care reduc complianța.

Cel mai important pare să fie furia (Milberg și Clark, 1988), care va fi discutată în detaliu mai târziu în acest capitol.

Rolul factorilor culturali nu a fost studiat în mod specific în legătură cu sugestibilitatea și complianța, dar s-a constatat că este relevant pentru studiile privind complianța (Bond & Smith, 1996). În studiul lor de meta-analiză, Bond și Smith au constatat că complianța a fost mai mare în culturile colectiviste decât în cele individualiste.

În plus, diferențele în ceea ce privește complianța se pot schimba în timp, în cadrul unei culturi, așa cum reiese din cercetările lui Asch asupra conformității în perioada declinului SUA de la începutul anilor 1950 (Bond & Smith, 1996).


RECUNOAȘTEREA

Achiesarea (n.tr. termenul este derutant) se referă la tendința unui individ de a răspunde la întrebări în mod afirmativ, indiferent de conținut (Cronbach, 1946). Împărtășește cu sugestibilitatea faptul că ambele concepte se referă la informațiile obținute ca răspuns la întrebări sau afirmații, iar atunci când au îndoieli subiecții pot să dea răspunsuri afirmative. Principala diferență între cele două concepte este că, în ceea ce privește consimțământul, întrebările nu sunt structurate în așa fel încât să sugereze în mod specific răspunsul dorit sau așteptat, ceea ce este cazul cu sugestibilitatea.

Din punct de vedere conceptual, este posibil să se împartă un răspuns de consimțământ în trei etape (Gudjonsson, 1990b).

În primul rând, persoana trebuie să citească sau să asculte întrebarea sau declarație. Acest lucru leagă consimțământul de factori precum atenția, interesul, ușurința de citire și puterea de observație.

În al doilea rând, persoana trebuie să înțeleagă cuvintele, conceptele și sensul întrebării. Aici judecățile conceptuale, înțelegerea, cunoștințele generale, vocabularul și formarea conceptelor sunt susceptibile de a juca un rol important. În cazul în care întrebarea pusă este prea dificilă pentru persoană ca să citească sau să înțeleagă, atunci se creează incertitudine sau îndoială, care este o condiție prealabilă pentru apariția unui răspuns de consimțământ (Gudjonsson, 1986).

În al treilea rând, atunci când subiecții sunt nesiguri cu privire la modul în care trebuie să răspundă la întrebare, aceștia au trei opțiuni de acțiune:

1. pot refuza să dea răspunsuri simple de tip da-nu sau adevărat-fals;

2. ei pot da răspunsurile pe care le consideră cele mai plauzibile;

3. pot ghici și da răspunsuri aleatorii.

Dintre cele trei opțiuni disponibile, opțiunea doi este cel mai strâns asociată cu un răspuns de consimțământ.

Cadrul conceptual de mai sus vede consimțământul ca fiind în primul rând rezultatul factorilor cognitivi și motivaționali. Finlay și Lyons (în curs de publicare) au argumentat că ar trebui adăugați doi factori suplimentari la acest cadru. În primul rând, incertitudinea poate apărea atunci când persoana înțelege întrebarea sau afirmația, dar este nesigură cu privire la modul în care trebuie să răspundă la aceasta. În al doilea rând, persoanele intervievate pot avea o percepție greșită la o întrebare și să răspundă în modul în care o percep, în loc să se simtă nesiguri cu privire la întrebare.

Achiesarea poate fi interpretată, de asemenea, ca o trăsătură de personalitate legată de supunere și dorința de a mulțumi (Finlay & Lyons, 2001).

Cum poate fi măsurat consimțământul? Finlay și Lyons (2001) descriu patru tipuri de măsurători: întrebând lucruri fără sens sau întrebări absurde în cazul în care răspunsul corect ar trebui să fie "nu", adresarea de perechi de întrebări cu sensuri opuse (tehnici de inversare a itemilor), utilizarea unor perechi de întrebări care pun aceleași întrebări în formate diferite și compararea declarațiilor de autoevaluare cu cele ale informatorilor. Cel mai bun și cel mai frecvent mod de măsurare a consimțământului este prin intermediul unei tehnici de inversare a itemilor (Sigelman et al., 1981; Winkler, Kanouse & Ware, 1982). Aceasta constă în angajarea unor perechi potrivite de itemi sau afirmații logic opuse. Gradul de consimțământ este apoi măsurat prin numărul de itemi sau afirmații la care persoana este de acord cu ambele. De exemplu, afirmația "Sunt fericit în cea mai mare parte a timpului” este logic opusă afirmației "Sunt trist în cea mai mare parte a timpului". În cazul în care persoana răspunde afirmativ la ambele afirmații, atunci răspunsul său este de consimțământ. Dacă răspunde negativ la ambele afirmații, atunci ea este inconsecventă, dar nu consimțitoare.

(...)

SUGESTIBILITATEA ȘI SEXUL

În ceea ce privește GSS 1, se pare că există o anumită tendință generală pentru femei de a obține un scor ușor mai ridicat la sugestibilitate decât bărbații, dar diferența, care este de aproximativ un punct pentru sugestibilitatea totală, nu s-a dovedit a fi semnificativă (Gudjonsson, 1984a; Gudjonsson & Lister, 1984). Într-un studiu care a utilizat testul GSS 2 (Danielsdottir, Sigurgeirsdottir, Einarsdottir & Haraldsson, 1993), băieții în vârstă de opt ani au obținut scoruri semnificativ mai mari decât fetele, dar nu a fost găsită o diferență semnificativă pentru alte trei grupe de vârstă (6, 10 și 12 ani).

În cadrul unei teze de doctorat americane, Redlich (1999) a constatat că în rândul persoanelor tinere (între 12 și 26 de ani), bărbații erau semnificativ mai influențabili decât femeile în ceea ce privește GSS randamentul 1, randamentul 2 și sugestibilitatea totală. Unele din aceste diferențe de gen s-ar putea să se fi datorat faptului că scorurile de reamintire imediată ale participanților de sex feminin au fost mai ridicate.

Powers, Andriks și Loftus (1979) au constatat că subiecții de sex feminin au fost semnificativ mai influențabile decât subiecții de sex masculin. O constatare interesantă a fost aceea că diferențele de sex în ceea ce privește acuratețea au fost legate de tipul de informații pe care le viza o întrebare. Femeile au fost semnificativ mai precise decât bărbații la întrebările care se refereau la detalii orientate spre femei (de exemplu, îmbrăcăminte și acțiuni ale femeilor), în timp ce bărbații au fost mai exacți în ceea ce privește detaliile orientate spre bărbați (de exemplu, comportamentul hoțului).

Autorii concluzionează că bărbații și femeile au tendința de a fi exacți pe diferite elemente, ceea ce sugerează că fiecare sex acordă mai multă atenție acelor elemente care îl interesează și care sunt cele mai relevante pentru propriul sex. O consecință este că există o diferență în ceea ce privește ușurința cu care informațiile înșelătoare pot fi făcute pentru a influența memoria și răspunsurile subiecților cu privire la anumiți itemi.

Autorii studiului de mai sus citează lucrarea lui Eagly (1978). Studiul lui Eagly indică faptul că atitudinile oamenilor pot fi mult mai ușor de influențat atunci când au puține informații despre un domeniu pe care îl consideră ca fiind trivial și lipsit de importanță.


SUGESTIBILITATEA ȘI ORIGINEA ETNICĂ

Un singur studiu a investigat diferențele de sugestibilitate între persoanele din diferite medii etnice. Studiul este discutat în detaliu în capitolul 3 iar concluziile au fost publicate și în altă parte (Gudjonsson et al., 1993; Gudjonsson, Rutter & Clare, 1995). Constatările au arătat că populația deținută afro-caraibiană au obținut scoruri semnificativ mai mari decât omologii lor caucazieni la toate măsurile de sugestibilitate din GSS 2, după ce au controlat diferențele de memorie verbală (nu a existat nicio diferență în ceea ce privește scorurile IQ între cele două grupuri).


SUGESTIBILITATEA ȘI VÂRSTA

Se pare că copiii de 12 ani sau mai mari sunt capabili să ofere la fel de mult informații de reamintire liberă ca și adulții și nu sunt mai predispuși să cedeze la întrebările sugestive mai mult decât adulții (Loftus, Greene & Doyle, 1990). În scopul acesteia voi menționa pe scurt datele disponibile cu privire la relația dintre vârstă și scorurile GSS și GCS.

Nu a fost găsită nicio relație semnificativă între GSS 1 și vârstă pentru diferite grupuri de subiecți adulți (Gudjonsson, 1984a; Gudjonsson & Lister, 1984).

În mod similar, nu a fost găsită nicio corelație semnificativă între vârstă și complianță, măsurată prin GCS, în rândul a 369 de subiecți adulți (Gudjonsson, 1989d).

(...) Cu toate acestea, în cazul subiecților de șase ani, reamintirea nu a prezentat o corelație cu scorurile de sugestibilitate, așa cum s-a întâmplat pentru celelalte grupe de vârstă. Autorii au concluzionat că, pentru cel mai tânăr grup de vârstă, copiii ar fi putut avea probleme în procesarea poveștii sau în furnizarea unei rememorări libere, sau că sugestibilitatea la acest grup nu este mediată de memorie. Interesant este că, în general, sugestibilitatea a fost mai mare în rândul băieților decât al fetelor iar această diferență a fost mai accentuată în rândul copiilor de opt ani.

(...) Redlich (1999) nu a găsit diferențe semnificative în ceea ce privește sugestibilitatea între trei grupuri de tineri, de 12-13 ani, 15-16 ani și 18-26 ani. În mod interesant, toate scorurile de sugestibilitate au fost moderat ridicate în rândul tuturor cele trei grupuri.

În concluzie, rezultatele studiilor de mai sus arată că copiii mai tineri sunt mai influențabili decât copiii mai mari, în ceea ce privește cedarea atât la întrebări sugestive (randamentul 1), cât și la presiunea interogativă. Cu toate acestea, copiii care au vârsta de 12 ani sau mai mult, au performanțe similare cu cele ale adulților în ceea ce privește memoria. Cu toate acestea, adolescenții sunt în mod clar mai receptivi la răspunsurile negative decât adulții. Acest lucru sugerează că ei nu fac față la fel de bine la presiunea interogativă ca adulții și leagă acest tip de sugestibilitate de un comportament social mai degrabă decât cu un proces intelectual și de memorie. Această constatare are implicații importante pentru intervievarea copiilor și a minorilor de către poliție.

Cercetarea lui Ceci și Bruck (1993, 1995) a demonstrat modul în care copiii sunt adesea supuși la interviuri multiple, în timpul cărora întrebările sunt adesea repetate și acest lucru poate funcționa ca un feedback negativ implicit.


SUGESTIBILITATE ȘI INTELIGENȚĂ

Gudjonsson și Clark (1986) au sugerat două motive pentru care ar trebui să existe o relație negativă între inteligență și sugestibilitate.

În primul rând, se argumentează că sugestibilitatea este legată de incertitudine, care la rândul ei depinde într-o anumită măsură de capacitatea de memorie a individului. Memoria, la rândul ei, este într-o măsură semnificativă corelată cu inteligența.

În al doilea rând, sugestibilitatea este considerată a fi influențată de capacitatea persoanei de a face față incertitudinii, așteptărilor și presiuni asociate cu interogatoriul. Persoanele cu o inteligență scăzută ar avea resurse intelectuale mai limitate pentru a le ajuta să facă față unei situații necunoscute, cum ar fi interogatoriul.

Se pare că există o relație semnificativ negativă între sugestibilitatea interogativă și funcționarea intelectuală, care a fost demonstrată într-o serie de studii cu diferite grupuri de subiecți. Cu toate acestea, există dovezi solide că relația dintre sugestibilitate și inteligență este semnificativ afectată de efectele de interval. Altfel spus, doar studiile care utilizează subiecți cu inteligență medie sau mai mică, sau în care se utilizează o gamă largă de scoruri IQ, apar rezultate semnificative. Un interval de IQ mediu sau superior pare să nu aibă o corelație semnificativă cu sugestibilitatea. Altfel spus, subiecții cu IQ-uri peste medie nu sunt mai puțin susceptibili la influențe sugestive decât subiecții cu IQ-uri peste medie, dar subiecții cu IQ mult sub medie, cum ar fi cei care sunt borderline sau cu handicap mental, tind să fie net mai influențabili.

Două studii timpurii au sugerat că există o relație între inteligență și capacitatea de a oferi o reamintire precisă. Howells (1938) a constatat o mică, dar pozitivă corelație (r = 0,27) între acuratețea în timpul unui experiment cu martori oculari și inteligență. Cu alte cuvinte, a existat o ușoară tendință ca subiecții mai inteligenți să ofere relatări mai exacte ale evenimentelor.

(...)

SUGESTIBILITATE ȘI MEMORIE

S-a demonstrat într-o serie de studii că sugestibilitatea corelează semnificativ cu capacitatea de memorare. Cu alte cuvinte, cu cât memoria subiectului este mai slabă, cu atât mai multă sugestibilitate constatăm.

(…) Sigurdsson et al. (1994) au constatat că scorurile de memorie de la GSS 1 și GSS 2 se deteriorează semnificativ odată cu vârsta, în special la bătrânețe, când deteriorarea pare să fie foarte accentuată. Prin urmare, atunci când se utilizează persoanele în vârstă ca subiecți în experimente, este important ca scorurile de memorie ale acestora să fie controlate atunci când se studiază relația dintre sugestibilitate și alte variabile.


SUGESTIBILITATE ȘI ANXIETATE

Sugestibilitatea interogativă pare să fie mediată în mod semnificativ de anxietate. Indiferent dacă anxietatea este generată prin manipularea instrucțională sau prin alte mijloace s-ar putea ca aceasta să nu fie de o importanță critică. Constatarea generală este că stresul situațional (adică anxietatea "de stare") este mai important decât anxietatea "caracteristică", (Gudjonsson, Rutter & Clare, 1995-această constatare neașteptată este discutată în detaliu în Capitolul 3). (…)

(...) Există unele dovezi că sugestibilitatea este mai puternic asociată cu anxietatea "de stare" decât cu anxietatea "caracteristică". Prima este interpretată în mod obișnuit ca fiind o stare emoțională tranzitorie care se caracterizează prin sentimente subiective de aprehensiune și o reactivitate crescută a sistemului nervos autonom. Anxietatea ca trăsătură, pe de altă parte, se referă la diferențe individuale relativ stabile în ceea ce privește predispoziția la anxietate.

(...)


SUGESTIBILITATE ȘI IMPULSIVITATE

Un studiu a investigat relația dintre sugestibilitate și impulsivitate.

Gudjonsson (1984d) a administrat GSS 1 și testul Arrow-Dot Test (Dombrose & Slobin, 1958) la 50 de subiecți normali. Niciuna dintre corelații nu a fost semnificativă pentru Randament 1, dar a corelat semnificativ cu Id (impulsivitatea) și negativ cu puterea Ego-ului. Corelațiile au fost de 0,30 și respectiv, -0,37 ( p < 0,05). Constatările sugerează că impulsivitatea și controlul slab al ego-ului sunt asociate cu o tendință de a ceda la presiunea interogativă.


SUGESTIBILITATEA ȘI TESTUL MMPI-2

Leavitt (1997) a corelat scorurile totale de sugestibilitate din cadrul GSS 2 cu scorurile profilului din MMPI-2 (Hathaway & McKinley, 1991). Au existat două grupuri de pacienți psihiatrici: cei care susțineau că și-au recuperat amintirile de abuz sexual din copilărie (N=44) și un grup de control format din alți pacienți psihiatrici (N=31).

O constatare semnificativă a apărut pentru ambele grupuri. Sugestibilitatea totală a fost corelată negativ cu Scala de deviație psihopatică (Pd). Corelațiile au fost -0,42 ( p < 0,01) și -0,55 ( p < 0,001) pentru amintirile recuperate și respectiv grupul de control. Leavitt a apreciat că sugestibilitatea mai mică a grupului cu un nivel ridicat de scoruri la Pd reflectă neîncrederea lor generală în oameni, care poate acționa ca o protecție împotriva influențelor sugestive.


SUGESTIBILITATEA ȘI PRIVAREA DE SOMN

(...) Nu au fost constatate diferențe semnificative în ceea ce privește reamintirea memoriei între oricare dintre scalele de sugestibilitate. De asemenea, nici pierderea somnului nu a afectat semnificativ distorsiunile în legătură cu reamintirea memoriei verbale. (...)

Rezultatele acestor studii arată că privarea de somn crește într-adevăr sugestibilitatea, în special după un feedback negativ, iar cu cât privarea de somn este mai lungă cu atât mai mult devin oamenii mai sugestibili. Acest lucru are implicații importante pentru intervievarea în poliție.


SUGESTIBILITATEA: DISOCIEREA ȘI PREDISPOZIȚIA LA FANTEZIE

(...) Tendința la fantazare nu a fost corelată cu sugestibilitatea, dar, în cercetările viitoare, aceasta ar fi importantă pentru a se stabili în ce măsură poate fi legată de confabulare (distorsiuni și invenții în amintirile din GSS).

Un studiu efectuat în rândul pacienților psihiatrici (Leavitt, 1997) nu a reușit să găsească o relație semnificativă între disociere, măsurată prin scoruri DES, și GSS 2. Acei pacienți care au obținut scoruri mari la disociere nu s-au dovedit a fi mai influențabili decât ceilalți pacienți. Având în vedere celelalte două studii citate de mai sus și a literaturii clinice în care se presupune că o sugestibilitate ridicată este asociată cu disocierea (Leavitt, 1997), aceasta este o constatare surprinzătoare.

(…)


SUGESTIBILITATEA ȘI MANIPULAREA INSTRUCȚIONALĂ

Componenta de așteptare a modelului Gudjonsson-Clark (1986) indică faptul că sugestibilitatea poate fi, într-o anumită măsură, influențată de tipul de instruire dată înainte de interogatoriu. De exemplu, dacă li se spune subiecților că ar trebui să fie capabili să răspundă la toate întrebările adresate, le crește acestora așteptările privind performanța și poate crește susceptibilitatea lor la sugestii. În schimb, dacă li se spune subiecților că nu se așteaptă ca ei să știe toate răspunsurile la întrebările puse, îi face să fie mai precauți în ceea ce privește ghicitul răspunsurilor.

Dovezi că sugestibilitatea subiecților poate fi afectată de tipul de instruire dată înainte de interogatoriu provine din patru studii. (...)

Acest lucru demonstrează importanța feedback-ului negativ asupra sugestibilității ulterioare.

(...)

SUGESTIBILITATEA ȘI DEZIRABILITATEA SOCIALĂ

Atât sugestibilitatea, cât și complianța se corelează cu dezirabilitatea socială, însă corelația este mică și s-ar putea să nu se dovedească a fi semnificativă în toate studiile. Dezirabilitatea socială este asociată în mod obișnuit cu "scalele de minciună", cum ar fi cele măsurate de EPQ (Eysenck & Eysenck, 1975) și scala Marlowe-Crowne (Crowne & Marlowe, 1960). Un scor ridicat la "minciună" este în general interpretat ca o încercare a subiecților de a se prezenta într-o lumină favorabilă din punct de vedere social (Gudjonsson, 1990d).

(...) În ceea ce privește conformitatea, am găsit o relație scăzută, dar semnificativă cu dezirabilitatea socială într-un singur studiu (Gudjonsson, 1989c), dar în alte studii nu am găsit nicio relație cu dezirabilitatea socială (Birgisson, 1996; Gudjonsson & Sigurdsson, în pregătire).


SUGESTIBILITATEA ȘI STRATEGIILE DE COPING

Modelul Gudjonsson-Clark (1986) subliniază importanța strategiilor de coping în procesul de sugestie. Constatările unui studiu susțin cu tărie opinia că sugestibilitatea este semnificativ legată de strategiile de coping pe care subiecții le pot genera și pune în aplicare atunci când se confruntă cu cerințele situației interogative.

Studiul a investigat impactul coping-ului asupra sugestibilității în rândul a 30 de subiecți normali (Gudjonsson, 1988a). (...)

A fost găsită o relație foarte semnificativă între sugestibilitate și strategiile de coping. Adică, subiecții care au raportat că au utilizat "coping prin evitare” au avut scoruri de sugestibilitate mult mai mari (adică randament 1, randament 2 și schimbare) decât subiecții care reușiseră să utilizeze metodele activ-cognitive/comportamentale.

(...) Strategiile de coping non-sugestibile au implicat o analiză critică a situației și o acțiune de facilitare a rezolvării problemelor.

(...)


SUGESTIBILITATEA ȘI STIMA DE SINE

Trei studii au constatat o relație negativă între stima de sine și sugestibilitate, ceea ce susține modelul teoretic al lui Gudjonsson și Clark. Rezultatele indică faptul că sentimentele de neputință și incompetență sunt deosebit de eficiente în inducerea sugestibilității. În plus, constatările sugerează manipularea stimei de sine a suspecților în timpul interogatoriului poate crește considerabil riscul de acceptare necritică a informațiilor înșelătoare.

(...) În pofida importanței potențiale a stimei de sine în medierea sugestibilității, nu toate studiile au constatat o relație pozitivă între cele două constructe psihologice. De exemplu, Smith și Gudjonsson (1995a), folosind testul Rosenberg Self-Esteem Scale (Scala de stimă de sine) la o populație de pacienți internați din domeniul medico-legal, nu au găsit o corelație semnificativă între stima de sine și oricare dintre elementele GSS 2. O parte a problemei poate fi legată de fiabilitatea și validitatea slabe ale Scalei de stimă de sine atunci când este utilizată în anumite populații (Smith & Gudjonsson, 1995a).


SUGESTIBILITATE ȘI LOCUS CONTROL

Există motive teoretice și empirice pentru a ne aștepta la o relație între sugestibilitate și percepția de control asupra mediului. Rotter (1966) descrie un chestionar care măsoară stilul de atribuire de-a lungul dimensiunii de locus control intern-extern. Persoanele cu un locus intern ridicat de control percep întărirea ca fiind condiționată de propria lor atitudine de control. Dimpotrivă, persoanele cu un nivel ridicat de locus de control extern văd întărirea ca fiind condiționată de factori de mediu, cum ar fi, de exemplu, soarta și șansa.

Un motiv teoretic pentru care se așteaptă ca locus control să fie corelat cu sugestibilitatea este că persoanele care se percep pe ele însele ca având un control puternic asupra evenimentelor de mediu (adică au un locus de control intern) în mod obișnuit se descriu pe ei înșiși ca fiind puternici (Hersch&Scheibe, 1967). Din această perspectivă, persoanele cu un locus de control extern ridicat ar fi de așteptat să fie mai influențabile decât cele cu un locus de control intern ridicat.

(...)

_Locus de control și eficacitatea memoriei s-au corelat negativ cu randamentul 1, arătând că persoanele cu un locus de control intern și cele care posedă încredere în memoria lor, sunt mai capabile să reziste întrebărilor sugestive decât cei cu locus de control extern și care nu au încredere în memoria lor.

_ În cadrul NEO-PI R, fațeta de activitate de pe dimensiunea extraversiune a corelat negativ cu randamentul 1 și sugestibilitatea totală, iar competența și autodisciplina de pe dimensiunea conștiinciozității au corelat negativ cu măsurătorile și, respectiv, sugestibilitatea totală.

Constatările sugerează că persoanele care sunt active din punct de vedere mental și fizic cedează mai puțin la întrebările sugestive decât omologii lor mai puțin activi și cei care au o părere negativă despre abilitățile lor sunt mai predispuși să își modifice răspunsurile ca răspuns la presiunea interpersonală.

_ Conservatorismul din MPQ s-a corelat negativ cu randamentul 1 și cu Totalul sugestibilitate, indicând că persoanele sugestibile sunt mai puțin capabile să sfideze persoanele cu autoritate.

(...) Brehm și Brehm (1981) subliniază faptul că cel mai mare efect al relațiilor interne versus locus de control extern este observat în acele studii în care există cea mai mare amenințare pentru libertatea subiectului de a alege sau de a acționa. Ceea ce diferențiază locusul extern de control cel mai mult de subiecții cu un locus intern, este tendința puternică a celor din urmă de a prezenta o excitație de "reactanță" atunci când se confruntă cu o amenințare. Reactanța este probabil cel mai bine interpretată ca o forță contrară, care motivează subiectul să reacționeze cu forță la amenințarea percepută sau la pierderea libertății de a acționa. În cazul în care sarcina cu care se confruntă este percepută ca având o valoare scăzută a amenințării, atunci pare să nu existe mult mai puține diferențe între "interne" și "externe" în ceea ce privește reacțiile. Implicația este că, excitația de reactanță, care este în general activată atunci când sentimentul de libertate al individului este amenințat, este mai ușor de activat la "interni" decât la "externi", ceea ce îi face deosebit de rezistenți la presiune în condiții de amenințare ridicată. Acest lucru nu exclude însă posibilitatea ca tipul de amenințare cu care se confruntă indivizii să afecteze stârnirea reacției în moduri idiosincratice.

(…)


SUGESTIBILITATEA ȘI DEPENDENȚA DE CÂMP

Două studii au investigat relația dintre sugestibilitate și dependența de câmp (...).

Blagrove și colegii săi indică două posibile mecanisme teoretice care ar putea explica relațiile dintre sugestibilitate și dependența de câmp.

Prima explicație se bazează pe capacitatea cognitivă analitică a detectării discrepanțelor (Tousignant, Hall & Loftus, 1986), sau probleme cu analiza critică a sarcinii de interogare de către subiecții dependenți de câmpul interogatoriului (Singh&Gudjonsson, 1992b).

Cea de-a doua explicație, se concentrează pe receptivitatea crescută la indicii sociali ai persoanelor dependente de câmp (Melancon & Thompson, 1989). Ambele mecanisme teoretice pot fi relevante pentru explicarea relației dintre sugestibilitate și dependența de câmp.


SUSPICIUNEA ȘI FURIA

Am sugerat în capitolul 1 că anchetatorii sunt intuitiv conștienți de necesitatea de a induce o stare de spirit pozitivă în cazul suspectului pentru a construi relații de încredere. Fără ca raportul și încrederea să fie obținute cu succes, mărturisirile auto-incriminatoare vor fi mai puțin spontane. În special, stările emoționale negative, cum ar fi suspiciunea și furia, sunt considerate ca fiind stări emoționale nedorite, care pot afecta în mod potențial negativ procesul și rezultatul interogatoriului.

În mod similar, modelul teoretic Gudjonsson-Clark (1986) indică faptul că încrederea este o componentă esențială a procesului de sugestie. Lipsa de încredere și suspiciune sunt considerate ca reducând serios receptivitatea individului la sugestii. Acest lucru se datorează faptului că suspectul sau martorul intră în interviul cu poliția cu un "set cognitiv suspicios", ceea ce influențează serios modul în care el va face față caracteristicilor situației.

Furia nu este în mod specific menționată de Gudjonsson și Clark, dar aceasta poate funcționa pentru a face ca suspectul mai critic și mai suspicios față de interogator și față de motivele acestuia.

Ce ne spun constatările empirice și experimentale despre efectele suspiciunii și furiei asupra sugestibilității? Există din ce în ce mai multe dovezi că opinia intuitivă a anchetatorilor experimentați cu privire la efectele stării de spirit este bine întemeiată. Ceea ce s-a demonstrat este că anumite stări de spirit negative afectează complianța și sugestibilitatea într-un mod destul de previzibil, iar explicațiile teoretice pot fi prezentate pentru a explica astfel de constatări.

Loftus (1979b), în cadrul cercetării sale privind mărturiile martorilor oculari, a constatat că dacă întrebările puse sunt prea flagrant înșelătoare, atunci subiecții reacționează în mod obișnuit prin faptul că devin ulterior mai puțin receptivi la sugestii. Motivul pare a fi că, atunci când subiecții devin suspicioși față de experimentator, atunci ei vor examina mai atent întrebările interogatorului și vor identifica cu ușurință când sunt induși în eroare. Alte dovezi în acest sens provin dintr-un studiu realizat de Dodd și Bradshaw (1980) asupra efectelor condițiilor pragmatice de acceptare a informațiilor înșelătoare. De exemplu, subiecții au fost mai prudenți în ceea ce privește acceptarea relatărilor de la informatori care nu erau percepuți ca fiind "neutri". În alte cuvinte, dacă comunicatorii par să aibă ceva de câștigat dacă dau o anumită declarație, atunci subiecții devin suspicioși cu privire la validitatea informațiilor furnizate și le încorporează mai greu în memoria lor.

Am observat în activitatea mea criminalistică în unele cazuri penale majore (Gudjonsson, 1989a) că, în anumite ocazii, inculpații au fost foarte inconsecvenți în ceea ce privește sugestibilitatea lor în cadrul GSS atunci când au fost testați în două ocazii diferite. Ca o practică clinică standard, țin întotdeauna note detaliate despre starea de spirit și starea mentală a inculpaților în timpul testării, precum și atitudinea acestora față de testele administrate și față de clinician. S-au făcut unele observații interesante și frapante în ceea ce privește inconsecvențele de la GSS. Cu ocazia în care inculpații s-au dovedit foarte influențabili, comportamentul lor în timpul testării a fost invariabil asociat cu un raport rezonabil și cooperare. În schimb, atunci când acești inculpați au fost foarte rezistenți la sugestii, au existat indicii exprimate de fie suspiciune și/sau furie.

Pe baza acestor observații anecdotice, se poate sugera cu titlu provizoriu și cazuri suplimentare. Pentru ca furia să îngreuneze sugestibilitatea trebuie să fie îndreptată spre exterior, spre o a treia persoană sau obiect, mai degrabă decât spre sine. Furia nu trebuie neapărat să fie resimțită față de interogator, dar ea va reduce totuși serios susceptibilitatea persoanei la sugestii. Cu alte cuvinte, un suspect furios este probabil dificil de interogat în cele mai bune momente chiar dacă furia nu este îndreptată către anchetator. Suspiciunea, pe de altă parte, pare să aibă un obiectiv mai specific. Aceasta trebuie să fie îndreptată fie către experimentator sau către sine.

Stricker, Messick și Jackson (1967) discută implicațiile suspiciunii pentru cercetarea conformității. Aceștia au găsit dovezi puternice că suspiciunea subiecților cu privire la experimentul la care participau era legat de lipsa de conformitate și cooperare. Cu alte cuvinte, acei subiecți care și-au exprimat idei care indicau suspiciune cu privire la procedura de testare au fost mult mai puțin conformiști decât cei care nu au exprimat astfel de suspiciuni. Autorii au oferit două posibilități pentru constatările lor.

În primul rând, suspiciunea cognitivă generalizată a subiecților îi predispune să caute dovezi de înșelăciune și îi face mai capabili să o identifice atunci când aceasta apare.

În al doilea rând, atunci când subiecții, indiferent de motiv, se întâmplă să devină suspicioși în timpul unui anumit experiment, ei dezvoltă un set cognitiv rezistent, care îi ajută să reziste la presiuni și sugestii.

Singh și Gudjonsson (1992a) au folosit băieți delincvenți instituționalizați (în vârstă de 11-16 ani) pentru a examina relația dintre sugestibilitate, așa cum a fost măsurată de GSS 1 și atitudinea față de autoritate și ostilitatea, folosind chestionarul General Attitude to Institutional Authority Scale (Rigby, 1982) și Buss-Durkee Hostility Inventory (Buss & Durkee, 1957). Nici atitudinea față de autoritate sau ostilitatea nu s-au corelat semnificativ cu sugestibilitatea. Acest lucru este neașteptat, deoarece atitudinea negativă și ostilitatea ar fi de așteptat să fie strâns legate de setul cognitiv suspicios și de neîncrederea în ceilalți. Singh și Gudjonsson au subliniat faptul că explicația pentru absența unei corelații semnificative poate fi legată de faptul că, în timpul evaluării, tinerii din grupul studiu au fost pe deplin cooperanți și nu au manifestat suspiciune sau ostilitate.

Acest lucru sugerează că atitudinea față de examinator și față de testare sunt mai importante în influențarea sugestibilității decât nivelul general de ostilitate și atitudinea față de persoanele aflate în autoritate. Cu alte cuvinte, o atitudine negativă față de persoanele cu autoritate și ostilitatea trebuie să fie prezente în mod activ în momentul testării pentru a avea vreun impact asupra sugestibilității. Explicația alternativă este că conceptul de ostilitate și măsurarea acestuia sunt complexe și este posibil ca o relație semnificativă cu sugestibilitatea să nu fie întotdeauna prezentă.

Milberg și Clark (1988) au examinat efectele diferitelor stări de spirit, care au fost induse experimental, asupra comportamentului de supunere. Trei stări de spirit diferite au fost induse: veselie, dispoziție neutră și furie. S-au observat diferențe semnificative în ceea ce privește complianța în funcție de starea de spirit. Subiecții în starea de fericire au fost ulterior semnificativ mai ascultători decât subiecții din condiția neutră. În plus, s-a observat o complianță mult mai mică în rândul subiecților în starea de supărat decât în condiția neutră.

Autorii au concluzionat că fericirea nu numai că a crescut complianța; în acest experiment a fost necesar pentru ca cineva să se conformeze la o acțiune ulterioară. În mod similar, inducerea furiei nu numai că a scăzut conformitatea, dar și a dus la schimbări semnificative care au avut loc în măsura în care subiecții au preluat un punct de vedere opus celui comunicat de către experimentator. Cu alte cuvinte, aceștia au reacționat într-un mod destul de extrem. Implicațiile pentru interogatoriile din viața reală sunt că înfurierea suspecților se poate întoarce puternic împotriva lor și poate duce la așa-numitul efect "bumerang" (Brehm, 1966; Brehm&Brehm, 1981). Acest principiu se bazează pe "teoria reactanței", care reprezintă o forță contrară care îi motivează pe oameni să se afirme ei înșiși atunci când libertatea lor de a alege sau de a acționa este amenințată (Brehm & Brehm, 1981). Am discutat în altă parte (Gudjonsson, 1995b) despre modul în care presiunea interogativă se poate întoarce împotriva lor și îi poate face pe suspecți să retracteze mărturisirea pe care o făcuseră anterior.

O altă implicație pentru interogatoriile reale este că suspecții care sunt interogați de către poliție în timp ce se află într-o stare emoțională negativă, cum ar fi atunci când sunt suspecți sau furioși, trebuie să fie intervievați foarte atent, deoarece pot fi mai predispuși să interpreteze greșit indiciile interacționale și să atribuie calități negative interogatorului și mesajelor sale. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci suspecții sunt mai puțin probabil să fie comunicativi și deschiși la sugestii, va fi mai dificil să se stabilească o relație satisfăcătoare, iar probabilitatea de excitare reactivă va fi mult sporită.

Studiile analizate indică faptul că, în anumite circumstanțe, starea de spirit influențează susceptibilitatea la sugestii. Un individ care are o dispoziție pozitivă este mai probabil să coopereze la solicitări și să accepte sugestii decât o persoană care are o dispoziție negativă. Cu toate acestea, așa cum Milberg și Clark (1988) subliniază pe bună dreptate, atunci când starea de spirit a subiectului este centrată pe sine, efectele sale asupra complianței pot fi destul de diferite de cele menționate mai sus. De exemplu, o dispoziție pozitivă centrată pe sine poate face ca persoanele să se simtă mai încrezătoare în propriile judecăți și abilități.

Acest lucru este probabil să reducă dependența lor de indicii externe atunci când li se cere să răspundă la întrebări înșelătoare sau li se cere să facă lucruri pe care ar prefera să nu le facă. Într-adevăr, mai devreme în acest capitol a fost arătat cum un sentiment de "competență" și "potență" în relație cu percepția de sine în fața autorității, i-a făcut pe subiecți mai rezistenți la întrebările înșelătoare și la presiunea interogativă.

(...)

SUGESTIBILITATEA ȘI CONDAMNĂRILE ANTERIOARE

Gudjonsson și Singh (1984b) susțin că există cel puțin două motive teoretice pentru care infractorii cu condamnări anterioare ar trebui să fie mai puțin influențabili decât cei fără condamnări anterioare.

În primul rând, infractorii cu experiență vastă de interogare din partea poliției pot dezvolta o rezistență sporită la presiunea interpersonală aplicată în timpul interogatoriului.

În al doilea rând, infractorii recidiviști pot fi mai predispuși să reziste la presiunea interpersonală decât cei mai puțin obișnuiți.

(...)


SUBIECȚI REZISTENȚI ȘI MARTORI MINCINOȘI

În 1988, eu și colegul meu, Dr. MacKeith, am trecut în revistă aspectele juridice, psihologice și psihiatrice ale presupuselor mărturisiri false (Gudjonsson & MacKeith, 1988). Am ajuns la concluzia că cele două caracteristici psihologice durabile cele mai relevante în evaluarea unor astfel de cazuri au fost sugestibilitatea la interogatoriu și complianța. Am discutat în continuare despre importanța acestor două caracteristici psihologice în referire la un caz dovedit de mărturisire mincinoasă (Gudjonsson& MacKeith, 1990).

Trei studii au comparat scorurile de sugestibilitate ale presupușilor mărturisitori falși și rezistenți în procesele penale. În 1984 am comparat scorurile GSS 1 a 12 presupuși mărturisitori falși și a opt rezistenți (Gudjonsson, 1984b). Rezistenții au cuprins un grup de inculpați care au negat cu toții în mod persistent orice implicare în infracțiunea de care fuseseră acuzați, în ciuda dovezilor existente împotriva lor. Presupușii falși mărturisitori erau acuzați care își retrăseseră mărturisirile pe care le făcuseră anterior în timpul interogatoriului poliției.

S-a constatat că rezistenții erau semnificativ mai inteligenți și mai puțin influențabili decât presupușii falși mărturisitori. (...)

Cea mai importantă constatare a fost că au apărut diferențe extrem de semnificative între presupușii falși mărturisitori și rezistenți după ce inteligența și capacitatea de memorie au fost controlate. Acest lucru are implicații importante pentru evaluarea cazurilor de mărturisire retractată. În primul rând, aceasta demonstrează că evaluarea sugestibilității și a complianței, care sunt teoretic interpretate ca fiind caracteristici care se suprapun (Gudjonsson, 1989c), contribuie la discriminarea între cele două grupuri în mare măsură independent de nivelul de inteligență al subiecților.

Cu alte cuvinte, inteligența poate fi un factor important în diferențierea între presupușii falși mărturisitori și retractori, dar alți factori, precum sugestibilitatea și complianța, sunt, de asemenea, importanți și nu trebuie subestimați.

În al doilea rând, constatările prezente reprezintă un avertisment clar pentru clinicienii care efectuează o evaluare. Adică, chiar dacă sugestibilitatea și inteligența sunt corelate în mod modest, este eronat să se presupună că diferențele de sugestibilitate și complianță sunt în mare măsură sau în mod necesar mediate de diferențele de inteligență, așa cum a postulat Sharrock (1988).

(...) De exemplu, nu toți presupușii falși mărturisitori s-au dovedit extrem de influențabili sau ascultători; în mod similar, dar mai puțin frapant, nu toți rezistenții au avut un nivel scăzut de sugestibilitate și complianță. Acest lucru ridică o problemă importantă, care ar trebui să fie întotdeauna luată în considerare cu atenție de către psiholog sau psihiatru atunci când efectuează o evaluare medico-legală în cazurile de presupuși mărturisitori falși.

Capacitatea suspectului de a rezista sugestiilor intervievatorului poliției și presiunea interogatoriului, atunci când acestea sunt prezente, se datorează fără îndoială combinației de factori situaționali și de interogare, pe de o parte, și de factorilor care țin de starea mentală, motivația, personalitatea și stilul de adaptare al suspectului, pe de altă parte.

Figura 14.1 prezintă scorurile de sugestibilitate și de complianță ale celor trei grupuri de subiecți (Gudjonsson, 1991c). Aici am comparat sugestibilitatea și complianța a 76 de presupuși falși mărturisitori, 38 de infractori cu tulburări psihice care nu și-au retras mărturisirea și și-au menținut în continuare implicarea în infracțiune și 15 suspecți sau inculpați criminali care reușiseră să reziste interogatoriului poliției, în ciuda altor probe administrate împotriva lor.

Figura 14.1. Scorurile medii de sugestibilitate și de complianță ale "mărturisitorilor falși", ale "infractorilor cu tulburări mintale" și "rezistenți”. Cele trei grupuri au prezentat diferențe foarte semnificative în ceea ce privește sugestibilitatea lor și scorurile de complianță după ce IQ-ul și reamintirea memoriei la GSS 1 au fost controlate printr-o analiză de covarianță.

Figura 14.1 arată că există o relație liniară între cele trei grupuri în ceea ce privește sugestibilitatea (scorul total) și complianța. Presupușii fals mărturisitori au avut cele mai mari scoruri de sugestibilitate și conformitate, iar rezistenții cele mai scăzute. Celelalte cazuri de infractori au obținut scoruri care se încadrează între celelalte două grupuri la cele două măsurători. Prin urmare, sugestibilitatea și complianța diferențiază între "falși mărturisitori", "infractori psihici" și "rezistenți" indiferent de diferențele de IQ. Este interesant de observat că, în acest studiu, diferențele dintre cele trei grupuri au fost mai accentuate în ceea ce privește scorurile de sugestibilitate și complianță decât cele de inteligență. Acest lucru sugerează că personalitatea, așa cum este măsurată prin sugestibilitate și complianță, poate fi un indicator mai bun al modului în care oamenii fac față interogatoriilor poliției decât funcționarea intelectuală.

(...)

SUGESTIBILITATEA ȘI MĂRTURISIRILE FALSE

(...) Descoperirile sugerează că sugestibilitatea și tendința de a confabula în ceea ce priveşte amintirea sunt factori psihologici care, în timpul interogatoriului, face pe unii oameni vulnerabili la a face o mărturisire falsă forțat.

(…)

Conformitatea, măsurată de GCS, pare să aibă o aplicație mai largă la confesiuni false decât sugestibilitatea. Acest lucru se datorează faptului că mărturisirile false sunt cauzate de o varietate de factori, care sunt în principal asociați cu evitarea presiunii asociate cu interogatoriul și detenția.

Sugestibilitatea, spre deosebire de conformitate, este legată în principal de incertitudine și schimbări în sistemele de credințe. Tipurile de tehnică de interogare recomandate de Inbau, Reid și Buckley (1986) le exploatează pe ambele, sugestibilitatea și conformarea. Se pune accent considerabil pe manipularea psihologică legată de schimbările în convingerile suspecților cu privire la puterea dovezilor existente împotriva lor, ceea ce se presupune că este în interesul lor și percepțiile lor despre implicarea lor în infracțiune.

Redlich (1999), într-o teză de doctorat, a studiat relația dintre mărturisirea falsă și sugestibilitate în rândul tinerilor, folosind o formă ușor modificată, versiunea americanizată a GSS 1. Paradigma confesiunii false utilizate s-a bazat pe cea dezvoltată de Kassin și Kiechel (1996). Studiul a constat în investigarea relaţiei dintre mărturisirea falsă şi două tipuri diferite de factori de vulnerabilitate: (a) vârstă și (b) variabile psihologice (sugestibilitate, reactualizare liberă, erori în accesare memoriei și maturitate). Participanții au fost acuzați că au apăsat tasta greșită de pe tastatura unui computer în timpul unui experiment ce viza timpul de reacție, provocând blocarea computerului. Aceasta a fost folosită pentru a obține o declarație falsă semnată. Au fost trei grupuri de participanți, 32 în fiecare grup, după cum urmează.

_ 12 și 13 ani.

_ 15 și 16 ani.

_ Studenți, cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani.

(…) Principalele constatări au fost următoarele.

_ 69% dintre participanți au semnat o declarație acceptând responsabilitatea pentru că au apăsat tasta greșită, când în realitate nimeni nu a apăsat greșit. Dintre aceștia, 30% au interiorizat mărturisirea falsă și 19% au confabulat.

_ Vârsta, sexul și sugestibilitatea au fost semnificativ legate de cel puțin unul dintre cele trei măsurători dependente; nu a existat niciun efect pentru nivelurile de maturitate.

_ Cu cât participanții erau mai tineri, cu atât erau mai probabili să declare fals (procentele au fost de 78%, 72% și 59% pentru cele trei grupe de vârstă în ordinea crescătoare a vârstei).

_ Vârsta nu a fost semnificativ legată de interiorizare și confabulare. Acest aspect reflectă că

că persoanele mai tinere sunt mai conforme cu autoritatea chiar și fără întrebări (adică simpla confruntare și acuzare au fost suficiente).

_ Spre deosebire de constatările lui Kassin și Kiechel (1996), unde nu s-au observat diferențe, în experimentul de față, femeile au fost mai reticente decât bărbații să semneze o declarație falsă. Explicația prezentată de cercetător a fost că persoana care a întrebat dacă mărturisirea semnată era reală, a fost întotdeauna un bărbat. Interesant însă, participanții bărbați au obținut un scor semnificativ mai mare decât femeile la Sugestibilitate totală.

(…)

Acest studiu susține importanța sugestibilității ca factor de vulnerabilitate pentru a face o mărturisire mincinoasă și relația dintre interiorizarea mărturisirii false și confabulare la GSS 1 fiind în concordanță cu constatările lui Sigurdsson și Gudjonsson (1996) într-un context de interogatoriu din viața reală. Descoperirile subliniază, de asemenea, importanța vârstei ca factor de vulnerabilitate pentru o mărturisire mincinoasă.

(…)


SUGESTIBILITATE ȘI MEMORIE RECUPERATĂ

S-a scris mult despre memoria recuperată la vârsta adultă despre abuzul sexual în copilărie (Gudjonsson, 1997b; Loftus, 1993; Ofshe &Watters, 1994). Maro (1995) sugerează că atunci când apar amintiri false în psihoterapie, acestea „probabil” au mult mai mult de-a face cu interogatoriul sugestiv decât cu sugestia hipnotică sau cu cea post-eveniment în sine” (p. 11). Brown identifică patru factori de risc primari.

_ Hipnotizabilitate ridicată.

_ Incertitudine cu privire la evenimentele trecute.

_ Dovezi de „influență sugestivă de interogatoriu”.

_ Influențe sociale de la oameni din afara contextului psihoterapiei (de exemplu, colegii,

familie, grupuri de ajutor).

Conform teoriei lui Brown, persoanele care au un scor mare la sugestibilitatea interogativă ar trebui să fie deosebit de vulnerabile și apte pentru a produce amintiri false legate de abuzul sexual din copilărie. Am argumentat în altă parte că acest lucru pare să fie cazul (Gudjonsson, 1997c). (...)

Descoperirile pun sub semnul întrebării presupunerile că sugestibilitatea interogativă este un factor cheie în facilitarea sau crearea unor amintiri false despre abuzul sexual din copilărie în timpul psihoterapiei.

Am argumentat în altă parte (Gudjonsson, 1997c) faptul că o importanță mai mare decât sugestibilitatea interogativă în cazurile de amintiri false (fie că sunt amintiri de abuz sexual din copilărie sau experiențe de viață anterioare) o pot avea capacitatea copiilor să răspundă în fața adulților „în mod imaginativ” , urmare a stresului și problemelor psihologice.

Haraldsson a descoperit că memoria vieții anterioare a adulților era mai deranjată din direcția relațiilor cu părinții lor. Am găsit printre britanicii membri ai False Memory Society că problemele de relație erau cel mai comun factor de stres care le-au precipitat acuzațiile (Gudjonsson, 1997b).

Credințele false sau amintirile despre abuzul sexual din copilărie pot fi în mare parte generate intern, chiar dacă sunt mai degrabă declanșate și facilitate de stimuli externi (de exemplu, mass-media, discuții cu alții) decât rezultatul sugestibilității de interogatoriu.


CONCLUZII

În acest capitol am trecut în revistă aspectele psihometrice și de testare ale sugestibilității interogative. Dovezile indică faptul că sugestibilitatea interogativă poate fi măsurată fiabil și rezultatele măsurate pot fi valide (...)

Sugestibilitatea interogativă se corelează cu o serie de măsuri cognitive și de personalitate, inclusiv cele care măsoară funcționarea intelectuală, memoria, stima de sine, anxietatea, asertivitatea, locusul de control și dependența de câmp. De o importanță deosebită pare să fie capacitatea persoanei de a face față cerințelor, așteptărilor și presiunilor din situația interogativă.

(...) Sugestibilitatea este, într-o anumită măsură, influențată de factori situaționali și de experiență.

Au fost evidențiate variabile ale stării de spirit, cum ar fi furia și suspiciunea care pot reduce semnificativ susceptibilitatea oamenilor la sugestii și dorința lor de a da curs cererilor. Privarea de somn este asociată cu o sugestibilitate crescută.

Tipul și natura instrucțiunilor date cu prilejul interogatoriului, cum ar fi cele legate de așteptările cu privire la performanță, poate influența, de asemenea, sugestibilitatea într-o situație dată.

Avertizarea oamenilor înainte de testare despre faptul că întrebările pot fi înșelătoare reduce tendința oamenilor de a ceda la întrebările conducătoare.

Modul în care se administrează interogatoriul și în special modul în care este efectuată procedura de feedback negativ, influențează scorurile. (...)

Dintre cele trei măsuri – sugestie, conformitate și acceptare – conformarea este cel mai puțin legată de abilitățile intelectuale și de acceptare.

Sugestibilitatea este în mod clar legată în principal de procesarea memoriei și a informațiilor,

personalitate și factori situaționali. În schimb, conformitatea este clar mediată de factori de personalitate, cum ar fi conformitatea socială, predispoziția la anxietate, stimă de sine scăzută și strategii de coping prin negare.

(...)


References:

  1. Bain, S. A., Baxter, J. S., & Ballantyne, K. (2007). Self-monitoring style and levels of interrogative suggestibility. Personality & Individual Differences, 42, 623-630.

  2. Bain, S. A., Baxter, J. S., & Fellowes, (2004). Interacting influences on interrogative suggestibility. Legal and Criminological Psychology, 9, 239-252.

  3. Gudjonsson, G. H. (2003). The psychology of interrogations and confessions. A handbook. Chichester, UK: Wiley.

  4. Woolston, R., Bain, S. A., & Baxter, J. S. (2006). Patterns of malingering and compliance in measures of interrogative suggestibility. Personality & Individual Differences, 40, 453-161.


Commentaires


bottom of page