top of page

TANATOLOGIATanatologia medico-legală este partea medicinei legale care studiază fenomenele şi problemele ce preced instalarea morţii organismului uman, ale morţii propriu-zise, cu mijloace de investigaţie specifice.

Denumirea de tanatologie provine din limba greacă (thanatos - moarte şi logos - studiu).

Ramuri ale tanatologiei medico-legale:

📌Tanatosemiologia = metodele de examinare a cadavrelor pentru stabilirea diagnosticului de moarte reală şi trierea cazurilor medico-legale;

📌Tanatomorfologia = modificările microscopice şi macroscopice produse de moarte;

📌Tanatochimia = stabileşte modificările chimice în funcţie de durata scursă de la momentul Morţii;

📌Tanatoetiologia = felul morţii, cauza medicală a morţii, împrejurările morţii;

📌Tanatogeneza = mecanismul de producere al morţii;

📌Tanatocronologia = stabileşte perioada morţii şi modificările evolutive ulterioare în timp;

📌Tanatopatologia = manifestările şi mecanismele sindroamelor tanatogeneratoare şi a stărilor preterminale;

📌Tanatopraxia = metodele de conservare artificială a cadavrelor;


‼️Definiţia morţii: Moartea este încetarea ireversibilă a funcţiilor vitale (respiraţie, circulaţie şi sistem nervos central) cu încetarea consecutivă a proceselor metabolice.


🕛ETAPELE MORŢII

Moartea organismului este un proces care se desfăşoară în timp, în etape succesive, deoarece nu toate celulele corpului mor în acelaşi timp.

Se consideră moartea celulei momentul în care, datorită hipoxiei (scăderea cantităţii de oxigen la nivel celular) prelungite consecutivă opririi circulaţiei, apar modificări structurale ireversibile la nivelul structurilor celulare ce fac imposibilă funcţionarea celulei.

Celulele sunt cu atât mai sensibile la hipoxie cu cât sunt mai nou apărute filogenetic; astfel, primele celule care mor sunt neuronii, celulele cele mai diferenţiate şi mai sensibile la hipoxie.

Între viaţă şi moartea biologică (reală) există stadii intermediare, numite stări terminale.


144 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page